Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Dotazování

Společnost SICK těší Vaše návštěva našich webových stránek a Váš zájem o naši firmu, naše výrobky a naše služby. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás prioritou a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. Proto zde uvádíme informaci, které údaje zpracováváme během Vaší návštěvy na našich webových stránkách.

Ankety

Odpovědná osoba/správce osobních údajů

U anonymních anket:

SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Germany

 

U průzkumů spokojenosti zákazníků:

Příslušná Sales and Service Unit

Účel zpracování Jako podnik se neustále snažíme co nejlépe přizpůsobit naše výrobky, nástroje, procesy a služby vašim přáním a požadavkům. Z tohoto důvodu provádíme pravidelně ankety zaměřené na nejrůznější témata. Průzkumy spokojenosti zákazníků se provádějí individuálně. Vaše osobní údaje budou použity ke zvýšení vaší spokojenosti s naší firmou.
Kategorie údajů
 • Odpovědi
 • Úřední kontaktní údaje
Právní základ GDPR čl. 6 (1) f) – Vyhodnocení zájmů
Oprávněný zájem společnosti

Zpracujeme vaši zpětnou vazbu za účelem kontinuálního zlepšování našich výrobků, nástrojů, procesů a služeb.
Při anonymních anketách se neshromažďují žádné osobní údaje. Narušení vaší soukromé sféry proto není možné. Neanonymní ankety jsou výslovně označené jako takové. Údaje jsou zjišťovány a zpracovány pouze pro stanovený účel. Účast na všech anketách je dobrovolná, takže odmítnutím účasti můžete zamezit zjišťování osobních údajů.

Důsledky neposkytnutí údajů Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem. V případě neposkytnutí údajů se nemůžete účastnit ankety.
Doba uložení

Anonymní ankety:
Výsledky dotazování se ukládají a vyhodnocují anonymně. Osobní údaje se neukládají.

 

Průzkumy spokojenosti zákazníků:
Výsledky dotazování se ukládají a vyhodnocují individuálně pro příslušnou osobu. U průzkumů spokojenosti zákazníků lze tedy podle vašich odpovědí identifikovat vaši osobu. U průzkumů spokojenosti zákazníků budou vaše osobní údaje vymazány, jakmile nás kontaktujete a vyjádříte svůj požadavek. Pokud nás nekontaktujete, budou vaše osobní údaje opětovně vymazány ihned po skončení zjišťování údajů.

Původ dat Pokud jsme od vás obdrželi souhlas s použitím údajů pro marketingové účely, použijeme vaše kontaktní údaje z naší databáze zákazníků, abychom vás pozvali k anketám. Všechny ostatní údaje budou pořízeny přímo u vás v průběhu dotazování.
Příjemce údajů

Provoz dotazovací platformy
Qualtrics, LLC
333 W River Park Dr

Provo, Utah 84604

USA

Předání do třetích zemí Při průzkumech spokojenosti zákazníků probíhá přenos dat z příslušných dceřiných společností, v nichž se anketa provádí, do společnosti SICK AG. Při anonymních anketách nepředáváme žádné údaje třetím osobám.
Informace o automatizovaném rozhodování Nepoužíváme žádné formy automatizovaného rozhodování.

 

 

Návštěva našich webových stránek

Cookies

Cookie Účel Další informace

Qualtrics:
nezbytně nutné cookies

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správné fungování našeho dotazovacího softwaru a slouží k tomu, abyste mohli používat základní funkce. Dále se tyto cookies používají pro zamezení zfalšování výsledků ankety

Zde se jedná o relační cookies, které budou smazány, jakmile zavřete svůj prohlížeč. Podrobnější informace najdete na adrese: https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/browser-cookies/

 

 

Ankety

Odpovědná osoba/správce osobních údajů

U anonymních anket:

SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Germany

 

U průzkumů spokojenosti zákazníků:

SICK spol. s r.o. 
Ukrajinská 2a 
101 00 Praha 10
Vršovice 
Czech Republic

Účel zpracování Jako podnik se neustále snažíme co nejlépe přizpůsobit naše výrobky, nástroje, procesy a služby vašim přáním a požadavkům. Z tohoto důvodu provádíme pravidelně ankety zaměřené na nejrůznější témata. Průzkumy spokojenosti zákazníků se provádějí individuálně. Vaše osobní údaje budou použity ke zvýšení vaší spokojenosti s naší firmou.
Kategorie údajů
 • Odpovědi
 • Úřední kontaktní údaje
Právní základ GDPR čl. 6 (1) f) – Vyhodnocení zájmů
Oprávněný zájem společnosti

Zpracujeme vaši zpětnou vazbu za účelem kontinuálního zlepšování našich výrobků, nástrojů, procesů a služeb.
Při anonymních anketách se neshromažďují žádné osobní údaje. Narušení vaší soukromé sféry proto není možné. Neanonymní ankety jsou výslovně označené jako takové. Údaje jsou zjišťovány a zpracovány pouze pro stanovený účel. Účast na všech anketách je dobrovolná, takže odmítnutím účasti můžete zamezit zjišťování osobních údajů.

Důsledky neposkytnutí údajů Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem. V případě neposkytnutí údajů se nemůžete účastnit ankety.
Doba uložení

Anonymní ankety:
Výsledky dotazování se ukládají a vyhodnocují anonymně. Osobní údaje se neukládají.

 

Průzkumy spokojenosti zákazníků:
Výsledky dotazování se ukládají a vyhodnocují individuálně pro příslušnou osobu. U průzkumů spokojenosti zákazníků lze tedy podle vašich odpovědí identifikovat vaši osobu. U průzkumů spokojenosti zákazníků budou vaše osobní údaje vymazány, jakmile nás kontaktujete a vyjádříte svůj požadavek. Pokud nás nekontaktujete, budou vaše osobní údaje opětovně vymazány ihned po skončení zjišťování údajů.

Původ dat Pokud jsme od vás obdrželi souhlas s použitím údajů pro marketingové účely, použijeme vaše kontaktní údaje z naší databáze zákazníků, abychom vás pozvali k anketám. Všechny ostatní údaje budou pořízeny přímo u vás v průběhu dotazování.
Příjemce údajů

Provoz dotazovací platformy
Qualtrics, LLC
333 W River Park Dr

Provo, Utah 84604

USA

Předání do třetích zemí Při průzkumech spokojenosti zákazníků probíhá přenos dat z příslušných dceřiných společností, v nichž se anketa provádí, do společnosti SICK AG. Při anonymních anketách nepředáváme žádné údaje třetím osobám.
Informace o automatizovaném rozhodování Nepoužíváme žádné formy automatizovaného rozhodování.

 

 

Návštěva našich webových stránek

Cookies

Cookie Účel Další informace

Qualtrics:
nezbytně nutné cookies

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správné fungování našeho dotazovacího softwaru a slouží k tomu, abyste mohli používat základní funkce. Dále se tyto cookies používají pro zamezení zfalšování výsledků ankety

Zde se jedná o relační cookies, které budou smazány, jakmile zavřete svůj prohlížeč. Podrobnější informace najdete na adrese: https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/browser-cookies/

 

 

Ankety

Odpovědná osoba/správce osobních údajů

U anonymních anket:

SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Germany

 

U průzkumů spokojenosti zákazníků:

Příslušná Sales and Service Unit

Účel zpracování Jako podnik se neustále snažíme co nejlépe přizpůsobit naše výrobky, nástroje, procesy a služby vašim přáním a požadavkům. Z tohoto důvodu provádíme pravidelně ankety zaměřené na nejrůznější témata. Průzkumy spokojenosti zákazníků se provádějí individuálně. Vaše osobní údaje budou použity ke zvýšení vaší spokojenosti s naší firmou.
Kategorie údajů
 • Odpovědi
 • Úřední kontaktní údaje
Právní základ GDPR čl. 6 (1) f) – Vyhodnocení zájmů
Oprávněný zájem společnosti

Zpracujeme vaši zpětnou vazbu za účelem kontinuálního zlepšování našich výrobků, nástrojů, procesů a služeb.
Při anonymních anketách se neshromažďují žádné osobní údaje. Narušení vaší soukromé sféry proto není možné. Neanonymní ankety jsou výslovně označené jako takové. Údaje jsou zjišťovány a zpracovány pouze pro stanovený účel. Účast na všech anketách je dobrovolná, takže odmítnutím účasti můžete zamezit zjišťování osobních údajů.

Důsledky neposkytnutí údajů Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem. V případě neposkytnutí údajů se nemůžete účastnit ankety.
Doba uložení

Anonymní ankety:
Výsledky dotazování se ukládají a vyhodnocují anonymně. Osobní údaje se neukládají.

 

Průzkumy spokojenosti zákazníků:
Výsledky dotazování se ukládají a vyhodnocují individuálně pro příslušnou osobu. U průzkumů spokojenosti zákazníků lze tedy podle vašich odpovědí identifikovat vaši osobu. U průzkumů spokojenosti zákazníků budou vaše osobní údaje vymazány, jakmile nás kontaktujete a vyjádříte svůj požadavek. Pokud nás nekontaktujete, budou vaše osobní údaje opětovně vymazány ihned po skončení zjišťování údajů.

Původ dat Pokud jsme od vás obdrželi souhlas s použitím údajů pro marketingové účely, použijeme vaše kontaktní údaje z naší databáze zákazníků, abychom vás pozvali k anketám. Všechny ostatní údaje budou pořízeny přímo u vás v průběhu dotazování.
Příjemce údajů

Provoz dotazovací platformy
Qualtrics, LLC
333 W River Park Dr

Provo, Utah 84604

USA

Předání do třetích zemí Při průzkumech spokojenosti zákazníků probíhá přenos dat z příslušných dceřiných společností, v nichž se anketa provádí, do společnosti SICK AG. Při anonymních anketách nepředáváme žádné údaje třetím osobám.
Informace o automatizovaném rozhodování Nepoužíváme žádné formy automatizovaného rozhodování.

 

 

Návštěva našich webových stránek

Cookies

Cookie Účel Další informace

Qualtrics:
nezbytně nutné cookies

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správné fungování našeho dotazovacího softwaru a slouží k tomu, abyste mohli používat základní funkce. Dále se tyto cookies používají pro zamezení zfalšování výsledků ankety

Zde se jedná o relační cookies, které budou smazány, jakmile zavřete svůj prohlížeč. Podrobnější informace najdete na adrese: https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/browser-cookies/

 

 

Ankety

Odpovědná osoba/správce osobních údajů

U anonymních anket:

SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Germany

 

U průzkumů spokojenosti zákazníků:

SICK spol. s r.o., o.z.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
Slovenská Republika

Účel zpracování Jako podnik se neustále snažíme co nejlépe přizpůsobit naše výrobky, nástroje, procesy a služby vašim přáním a požadavkům. Z tohoto důvodu provádíme pravidelně ankety zaměřené na nejrůznější témata. Průzkumy spokojenosti zákazníků se provádějí individuálně. Vaše osobní údaje budou použity ke zvýšení vaší spokojenosti s naší firmou.
Kategorie údajů
 • Odpovědi
 • Úřední kontaktní údaje
Právní základ GDPR čl. 6 (1) f) – Vyhodnocení zájmů
Oprávněný zájem společnosti

Zpracujeme vaši zpětnou vazbu za účelem kontinuálního zlepšování našich výrobků, nástrojů, procesů a služeb.
Při anonymních anketách se neshromažďují žádné osobní údaje. Narušení vaší soukromé sféry proto není možné. Neanonymní ankety jsou výslovně označené jako takové. Údaje jsou zjišťovány a zpracovány pouze pro stanovený účel. Účast na všech anketách je dobrovolná, takže odmítnutím účasti můžete zamezit zjišťování osobních údajů.

Důsledky neposkytnutí údajů Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem. V případě neposkytnutí údajů se nemůžete účastnit ankety.
Doba uložení

Anonymní ankety:
Výsledky dotazování se ukládají a vyhodnocují anonymně. Osobní údaje se neukládají.

 

Průzkumy spokojenosti zákazníků:
Výsledky dotazování se ukládají a vyhodnocují individuálně pro příslušnou osobu. U průzkumů spokojenosti zákazníků lze tedy podle vašich odpovědí identifikovat vaši osobu. U průzkumů spokojenosti zákazníků budou vaše osobní údaje vymazány, jakmile nás kontaktujete a vyjádříte svůj požadavek. Pokud nás nekontaktujete, budou vaše osobní údaje opětovně vymazány ihned po skončení zjišťování údajů.

Původ dat Pokud jsme od vás obdrželi souhlas s použitím údajů pro marketingové účely, použijeme vaše kontaktní údaje z naší databáze zákazníků, abychom vás pozvali k anketám. Všechny ostatní údaje budou pořízeny přímo u vás v průběhu dotazování.
Příjemce údajů

Provoz dotazovací platformy
Qualtrics, LLC
333 W River Park Dr

Provo, Utah 84604

USA

Předání do třetích zemí Při průzkumech spokojenosti zákazníků probíhá přenos dat z příslušných dceřiných společností, v nichž se anketa provádí, do společnosti SICK AG. Při anonymních anketách nepředáváme žádné údaje třetím osobám.
Informace o automatizovaném rozhodování Nepoužíváme žádné formy automatizovaného rozhodování.

 

 

Návštěva našich webových stránek

Cookies

Cookie Účel Další informace

Qualtrics:
nezbytně nutné cookies

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správné fungování našeho dotazovacího softwaru a slouží k tomu, abyste mohli používat základní funkce. Dále se tyto cookies používají pro zamezení zfalšování výsledků ankety

Zde se jedná o relační cookies, které budou smazány, jakmile zavřete svůj prohlížeč. Podrobnější informace najdete na adrese: https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/browser-cookies/

 

 

Vaše práva

Máte právo

 • žádat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme;
 • na opravu svých osobních údajů, které zpracováváme;
 • na výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají;
 • na zrušení Vašeho souhlasu s účinky do budoucna, pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu;
 • na podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud jste toho názoru, že zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají, byly porušeny předpisy na ochranu osobních údajů.

Obraťte se, prosím, na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Budeme adekvátně reagovat na všechny podněty.

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoliv přizpůsobit prohlášení o ochraně osobních údajů platným požadavkům. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů je Vám k dispozici na našich webových stránkách.