Kontakt
Komentář

Portrét společnosti SICK AG

Stručný přehled

Společnost založená roku 1946 je svými více než 50 dceřinými společnostmi a majetkovými účastmi i velkým počtem zastoupení přítomna po celém světě. V obchodním roce 2017 zaměstnávala společnost SICK na celém světě více než 9 000 pracovníků a dosáhla v celém koncernu obratu téměř 1,5 miliardy eur.

 

Perfektní základ pro vaši automatizaci: senzory firmy SICK
Portfóliem, sahajícím od výrobní automatizace přes logistickou automatizaci až po procesní automatizaci, náleží společnost SICK k předním výrobcům senzorů. Jako jeden z předních výrobců senzoriky a tvůrce řešení pro průmyslová odvětví vytváří SICK perfektní základ pro bezpečné a efektivní řízení procesů, pro ochranu lidí před nehodami a pro zabránění ekologickým škodám.
philosophie
Co nás žene vpřed

Schopnost inovace a flexibilita jsou součástí naší identity. Naším cílem je vytvořit etický kodex pro naše jednání. Jsou v něm zakotveny naše hodnoty, ideje a plány do budoucna. Spolu se zásadami vedení a spolupráce představuje závazný, celosvětově platný rámec jednání pro všechny zaměstnance a vedoucí pracovníky. Mimo to určuje etický kodex zásady pro obchodní jednání a je tedy směrnicí pro správné chování při každodenní práci na pracovišti.


Naše filozofie
Výzkum a vývoj

Pro zabezpečení vedoucího postavení v silně konkurenčním prostředí jsou nezbytné neustálé investice do výzkumu a vývoje. Řešení společnosti SICK, ať to jsou produkty, systémy nebo služby, mají především jeden cíl: Mají zákazníkům zjednodušit život tím, že jim napomohou zvládnout složitou problematiku. Tím, že tak činí, poskytují zákazníkům konkurenční výhodu – například v podobě vyšší produktivity, větší flexibility nebo úspory zdrojů.


Výzkum a vývoj
70 YEARS OF INNOVATION IN 612 SECONDS
Nahoru