Rovnocenná spolupráce – senzorová řešení pro robotiku

Člověk a robot spolupracují stále těsněji. Rozhodující roli přitom hrají senzory od firmy SICK. Umožňují robotům přesnější smyslové vnímání – předpoklad pro rovnocennou spolupráci při všech výzvách robotiky: Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling a Position Feedback.

Naše řešení pro vaše výzvy v robotice

Robotics image
Robotics image

Flexibilní automatizační řešení díky technologii Robot Vision a volně přístupným robotickým aplikacím, které zaručují bezpečnost – to je budoucnost, která již začala. Senzorová řešení od společnosti SICK tuto budoucnost umožňují. Člověk a stroj přitom pracují ruku v ruce – stejně jako firma SICK hledá řešení v partnerské spolupráci se svými zákazníky.

 

Robot Vision

Robot Vision – to jsou optické a kamerové systémy, které robotům poskytují zrak a dodávají mu informace, kde se co nachází. Umožňují flexibilní automatizaci v éře Industry 4.0.

Naše řešení pro Robot Vision

Safe Robotics

Řešení bezpečné robotiky Safe Robotics zajišťují bezpečnost osob a zahrnují veškerá opatření, která učiní z citlivé blízké oblasti robotu bezpečné pracoviště.

Naše řešení pro Safe Robotics

End of Arm Tooling

U aplikace End of Arm Tooling poskytuje společnost SICK robotickým rukám a robotickým nástrojům špičkovou senzoriku, která umožňuje práci s velkou obratností a citem.

Naše řešení pro End of Arm Tooling

Position Feedback

U řešení od firmy SICK pro Position Feedback poskytují motor feedback systémy integrované do pohonů údaje o rychlosti a pozici a také o stavu pohonu. Tvoří tak senzorický základ pro všechny pohyby robotu.

Naše řešení pro Position Feedback

 

Služby a poradenství pro robotiku

Rovnocenná spolupráce: společnost SICK vám nabízí inovativní řešení senzorů pro vaši robotickou aplikaci. Nabízíme také komplexní služby a poradenství – od počátečního vyhodnocení až po uvedení vašeho robotu nebo zařízení do provozu. Bez ohledu na to, zda se na nás obrátíte jako provozovatel spolupracujícího robota (cobot) nebo jako integrátor průmyslových robotů – společně s firmou SICK zajistíte, že vaše roboty budou plnit své úkoly efektivně, bezpečně a spolehlivě. Využijte dlouholetých zkušeností odborníků ze společnosti SICK, kteří vám a vašim zaměstnancům na požádání rádi předají své znalosti.

Více informací

Další témata:

Máte otázky?

Kontaktujte odborníka

Specifická řešení pro přední výrobce robotů

Najděte vhodné řešení pro svůj robot

Mobilní roboty:
Move into new dimensions

Robotika si razí cestu – ať už ve výrobě, logistice nebo službách. Senzorová řešení pro všechny varianty mobilních robotů

Více informací

Všechna videa o našich robotických řešeních

Přejít na Youtube Playlist