Kontakt
Komentář

SICK Sensor Intelligence.

intelligent sensoring
intelligent sensoring

Průmyslová automatizace se razantně mění. Jako přední inovátor a průkopník ve vývoji revoluční technologie senzorů nabízíme řešení, která již dnes splňují výzvy budoucnosti. A to pomocí inteligentní senzoriky, která získává data a vyhodnocuje je v reálném čase, přizpůsobuje se svému prostředí a komunikuje v síti.

 

„Sensor Intelligence.“ je řešení šité na míru potřebám

U každého řešení se zaměřujeme na individuální požadavky vašich procesů. „Sensor Intelligence.“ zahrnuje kompletní odbornou systémovou kompetenci firmy SICK, doplněnou o naše zkušenosti v celé řadě odvětví. Propojení podrobných znalostí aplikace se spolehlivou softwarovou architekturou umožňuje optimální integraci naší senzoriky do vašeho systému. Inteligentní je jen produkt, který je kompatibilní.

„Sensor Intelligence.“ znamená schopnost našich senzorů spolehlivěji, rozsáhleji nebo efektivněji řešit úkoly pomocí decentralizované výpočetní kapacity. Proto přemisťujeme potřebnou inteligenci z centrálního řídicího systému do senzoru.

Inteligentní senzory profitují z dostupnosti stále menších a výhodnějších mikrokontrolérů. Díky mikrokontrolérům dokážou naše senzory přímo zpracovat čím dál více dat pomocí stále složitějších algoritmů. Tím vám pomáháme optimalizovat vaše výrobní a řídicí sítě.

 

„Sensor Intelligence.“ organizuje továrnu budoucnosti

Propojené výrobní a řídicí procesy ve složitých prostředích strojů určují průmyslovou budoucnost. Naše inteligentní senzorová řešení již dnes podporují dynamické průmyslové procesy, které se optimalizují v reálném čase a samy se organizují. Naše senzory snímají reálné provozní stavy, převádějí je na digitální data a poskytují je automaticky vašemu systému pro řízení procesu.

Digitalizace, inteligence a síťové propojení se ve výrobních a logistických systémech kontinuálně rozrůstají, aby se tyto systémy mohly autonomně optimalizovat a řídit. Kyber-fyzické výrobní systémy inteligentní továrny budoucnosti se samy organizují tím, že využívají celou řadu aktuálních informací pro autonomní rozhodnutí. Tyto informace jim poskytují naše senzory.

„Sensor Intelligence.“ umožňuje koncept Industry 4.0. A to již dnes.

Industry 4.0

Inteligentní síťové propojení: získejte více informací o digitalizaci průmyslu.

Smart Sensors od firmy SICK

Více o čtyřech rozměrech chytré senzoriky

Odvětví

Objevte naši kompetenci v odvětví

Nahoru