Výrobní logistika se stává inteligentní

Kruh se uzavírá – Senzorová řešení ve výrobní logistice i pro ty nejmenší meziprostory ve výrobě

Prohlédnout si video

Materiálové hospodářství

Zaměřeno na tvorbu hodnot

více

Správa dat

Mít všechno pevně v rukou

více

Skladování materiálů

V souladu s moderním vývojem

více

Nakládka a vykládka materiálu

Vždy v taktu

více

Přeprava materiálu

Vše na správné cestě

více
Výrobní logistika se stává inteligentní
Materiálové hospodářství
Správa dat
Skladování materiálů
Nakládka a vykládka materiálu
Přeprava materiálu

Vyberte vaše řešení

Zde naleznete vhodné aplikace

výrobní logistika

Kruh se uzavírá – senzorová řešení ve výrobní logistice i pro ty nejmenší meziprostory ve výrobě

Výroba a intralogistika se navzájem doplňují. To, co bylo dříve vnímáno jako dva různé obory, zažívá díky pokračující automatizaci a digitalizaci stále větší společný růst. Cílem je přitom zajistit souvisle transparentní tok materiálu od dodání materiálu až po expedici hotového výrobku. Vždy vědět, kde co je, je ostatně podmínkou pro inteligentní, síťově propojenou výrobu.

Společnost SICK proto nabízí široké spektrum senzorových řešení: od jednotlivého produktu přes software až po servisní služby, které jsou tak individuální a rozmanité jako požadavky zákazníků. Každá výroba je jiná. Právě proto je důležité posuzovat ji komplexně. Společnost SICK nabízí své 360stupňové řešení pro optimalizaci celého řetězce tvorby hodnot – tak lze analyzovat i ten nejmenší koutek výroby a vyplnit všechny mezery: při identifikaci, lokalizaci a ve správě skladů a dodavatelských řetězců.

Vše tak zůstává v plynulém toku. A výrobní logistika se stává inteligentní.

Materiálové hospodářství

Zaměřeno na tvorbu hodnot

Kdy a kde se který díl nachází? Pro optimální výrobní proces je přesné zodpovězení této otázky klíčem k úspěchu. Témata lokalizace a identifikace tvoří základ pro lepší manipulaci s materiálem ve výrobě: senzory pro lokalizaci, například na bázi ultra širokopásmové, LiDAR nebo RFID technologie, umožňují plnou transparentnost všech objektů důležitých pro výrobu. To zahrnuje skladování výchozích materiálů a výrobních prostředků všeho druhu i navazující správu zásobníků. Dráha toku materiálu je tak od začátku transparentní a přehledná.

Identifikace

Kdo jsem? Spolehlivá identifikace produktů je předpokladem pro bezchybný průběh výrobního procesu. Lze tak zamezit záměnám a zaručit zpětnou sledovatelnost. Společnost SICK zde nabízí široké portfolio řešení pro identifikaci: laserové skenery pro 1D kódy, kamerové čtečky kódů pro 1D a 2D kódy a OCR, RFID zapisovací a čtecí jednotky, mobilní ruční skenery, magneticky kódovaná řešení pro identifikaci, systémy sledování zásilek a ultra širokopásmová řešení.

> Najděte vhodné řešení

Lokalizace

Kde jsem? Teprve přesné zodpovězení otázky, kde se každý objekt aktuálně nachází, zajišťuje efektivitu v celém výrobním řetězci. Přitom se může jednat o lokalizaci malých objektů i velkých vozidel. Společnost SICK nabízí rozsáhlá indoorová lokalizační řešení pro monitorování, řízení a vyhodnocení dat volně pohyblivých prostředků a autonomních platforem. Vedení v dráze nebo lokalizace rastru, LiDAR lokalizace nebo lokalizace na bázi transpondérů – až po komplexní řešení díky platformě Asset Analytics.

> Najděte vhodné řešení

Management zásobníků

Kde uvnitř jsem? Nezáleží na tom, v jaké formě přicházejí výchozí materiály do výrobního řetězce, zda v zásobnících, boxech, na paletách nebo jako sypký materiál: pro všechny druhy zásobníků nabízí společnost SICK senzorová řešení ke kontrole využitelnosti, identifikaci, klasifikaci nebo automatizované detekci stavu. Efektivní řízení zásobníků pomocí inteligentních senzorů zajišťuje bezproblémové výrobní procesy, protože je vždy k dispozici dostatečné množství zásobníků. Snižují se tak náklady na skladování, protože není nutné skladovat příliš mnoho zásobníků.

> Najděte vhodné řešení

Správa dat

Mít všechno pevně v rukou

Mnoho dat je využíváno jen tehdy, pokud je lze integrovat do stávající architektury logistiky a strojů. Zvláštní výzva zde tkví ve vertikální i horizontální integraci: je nutné překonat hranice mezi sítěmi nebo různými softwarovými systémy, někdy dokonce i nad rámec firmy. Společnost SICK zde nabízí řešení pro připojovací techniku a middleware. Tato řešení zajišťují, že získané informace lze kdekoliv a kdykoliv zobrazit a výhodně použít. Záznam dat při nakládání a vykládání, během přepravy zboží a ve výrobním procesu lze díky nejnovějším RFID technologiím a čtečkám kódů flexibilně a rychle přizpůsobit pro téměř všechny druhy zboží. Rozsáhlé aplikace Analytics podporují celé řízení dat.

Připojovací technika

Vše je kontinuálně síťově propojené. Propojené výrobní a řídicí procesy ve složitých prostředích strojů určují průmyslovou budoucnost. Inteligentní senzorové systémy tak podporují dynamické procesy také ve výrobní logistice, optimalizované v reálném čase a samostatně se organizující. Senzory snímají reálné provozní stavy, převádějí je na digitální data a předávají je automaticky systému pro řízení procesu. Pro vyplnění mezer mezi řízením stroje a IT prostředím systému pro řízení procesu nabízí společnost SICK celou řadu komunikačních bran.

> Najděte vhodné řešení

Middleware

Dobrá „konektivita“. Klasická řešení middleware umožňují jednoduché připojení a síťové propojení nejrůznějších senzorů na provozní úrovni a přenos dat senzoru až do cloudu v případě potřeby. Často je také možná integrace dat senzorů do stávajících softwarových prostředí. Data jsou přitom poskytována ve smyslu Industry 4.0 přímo nebo již předběžně zpracovaná pro jejich využití v nadřazených procesech, jako je prediktivní údržba, track-and-trace nebo kontrola kvality.

> Najděte vhodné řešení

Analytics

Monitorování stavu – přehled o všech datech: Analytics umožňuje komfortní analýzy výkonu systému a stavu všech snímaných dat. Software Logistics Diagnostic Analytics tak například u automatizovaných systémů pro identifikaci zajišťuje rozsáhlé monitorování stavu v reálném čase. Při sledování jednotlivých objektů na dopravníkovém pásu nebo při zpracování několika milionů balíků v zařízení za den: se softwarem pro analýzy od společnosti SICK budete mít vždy přehled o všech relevantních datech.

> Najděte vhodné řešení

Skladování materiálů

V souladu s moderním vývojem

Výroba just in time a štíhlá výroba znamenají moderní koncepty skladů, které automaticky zajišťují zásobování materiálem, a přitom aktivně podporují výrobní tok. Společnost SICK nabízí RFID a kamerová řešení pro automatické objednávání zboží, které se skladuje v regálech Kanban nebo jiných smart shelf řešeních. Ale také při naskladňování a vyskladňování materiálu v automatických skladových systémech se používají nejrůznější senzorová řešení.

Automatický sklad

Automatické sklady jsou vysoce komplexní útvary, v nichž procesy probíhají velkou rychlostí. Aby v těchto skladech s kyvadlovými vozíky, skladech pro drobné díly nebo ve vertikálních skladových systémech všechno probíhalo hladce, jsou nezbytné excelentní senzory. Tyto senzory pomáhají, aby nedocházelo ke kolizím, přesahům, přeplnění, chybnému umístění ani k takto způsobeným následným prostojům. Včetně perfektní kontroly regálových polic.

> Najděte vhodné řešení

Inteligentní regál

Vše co jde ven, musí také zpátky dovnitř. Toto jednoduché pravidlo zásobování skladových regálů řeší inteligentní regály nyní zcela automaticky. Pomocí inteligentních kamerových, laserových a RFID řešení detekují, když jsou výrobky odebrány nebo když bylo něco nastaveno chybně. Také objednávky pro vždy správná naplnění zásobníků probíhají zcela automatizovaně.

> Najděte vhodné řešení

Uskladnění na volné ploše

Často se při skladování materiálu otáčí opravdu velké kolo. Ať už se jedná o výchozí materiály nebo velmi velké výrobní prostředky a strojní nástroje, mimořádné ocelové nebo dřevěné konstrukty nebo hotové automobily a jiné velké finální výrobky. Také všechno, co se skladuje na volné ploše, je součástí oběhu zboží a může být inteligentně snímáno a sledováno. Mobilní řešení pro identifikaci při tom pomáhají venku i uvnitř, stejně jako lokalizační řešení.

> Najděte vhodné řešení

Nakládka a vykládka materiálu

Vždy v taktu

Proces automatizace nezná hranice. Automatizace tak vedle dodání a expedice, kompletace zboží nebo vyrovnávacích skladů proniká do celého toku materiálu ve výrobě. Zakládání dílů do strojů a jejich odebírání nebo nakládání zboží na dopravní prostředky a jejich vykládání představuje důležité rozhraní mezi dílčími procesy. V současnosti je také zde běžnou praxí automatizace zajišťovaná roboty. Výkyvy ve výrobním procesu jsou kompenzovány vyrovnávacími sklady a díky vyšší transparentnosti a kontrole při kompletaci zboží lze zamezit prostojům v důsledku chybějících materiálů nebo výrobních prostředků. Společnost SICK nabízí řešení pro všechny tři obory: robotiku, vyrovnávací sklady a kompletaci zboží.

Robotika

Roboty pracují spolehlivě. Avšak jen tehdy, pokud souhlasí pracovní nastavení. To zajišťují četná řešení pro průmyslové zpracování obrazu. Ať už se jedná o stacionárně instalované roboty pick and place, asistenční coboty nebo automatické paletizace vykonávané robotem – robotická řešení jsou ve fungujících procesních řetězcích nepostradatelná. Vedle zvýšení efektivity umožňují inteligentní senzory bezpečnou spolupráci mezi člověkem a robotem a současně větší flexibilitu.

> Najděte vhodné řešení

Vyrovnávací sklad

Můžete tak redukovat prostoje ve výrobě nebo jim zcela zamezit. Přitom pomáhá „v duchu projít“ prostory mezi jednotlivými výrobními kroky – tedy mezi stroji – a zabezpečit je. Také pro vyrovnávací sklady nabízí společnost SICK řešení. Pro bezproblémové procesy ve vyrovnávacích skladech je rozhodující mimo jiné výška hladiny materiálu v zásobnících. Tyto výšky hladiny měří například řada TiM od společnosti SICK zcela podle individuálních požadavků.

> Najděte vhodné řešení

Kompletace

Hotový výrobek je jen tak dobrý jako celkový součet jeho dílů. Nebo jinak řečeno: úplná kompletace zboží pomocí detekce kódů zajistí, aby na konci nic nechybělo a byl k dispozici ten správný díl. V závislosti na požadavku čtení a druhu kódu se zde používají RFID zapisovací a čtecí jednotky nebo stacionární čtečky čárových kódů pro manuální nebo automatické skenování. Pro všechny druhy stanic pro kompletaci zboží zvyšují vhodné senzory efektivitu a zlepšují ergonomii na pracovišti.

> Najděte vhodné řešení

Přeprava materiálu

Vše na správné cestě

Použitá dopravní technika je rozhodující. Ať už se jedná o mobilní platformy, pozemní transportní prostředky, logistické vláčky nebo dopravníkové pásy: zásobování výroby novými konstrukčními díly a vracení prázdných zásobníků je díky těmto přepravním technikám vysoce efektivní a flexibilní. LiDAR senzory, řešení pro průmyslové zpracování obrazu a radarové senzory zajišťují vyšší bezpečnost dopravníkových pásů, autonomních, částečně autonomních a řidičem řízených vozidel ve výrobě. Je tak zamezeno dopravním zácpám a zastavení výroby, okamžitě jsou detekovány a objety překážky na jízdní dráze vozidel a dopravníkové pásy jsou efektivně monitorovány. Tato řešení lze navíc doplnit o zabezpečení při manipulaci s břemeny v rámci dodání a expedice.

Dopravní technika

V některých branžích jsou dopravníkové pásy důležitou součástí výroby a logistiky. Společnost SICK poskytuje poradenství a řešení také pro příslušné branže. Různá řešení pomáhají například při identifikaci, měření objemu nebo kontrole přítomnosti atd. V neposlední řadě jsou bezpečnostní řešení také důležitou součástí dopravníkové techniky v intralogistice.

> Najděte vhodné řešení

Mobilní platformy

Zde se uplatňuje zkušenost. Modulární portfolio řešení pro mobilní platformy umožňuje jednoduchou realizaci vedení v dráze, navigace, polohování, detekce prostředí, bezpečnosti a manipulace s břemeny. Od automaticky řízeného vozíku (AGV) až po specializovaný autonomní transportní systém (AGV) určují senzorová řešení od společnosti SICK všechny požadavky týkající se mobilních platforem a vozidel a nabízejí „viditelnou“ flexibilitu.

> Najděte vhodné řešení

Pozemní transportní prostředky

Člověkem řízená bezpečnost. Vedle autonomních mobilních platforem a částečně autonomních transportních systémů podporují inteligentní senzory také řidiče, kteří řídí pojezdové vozíky, vysokozdvižné vozíky nebo vozíky do úzkých uliček. Používají se zde nejrůznější senzory: k navigaci na bázi kontur nebo odrazek, k hrubému a přesnému stanovení pozice, k měření a identifikaci a také k optickému přenosu dat. Vše pro bezpečnost – díky zamezení kolizím a detekci pozice.

> Najděte vhodné řešení

Ke stažení