Prohlášení o ochraně osobních údajů SICK AppPool

Společnost SICK těší Vaše návštěva našich webových stránek a Váš zájem o naši firmu, naše výrobky a naše služby. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás prioritou a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. Proto zde uvádíme informaci, které údaje zpracováváme během Vaší návštěvy na našich webových stránkách.

SICK AppPool

Odpovědná osoba SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Německo
Účel zpracování Přístup k SensorApp na SICK AppPool (Popis servisu)
Kategorie údajů
 • Aktivita uživatelů: stahování, oblíbené položky
Právní základ Čl. 6 (1) a) GDPR – Souhlas
čl. 6 (1) f) GDPR – Oprávněný zájem společnosti
Oprávněný zájem společnosti

Společnost SICK má následující oprávněné zájmy:

 • Sledovatelnost konkrétního jednání v případě manipulace nebo konfliktu

Vaše zájmy chráníme prostřednictvím následujících opatření:

 • Vaše osobní údaje se ukládají v pseudonymizované podobě a zobrazují se výlučně administrátorům.
Důsledky neposkytnutí údajů Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem. V případě neposkytnutí údajů nelze splnit účel.
Doba uložení

Po smazání účtu ID SICK se údaje archivují max. 4 roky. Doba uložení zohledňuje běžné promlčecí lhůty s ohledem na případné nároky vyplývající z uživatelského práva podle § 195 a násl., § 199 odst. 1 BGB (něm. občanského zákoníku).

Přidáním SensorApp do oblíbených položek souhlasíte se zasíláním e-mailových zpráv o aktualizacích této SensorApp. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit tím, že SensorApp odstraníte z oblíbených položek. Chcete-li zrušit zasílání všech zpráv, je v každé e-mailové zprávě připojen odkaz, který lze použít k odstranění všech oblíbených položek.

Původ dat Zpracováváme výlučně údaje, které nám přímo poskytnete.
Příjemce údajů
 • Cloud Provider
  • AWS EMEA SARL, 1855 Lucembursko
 • Webová analytická služba
  • Adobe Systems Software Ireland Ltd.
 • Poskytovatel videa
  • Google Ireland Limited
Předání do třetích zemí Nepředáváme žádné osobní údaje do třetích zemí.
Informace o automatizovaném rozhodování Nepoužíváme žádné formy automatizovaného rozhodování.

 


 

Odpovědná osoba SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Německo
Účel zpracování Poskytnutí SensorApp v SICK AppPool (Popis servisu)
Kategorie údajů
 • Metadata aplikací SensorApp
 • Aktivita uživatelů: odesílání dat, úpravy metadat 
Právní základ Čl. 6 (1) f) GDPR
Oprávněný zájem společnosti

Společnost SICK má následující oprávněné zájmy:

 • Řízení práv a podpora komunity; autorská a uživatelská jména se jiným účastníkům nezobrazí
 • Sledovatelnost konkrétního jednání v případě manipulace nebo konfliktu

Vaše zájmy chráníme prostřednictvím následujících opatření:

 • Vaše osobní údaje se ukládají v pseudonymizované podobě a zobrazují se výlučně administrátorům.
Důsledky neposkytnutí údajů Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem. V případě neposkytnutí údajů nelze splnit účel.
Doba uložení Po smazání účtu ID SICK se údaje archivují max. 4 roky. Doba uložení zohledňuje běžné promlčecí lhůty s ohledem na případné nároky vyplývající z uživatelského práva podle § 195 a násl., § 199 odst. 1 BGB (něm. občanského zákoníku).
Původ dat Zpracováváme výlučně údaje, které nám přímo poskytnete nebo které zaregistruje vlastník aplikace v rámci přidělení práv.
Příjemce údajů
 • Cloud Provider
  • AWS EMEA SARL, 1855 Lucembursko
 • Webová analytická služba
  • Adobe Systems Software Ireland Ltd.
 • Poskytovatel videa
  • Google Ireland Limited
Předání do třetích zemí Nepředáváme žádné osobní údaje do třetích zemí.
Informace o automatizovaném rozhodování Nepoužíváme žádné formy automatizovaného rozhodování.

 

Vaše práva

Máte právo

 • žádat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme;
 • na opravu svých osobních údajů, které zpracováváme;
 • na výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají;
 • na zrušení Vašeho souhlasu s účinky do budoucna, pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu;
 • na podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud jste toho názoru, že zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají, byly porušeny předpisy na ochranu osobních údajů.

Obraťte se, prosím, na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Budeme adekvátně reagovat na všechny podněty.

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoliv přizpůsobit prohlášení o ochraně osobních údajů platným požadavkům. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů je Vám k dispozici na našich webových stránkách.