Industry 4.0 je na vzestupu: naše senzorová řešení pro mobilní platformy

Flexibilita se nyní samočinně zvyšuje: Naše modulární portfolio řešení pro mobilní platformy nyní umožňuje jednoduchou realizaci vedení v dráze, navigace, polohování, detekce prostředí, bezpečnosti a manipulace s břemeny. Od malých autonomních transportních systémů nebo AGC (Automated Guided Carts) až po specializované AGV (Automated Guided Vehicle) adresují naše senzorová řešení celou oblast automaticky řízených vozíků. Spektrum přitom sahá od cenově výhodných řešení jako vedení v dráze a jednoduchého zamezení kolizím až po plně certifikované bezpečnostní řešení a integrovanou lokalizaci kontur, které lze rozšířit a modulárně přizpůsobit individuálnímu případu použití vašeho autonomního transportního systému.

Vhodné pro vaši aplikaci: naše senzorová řešení pro mobilní platformy

Navigation and positioning image

Navigace a polohování

Mobilní platformy se automatizovaně nebo autonomně pohybují mezi různými stanicemi a body v logistickém a výrobním prostředí. Aby přitom našly svoji cestu, jsou nezbytná rozmanitá senzorová řešení v oblasti navigace a polohování, jež slouží k lokalizaci a navigaci mobilních platforem.

Naše senzorová řešení pro navigaci a polohování

Environment perception and safety image

Snímání okolí a bezpečnost

Během přepravy musí být mobilní platformy schopny detekovat a registrovat svoje okolí. Tím se zamezí kolizím s překážkami a osobami a zajistí se bezpečné a spolehlivé průběhy procesů.

Naše senzorová řešení pro snímání okolí a bezpečnost

Load handling image

Manipulace s břemeny

Základní funkcí mobilních platforem je přeprava nákladu. Nabízíme široké portfolio řešení pro detekci, polohování a identifikaci zboží.

Naše senzorová řešení pro manipulaci s břemeny

Máte otázky?

Kontaktujte odborníka

Mobilní roboty:
Move into new dimensions

Robotika si razí cestu – ať už ve výrobě, logistice nebo službách. Senzorová řešení pro všechny varianty mobilních robotů

Více informací

Průmyslová vozidla

Mobilní systémy pro transport materiálu se používají téměř v každém průmyslovém výrobním prostředí.

Více informací...