Kontakt
Komentář

Výrobci automobilů a dodavatelé

Dosáhnout více s inteligentní senzorikou

Jako jeden z celosvětově předních výrobců inteligentních senzorických řešení pomáhá společnost SICK již po desetiletí spoluutvářet trendy v automobilové výrobě Společnost SICK díky inteligentní senzorice velkou měrou přispívá k bezpečnější, rychlejší a flexibilnější výrobě. Díky rozpoznání chybně namontovaných komponent je zabráněno nebezpečím a zdrojům chyb Inteligentní bezpečnostní senzorika zajišťuje optimální ochranu osob a zařízení. Technologie automatické identifikace dovoluje zpětnou dohledatelnost již nainstalovaných komponent.

Na základě svých rozsáhlých znalostí tohoto odvětví vytváří společnost SICK přesvědčivá řešení.

Výrobci automobilů a dodavatelé
Segment odvětví 1
Lisovna
Segment odvětví 2
Hrubá konstrukce
Segment odvětví 3
Lakovací zařízení
Segment odvětví 4
Konečná montáž
Segment odvětví 5
Hnací ústrojí
Nahoru