Prohlášení o ochraně osobních údajů pro SICK Monitoring Box

Společnost SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch (dále jen „SICK“) se těší z vašeho zájmu o naše webové služby Monitoring Box. Ochrana vaší privátní sféry je pro nás prioritou a přejeme si, abyste se při používání našich webových služeb cítili bezpečně. Proto zde uvádíme informaci, které informace jsou zpracovávány během použití našich webových služeb.

Přístup prostřednictvím ID SICK

Společnost SICK předpokládá, že se uživatelé služeb Monitoring Box přihlásí prostřednictvím svého osobního účtu ID SICK. Navíc vycházíme z toho, že každý přihlášený uživatel služeb Monitoring Box akceptoval Podmínky použití ID SICK.

Odpovědná osoba SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Německo
Účel zpracování Správa přístupů
Kategorie údajů
 • ID SICK
 • Přiřazení k firmě
Právní základ GDPR čl. 6 (1) b) – Smluvní vztah
Oprávněný zájem společnosti

-

Důsledky neposkytnutí údajů Poskytnutí osobních údajů není povinné ze zákona. V případě neposkytnutí údajů nemůžete využívat naše služby.
Doba uložení Údaje se archivují po dobu až 180 dní.
Původ dat Zpracováváme pouze údaje, které nám přímo poskytnete.
Příjemce údajů Web Hoster:
 • Continum AG, Freiburg
Předání do třetích zemí Nepředáváme žádné osobní údaje do třetích zemí.
Informace o automatizovaném rozhodování Nepoužíváme žádné formy automatizovaného rozhodování.

 

 

Odpovědná osoba SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Německo
Účel zpracování Správa
Kategorie údajů
 • Protokolové soubory
Právní základ GDPR čl. 6 (1) f) – Oprávněný zájem naší společnosti
Oprávněný zájem společnosti

Společnost SICK má následující oprávněné zájmy:

 • Sledovatelnost konkrétního jednání, zejména v případě manipulace nebo konfliktu

Vaše zájmy chráníme prostřednictvím následujících opatření:

 • Vaše osobní údaje se ukládají v pseudonymizované podobě a zobrazují se výlučně administrátorům.
Důsledky neposkytnutí údajů Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem. V případě neposkytnutí údajů nemůžete využívat naše služby.
Doba uložení Údaje se archivují po dobu až 180 dní.
Původ dat Zpracováváme pouze údaje, které nám přímo poskytnete.
Příjemce údajů Web Hoster:
 • Continum AG, Freiburg
Předání do třetích zemí Nepředáváme žádné osobní údaje do třetích zemí.
Informace o automatizovaném rozhodování Nepoužíváme žádné formy automatizovaného rozhodování.

 

Vaše práva

Máte právo

 • žádat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme;
 • na opravu svých osobních údajů, které zpracováváme;
 • na výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají;
 • na zrušení Vašeho souhlasu s účinky do budoucna, pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu;
 • na podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud jste toho názoru, že zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají, byly porušeny předpisy na ochranu osobních údajů.

Obraťte se, prosím, na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Budeme adekvátně reagovat na všechny podněty.

SICK AG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Německo

datenschutz@sick.de

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoliv přizpůsobit prohlášení o ochraně osobních údajů platným požadavkům. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů je Vám k dispozici na našich webových stránkách.