Textil

Řešení pro digitální transformaci v textilním průmyslu

Řešení

Smart Factory

Inteligentní senzory v síťově propojené továrně

více

Logistika se stává inteligentní

Více efektivity pro celý subdodavatelský řetězec

Firmy stojí před velkou výzvou: jednat co nejefektivněji. Toky materiálů a intralogistické procesy musejí být v každém okamžiku vzájemně optimálně sladěné. Jakmile se proces v některém bodě zasekne, má to dopad na celý řetězec tvorby hodnot – a v neposlední řadě také na konkurenceschopnost. Inteligentní senzorika a síťově propojené systémy zajišťují v rámci Industry 4.0 efektivní procesy v logistice.

více

Pokrok s Industry 4.0

Naše senzorová řešení pro mobilní platformy

Flexibilita se nyní samočinně zvyšuje: Naše modulární portfolio řešení pro mobilní platformy nyní umožňuje jednoduchou realizaci vedení v dráze, navigace, polohování, detekce prostředí, bezpečnosti a manipulace s břemeny.

více

Bezpečnostní řešení na klíč

Vydejte se také cestou k vyšší produktivitě a bezpečnosti

Bezpečná a inteligentní kompletní řešení, individuálně přizpůsobená vašemu požadavku – nabízíme ucelený program. Zvyšte svoji produktivitu na základě bezpečnosti strojů: převezmeme za vás celý projekt – od individuálního poradenství přes projektování a realizaci až po přejímku.

více

Rovnocenná spolupráce

Senzorová řešení pro robotiku

Člověk a robot spolupracují stále těsněji. Rozhodující roli přitom hrají senzory od společnosti SICK. Umožňují robotům přesnější smyslové vnímání – předpoklad pro rovnocennou spolupráci při všech výzvách robotiky: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling a Position Feedback.

více
Textil
Smart Factory
Logistika se stává inteligentní
Pokrok s Industry 4.0
Bezpečnostní řešení na klíč
Rovnocenná spolupráce

Vyberte vaše řešení

Zde naleznete vhodné aplikace

přehled

Řešení pro digitální transformaci v textilním průmyslu

Textilní průmysl zažívá revoluci a v současnosti se vyznačuje nejen inteligentní senzorikou přímo na stroji. Vysoce funkční tok zboží a tok dat mají stále větší význam z hlediska optimalizace výroby. To se týká také logistiky zboží, tzn. identifikace, zpětné sledovatelnosti a lokalizace zboží pomocí nejrůznějších řešení track-and-trace. Přidaná hodnota ve smyslu konceptu Industry 4.0 vzniká díky digitalizaci a inteligentnímu síťovému propojení výroby. Díky horizontální a vertikální výměně dat lze informace využít např. pro prediktivní údržbu, Condition Monitoring nebo dokonce pro transparentní textilní výrobu. Společnost SICK nabízí pro tyto požadavky vhodné produktové portfolio – inteligentní řešení pro celý řetězec tvorby hodnot.

Trendy a novinky

Automatizovaný vstup zboží díky middlewaru a vertikální integraci

Příležitosti digitalizace tkví nejen v samotné výrobě. K jejich využití v celém subdodavatelském řetězci je nutné nové pochopení logistiky – od nákupní přes skladovou a výrobní až po distribuční logistiku. Pro poskytovatele balíkových nebo logistických služeb vybavila společnost SICK nové distribuční centrum výrobce značkového textilu automatickou kontrolou vstupu zboží na bázi RFID.

> Více informací

Doba rozkvětu transpondérů

Také v módním a oděvním průmyslu se stále více digitalizuje. Možnosti sahají od označování zboží přes prezentace v obchodě až po souhru s e-shopem. Skupina GERRY WEBER se bude v rámci avizovaného aktuálního programu pro nové zaměření „FIT4GROWTH“ i nad stanovený rámec do budoucna ještě více než dosud spoléhat na digitalizaci a využívat omnichannelové potenciály.

> Více informací

SPEETEC®

SPEETEC® boří hranice při monitorování pohybů. Bezkontaktně a bez měřicí stupnice nebo měřítka spolehlivě snímá délky, pozice a rychlosti objektů a povrchů všeho druhu. Ať už se jedná o nekonečné nebo kusové zboží, papír, plast, kov, dřevo nebo textil. Své přednosti uplatňuje zejména na citlivých nebo měkkých površích, které by mohly běžné taktilní senzory poškodit. Díky své neopotřebitelnosti a bezúdržbovosti je natolik ekonomicky výhodný, že se investice vyplatí již po velmi krátké době.

> Více informací

výzvy

Flexibilní automatizace

Rostoucí automatizace v textilním průmyslu a splnění individuálních přání zákazníků vyžadují stále více vysoce flexibilní, efektivní výrobu a vysokou schopnost diagnostiky. Inteligentní senzory od firmy SICK se samy naprogramují, mají diagnostickou funkci, provádějí vyhodnocení a poskytují data senzorů procesu. Rozhodujícím způsobem tak přispívají ke splnění těchto požadavků.

Bezpečnost

Interakce mezi člověkem a strojem umožňuje zvýšení produktivity, avšak současně vyžaduje promyšlené bezpečnostní koncepty. Společnost SICK nabízí široké portfolio bezpečnostních řešení, jež mají vysoký stupeň integrace do stávajících řídicích systémů strojů a zařízení a jsou doplněna o rozsáhlou nabídku služeb, od poradenství přes uvedení do provozu až po školení a vzdělávání.

Kontrola kvality

V textilním průmyslu je vysoká kvalita materiálu velmi důležitá. Při kontrole kvality různých materiálů poskytuje společnost SICK vhodné řešení pro nejrůznější aplikace. Snímače pro měření vzdálenosti a 2D Machine Vision a kamerové systémy od společnosti SICK podporují téměř jakýkoli druh kontroly a zajišťují požadovanou vysokou úroveň kvality.

Track-and-trace

Automatizovaný výrobní proces a optimalizovaný tok materiálu jsou předpokladem pro spolehlivou identifikaci objektů a souvislou sledovatelnost. Pro tyto úkoly nabízí společnost SICK velkou paletu výrobků pro realizaci inteligentních řešení – od stacionárně instalovaných a mobilních čteček čárových kódů, 2D a 3D kódů přes RFID technologii až po ultraširokopásmová řešení.