Kontakt
Komentář

Skladová a přepravní technika

Flexibilita a hospodárnost – konkurenční výhoda ve skladové a přepravní technice

Skladová a přepravní technika hraje v intralogistice ústřední roli. Zde jsou vyžadovány maximální kapacity a optimální využití skladového prostoru. Vysoce dynamické trhy, inovativní logistické procesy a variabilní dopravované materiály kladou nejvyšší požadavky na flexibilitu. Rozhodující vliv má přitom senzorika. Společnost SICK nabízí nejen kompletní portfolio senzorů a služeb, ale má také rozsáhlé know-how v tomto oboru: ucelený sortiment s rozhodující přidanou hodnotou pro úspěch vaší skladové a přepravní techniky.

Skladová a přepravní technika
Nahoru