Používání platformy pro řízení vzdělávání SIAonline

Společnost SICK těší Vaše návštěva našich webových stránek a Váš zájem o naši firmu, naše výrobky a naše služby. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás prioritou a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. Proto zde uvádíme informaci, které údaje zpracováváme během Vaší návštěvy na našich webových stránkách.

Používání platformy pro řízení vzdělávání SIAonline

Odpovědná osoba/správce osobních údajů SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Německo
Účel zpracování Využití nabídky dalšího vzdělávání)
Kategorie údajů
 • Pokroky výuky
 • Kmenová data personálu
 • Termín školení
Právní základ Čl. 6 (1) b) GDPR – Smluvní vztah
Oprávněný zájem společnosti -
Důsledky neposkytnutí údajů Poskytnutí osobních údajů není povinné ze zákona. V případě neposkytnutí údajů nelze používat systém „Learning Management“.
Doba uložení
 • Údaje týkající se kurzu budou vymazány po čtyřech týdnech, příp. nejpozději při ukončení nebo výpovědi smlouvy.
 • Certifikace relevantní z hlediska ručení za vady výrobků budou vymazány po třiceti letech.
Původ dat Zpracováváme pouze údaje, které nám přímo poskytnete.
Příjemce údajů
 • Externí školitelé
 • Interní školitelé a řízení vzdělávání v rámci společnosti SICK AG a také dceřiných podniků společnosti SICK AG
 • V případě, že máte Vy nebo Váš zaměstnavatel sídlo ve třetí zemi, budou za účelem fakturace osobní údaje předány do této třetí země.
Předání do třetích zemí Pokud se Vaše firma nachází ve třetí zemi, mohou být osobní údaje za účelem fakturace předány do této třetí země.
Informace o automatizovaném rozhodování Nepoužíváme žádné formy automatizovaného rozhodování.

 

Cookies za účelem používání e-learningu

Jestliže navštívíte naše webové stránky, uložíme informace ve formě „cookie“ ve Vašem počítači. Cookies nám například umožňují přizpůsobit webové stránky Vašim zájmům nebo uložit Váš nákupní košík, aby Vám byl při Vaší příští návštěvě k dispozici. Pokud si nepřejete, abychom Váš počítač opětovně rozpoznali, nastavte si prosím svůj prohlížeč tak, aby smazal cookies z Vašeho pevného disku počítače, zakázal všechny cookies nebo Vás upozornil, než cookies uloží. Přesný popis celého procesu najdete v návodu výrobce Vašeho prohlížeče. Pokud toto nastavení změníte, může dojít k funkčním omezením při používání našich webových stránek. Níže je uveden seznam cookies, které používáme:

 

2.1 Nezbytně nutné cookies

Název

Účel

další informace

ASP.NET_SessionId

 

SuiSessionId

 

SuiAuthentication

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správné fungování našich webových stránek a slouží k tomu, abyste mohli používat základní funkce. Kromě toho můžeme zjistit, zda jste přihlášeni, a zajistit, abyste mohli navázat spojení se zabezpečenými oblastmi webových stránek.

Zde se jedná o relační cookies, které budou smazány, jakmile zavřete svůj prohlížeč.

 

 

2.2 Funkční cookies

Název

Účel

další informace

SuiLanguage

Tyto cookies slouží k uložení Vašeho výběru jazykové verze. Díky tomu se na další stránce, kterou navštívíte, automaticky nastaví Vámi vybraný jazyk.

Zde se jedná o trvalé soubory cookie, které zůstanou zachovány ve Vašem počítači poté, co zavřete prohlížeč. Platnost těchto souborů cookie uplyne po 90 dnech.

SuiLoginDomain

Tento soubor cookie se používá k uložení domény, ze které jste nás navštívili. Díky tomu se při Vaší příští návštěvě automaticky nastaví tato doména.

Zde se jedná o trvalé soubory cookie, které zůstanou zachovány ve Vašem počítači poté, co zavřete prohlížeč. Platnost těchto souborů cookie uplyne po 90 dnech.

SuiLoginUsername

Tento soubor cookie slouží k uložení uživatelských údajů, které jste naposledy použili. Na základě toho budete při příští návštěvě automaticky přihlášeni.

Zde se jedná o trvalé soubory cookie, které zůstanou zachovány ve Vašem počítači poté, co zavřete prohlížeč. Platnost těchto souborů cookie uplyne po 90 dnech.

 

 

Vaše práva

Máte právo

 • žádat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme;
 • na opravu svých osobních údajů, které zpracováváme;
 • na výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají;
 • na zrušení Vašeho souhlasu s účinky do budoucna, pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu;
 • na podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud jste toho názoru, že zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají, byly porušeny předpisy na ochranu osobních údajů.

Obraťte se, prosím, na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Budeme adekvátně reagovat na všechny podněty.

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoliv přizpůsobit prohlášení o ochraně osobních údajů platným požadavkům. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů je Vám k dispozici na našich webových stránkách.