Safe Motion Control:
bezpečné procesy bez přerušení

A worker setting up a machine tool.
A worker setting up a machine tool.

Safe Motion Control od společnosti SICK umožňuje stálé sledování pohybu stroje. Všechny signály bezpečnostních senzorů a aktuátorů lze sloučit. Z toho se generují informace, z nichž lze odvodit, zda je operátor stroje při vstupu nebo narušení nebezpečného prostoru skutečně ohrožen. Pokud neexistuje žádné ohrožení, může být i při probíhajícím procesu umožněn zásah do stroje – proces se nepřeruší. Vzniká tak méně prostojů a chybných spínání. Roste efektivita a využitelnost strojů a zařízení.

 

Mobilní aplikace

Ideální řešení pro autonomní transportní systémy, u nichž se osoby mohou zdržovat v nebezpečném prostoru. Ochranná pole bezpečnostních laserových skenerů se přepínají v závislosti na rychlosti měřené enkodérem. Lze monitorovat lineární vzestupy brzdění a rychlosti. Tyto funkce umožňují efektivnější využití prostoru, který je k dispozici.

Stacionární aplikace

Safe Motion Control detekuje prostoj stroje a umožňuje okamžitý zásah do stroje. Tak je možná rychlejší výměna obrobků a nástrojů na strojích, které jsou zabezpečené dveřmi, kryty optiky nebo srovnatelnými bezpečnostními zařízeními. Díky monitorování rychlosti je zaručen bezpečnější a efektivnější proces režimu údržby.


Naše řešení pro vaši aplikaci Safe Motion Control