Bezpečný provozní stav

Vysoká produktivita díky modulu Flexi Soft Drive Monitor

Nebezpečné pohyby autonomních transportních systémů musejí být bezpečně monitorovány. O to se postará modul Motion Control Flexi Soft Drive Monitor.

Výběr produktů

Přesný přehled o pohonech

Bezpečné měření pohonů pomocí enkodérů

Chcete bezpečně měřit pohyby autonomních transportních systémů? Bezpečnostní enkodéry poskytují všechny důležité informace, jako jsou údaje o rychlosti a úhlu natočení.

Více

Realizace bezpečnosti

Flexi Soft zvyšuje využitelnost stroje

Bezpečnostní jednotka Flexi Soft a Flexi Soft Drive Monitor zpracovávají veškerá přijatá data o pohybu stroje. Jsou tak realizovány a monitorovány bezpečné pohyby.

Výběr produktů

Safe Motion

Bezpečné pohyby jsou základem maximální využitelnosti strojů.

Více
Bezpečný provozní stav
Přesný přehled o pohonech
Realizace bezpečnosti
Safe Motion

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Filtrovat podle:

3 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3

Spolehlivé monitorování pohybu u mobilních i stacionárních aplikací
 • Monitorovací modul Safe Motion pro bezpečné monitorování pohonu
 • Bezpečnostní funkce pohonu jako SS1, SS2 nebo SLS
 • Varianta s bezpečně omezenou pozicí (SLP) a Safe Cam (SCA)
 • Rozhraní enkodéru: HTL, TTL, rozhraní Sin/Cos, SSI, HIPERFACE®
 • Intuitivní konfigurační software s certifikovanými funkčními moduly
Nyní porovnat
Vybrat
Monitorování klidového stavu bez přídavných senzorů
 • Monitorování klidového stavu měřením zbytkového napětí
 • 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt jako nuceně vedené bezpečnostní kontakty
 • 2 diagnostické výstupy (polovodič)
 • 1 diagnostický výstup (spínací kontakt)
 • PL e (norma EN ISO 13849), SIL3 (norma IEC 61508), SILCL3 (norma EN 62061)
 • Maximální připojovací napětí motoru 690 V
 • Nastavitelný práh spínání a doba klidového stavu
Nyní porovnat
Vybrat
Optimální zabezpečení při režimu údržby
 • Monitorování klidového stavu a otáček
 • 4 bezpečné polovodičové výstupy
 • PL e (norma EN ISO 13849), SIL3 (norma IEC 61508), SILCL3 (norma EN 62061)
 • Maximální vstupní frekvence 2 kHz
 • Nastavitelné omezení otáček / frekvence monitorování v závislosti na variantě 0,1 až 9,9 Hz nebo 0,5 až 99 Hz
 • 2 diagnostické výstupy pro zobrazení poruch a stavu
 • Diagnostické LED
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3

Výhody

Stroje bezpečně v pohybu

Safe Motion Monitoring and Control zahrnuje bezpečné monitorování a řízení pohybů stroje. Společně s různými bezpečnostními produkty plní Safe Motion Monitoring and Control mnoho úloh: od monitorování prostojů přes monitorování rychlosti až po monitorování pozice. Tím jsou zajištěny kontinuální procesy. Safe Motion Monitoring and Control kombinuje vhodný hardware, logiku a funkce pro vaši aplikaci. Zamezíte tak prostojům stroje a zkrátíte doby seřizování stroje.
Přesné snímání: Safe Motion Measure

Safe Motion Measure nabízí bezpečnostní enkodéry a bezpečné motor feedback systémy od společnosti SICK. Ty snímají pozici, úhel a rychlost autonomního vozidla a předávají příslušná data bezpečnostní jednotce.

Doporučený produkt DFS60S Pro

Doporučený produkt AFS/AFM60S Pro

Doporučený produkt SRS/SRM50

Nepřetržité monitorování: Safe Motion Monitoring

Díky modulům Motion Control Safe Motion Monitoring and Control lze dlouhodobě monitorovat pohyby strojů. Tyto moduly jako hlavní úkol cíleně spouštějí a provádějí bezpečnostní funkce pohonu.

Doporučený produkt Flexi Soft Drive Monitor

Bezpečné řízení: Safe Motion Control

Bezpečnostní jednotky vykonávají bezpečnostní funkce pohonu. Bezpečnostní jednotky vyhodnocují získaná data a reagují v případě nebezpečí.

Doporučený produkt Flexi Soft

Bezpečné monitorování pro mobilní a stacionární aplikace

Různé požadavky vyžadují variabilní řešení. Ať už se jedná o realizaci jednoduchých nebo složitých bezpečnostních konceptů: Safe Motion Monitoring and Control od společnosti SICK to umožňuje intuitivním a jednoduchým způsobem. Safe Motion Monitoring and Control výrazně zvýší využitelnost vašeho stroje. Ušetříte náklady, protože nepotřebujete žádná další ochranná zařízení.
Bezpečné monitorování pohonu zajišťuje vysokou využitelnost

U mobilních aplikací je nutné monitorovat úhel natočení a rychlost. 11 různých bezpečnostních funkcí pohonu zajišťuje flexibilitu při konstrukci stroje. Safe Motion Monitoring and Control využívá dynamickou adaptaci ochranného pole k přizpůsobení pohybů stroje měnícím se ochranným polím. Například váš autonomní transportní systém zastaví jen v případě, že je to opravdu nutné.

Doporučený produkt Flexi Soft Drive Monitor

Spolehlivé monitorování prostojů a rychlosti

U stacionárních aplikací sahá rozsah funkcí Safe Motion Monitoring and Control od jednoduchého monitorování prostojů až po monitorování složitých bezpečnostních funkcí pohonu. To umožňuje velmi dobře řídit procesy, výrazně zkrátit prostoje a zvýšit flexibilitu procesů.

Doporučený produkt Flexi Soft Drive Monitor

Doporučený produkt Standstill Monitor

Doporučený produkt Speed Monitor

Plug and play pro bezpečné pohyby

Safe Motion Monitoring and Control od společnosti SICK nepřetržitě a spolehlivě monitoruje váš stroj a mění nebezpečné pohyby stroje na bezpečné pohyby. Kromě bezpečnosti se však zaměřuje také na faktor hospodárnosti. Safe Motion Monitoring and Control od společnosti SICK nabízí funkce, které zkracují prostoje a zvyšují efektivitu stroje. Intuitivní software navíc usnadňuje konfiguraci aplikace.
Ekonomicky výhodná kombinace Produktová řada Safe Motion zahrnuje mnoho dobře sladěných přístrojů a nabízí celou řadu bezpečnostních funkcí. Kromě toho lze senzory rychle integrovat do konstrukce strojů a uvést je do provozu. Safe Motion Monitoring and Control je zárukou kontinuálních procesů a krátkých prostojů stroje.
Rychle v provozu

Pomocí bezlicenčního konfiguračního softwaru Flexi Soft Designer nebo Safety Designer můžete konfigurovat své produkty Safe Motion. Pro jednoduchou integraci bezpečnostních funkcí pohonu nabízí přehledný a intuitivní software předem nakonfigurované funkční bloky.

Doporučený produkt Flexi Soft Designer

Doporučený produkt Safety Designer

Zvyšuje výkon stroje díky monitorování pohonu

Pokud přesně znáte směr jízdy, rychlost a pozici strojní součásti, můžete výrazně optimalizovat procesy. Lze tak vzájemně optimalizovat a synchronizovat pracovní procesy. To vám ušetří čas i peníze a výrazně zvýší využitelnost vašeho stroje. S produkty od společnosti SICK lze bezpečně řešit i aplikace až do úrovně vlastností PL e.
Kratší doby seřizování a údržby

Proces seřizování a údržby lze výrazně zkrátit bezpečným monitorováním pohybů malých i velkých součástí stroje. Funkce Safe Motion bezpečného omezení rychlosti (SLS) umožňuje práci v nebezpečných prostorech. Tímto způsobem chráníte své zaměstnance a využíváte vyšší efektivitu stroje.

Doporučený produkt Speed Monitor

Doporučený produkt Flexi Soft Drive Monitor

Vysoká využitelnost díky efektivním procesům

Díky rozšířeným bezpečnostním funkcím pohonu, jako je bezpečné omezení rychlosti (SLS) nebo bezpečně omezená pozice (SLP), můžete optimalizovat pohyby stroje. Interakce člověka se strojem je možná i bez vypnutí stroje.

Doporučený produkt Flexi Soft Drive Monitor

Ke stažení