Výzkum a vývoj

Historie společnosti SICK je historií úspěšných inovací – v ní chceme pokračovat i v budoucnu.

research and development
Orientace na zákazníka – rozhodující faktor našeho úspěchu

Inovativní výrobky samotné nejsou pro úspěch podniku rozhodující. Mnohem více záleží na přizpůsobení těchto inovací potřebám zákazníka, neboť měřítkem úspěchu nově vyvinutých výrobků je jejich úspěšnost na trhu. Náš úspěch je založen na důsledném prosazování této myšlenky: Využíváme svou znalost požadavků zákazníků k předvídání budoucího vývoje. Naši zákazníci tak těží např. z kompaktnějších konstrukcí při zachování stejné výkonnosti, ze zvýšené odolnosti senzorů, ze snížení počtu pracovních kroků nebo urychlení procesů.

SICK – Inteligentní senzory.

V popředí našeho úsilí stojí vývoj inteligentních řešení pro aplikace našich zákazníků. Proto pokračujeme ve výzkumu technologií, díky nimž senzory nejen detekují předměty, ale také inteligentně řídí procesy a mohou komunikovat s ostatními složkami v komplexních sítích.

R&D Expenditures
Náklady na výzkum a vývoj
Náklady na výzkum a vývoj

Abychom i nadále obhájili vedoucí pozici v oblasti technologií a na trhu, kontinuálně rozšiřujeme své působení v rámci výzkumu a vývoje.

R&D Employees
Zaměstnanci výzkumu a vývoje
Zaměstnanci ve výzkumu a vývoji

Výzkum a vývoj se u společnosti SICK uskutečňuje nejen v rámci centrálního oddělení výzkumu a decentralizovaných vývojových týmů, ve kterých po celém světě pracuje asi 1700 zaměstnanců. Aby byly naše senzory použitelné v rámci nejrůznějších systémů a naši zákazníci mohli těžit ze synergie ve vývoji, spolupracujeme s průmyslovými partnery, vysokými školami a instituty.

R&D Patents
Patenty
Patenty a know-how

Inovace znamenají pokrok, který chceme trvale udržovat. Proto naše know-how chráníme patenty. Zhruba 4 000 patentů ukazuje, kolik nápadů naši zaměstnanci rozvinuli.