Detekce kartonů a obalů

Dopravníkové pásy přepravují kartony a obaly z jednoho stroje do druhého. Na této dopravní trase monitorují optické senzory přepravu. Difuzní snímač WTS26 s TwinEye-Technology® poskytuje maximální funkční bezpečnost při detekci lesklých, zrcadlících se nebo nerovných povrchů. Tato technologie dosahuje dosud nepřekonané stability detekce a odolnosti vůči okolnímu světlu.

 • Lze dosadit následující produktové řady
  Úspěšný produkt pro detekci objektů
  • Technologie: ClearSens, LineSpot, TwinEye s OptoFilter
  • BluePilot: optická seřizovací pomůcka, nastavení spínací vzdálenosti pomocí otočného tlačítka s optickou indikací spínací vzdálenosti nebo prostřednictvím systému IO-Link
  • PinPoint LED: jasně svítící červená vysílací LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnostika, Smart Tasks