Potraviny a nápoje

Dosáhnout více s inteligentní senzorikou

Řešení

Hygienic Solutions

Hygienická senzorová řešení pro nejrůznější situace

více

Výrobní logistika se stává inteligentní

Kruh se uzavírá – Senzorová řešení ve výrobní logistice i pro ty nejmenší meziprostory ve výrobě

více

Rovnocenná spolupráce

Senzorová řešení pro robotiku

Člověk a robot spolupracují stále těsněji. Rozhodující roli přitom hrají senzory od společnosti SICK. Umožňují robotům přesnější smyslové vnímání – předpoklad pro rovnocennou spolupráci při všech výzvách robotiky: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling a Position Feedback.

více

Logistika se stává inteligentní

Více efektivity pro celý subdodavatelský řetězec

Firmy stojí před velkou výzvou: jednat co nejefektivněji. Toky materiálů a intralogistické procesy musejí být v každém okamžiku vzájemně optimálně sladěné. Jakmile se proces v některém bodě zasekne, má to dopad na celý řetězec tvorby hodnot – a v neposlední řadě také na konkurenceschopnost. Inteligentní senzorika a síťově propojené systémy zajišťují v rámci Industry 4.0 efektivní procesy v logistice.

více

Prokazatelně bezpečné

Spolehlivá senzorová řešení pro vyšší bezpečnost potravin

Pokrok ve vývoji potravinářských technologií, globalizace obchodu, ale také naše změněné stravovací návyky vytvořily nové rámcové podmínky pro výrobu a konzumaci potravin…

více
Potraviny a nápoje
Hygienic Solutions
Výrobní logistika se stává inteligentní
Rovnocenná spolupráce
Logistika se stává inteligentní
Prokazatelně bezpečné

Vyberte vaše řešení

Zde naleznete vhodné aplikace

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 178

přehled

Senzorová řešení pro potravinářský a nápojový průmysl

V této oblasti výroby platí obzvláště vysoké požadavky na hygienu, jež mají vliv i na proces balení. Senzorové systémy od společnosti SICK se používají v suchých a mokrých zónách tohoto průmyslu a přesvědčují svou mimořádně vysokou disponibilitou a flexibilitou. Senzorová technika společnosti SICK pomocí jednoduché obsluhy zajišťuje redukované časy přípravy stroje při změně výroby.

Trendy a novinky

Nepřetržitá kontrola fóliových pásů: aby vše probíhalo správně

V průmyslu spotřebního zboží, zejména v oblastech balení a tisku, je zpracování fóliových pásů zvláštní výzvou. Pro efektivní a přesné výsledky procesu jsou nepostradatelné přesné vedení pásu materiálu, správné napnutí materiálu ve stroji nebo řezání pásu na správném místě na konci. Řešení od společnosti SICK pomáhají při každém jednotlivém procesním kroku – například pomocí vhodného registračního snímače nebo automatizační optické mříže.

> Více informací

Hygienická senzorová řešení: nerezová ocel zvyšuje bezpečnost a zdokonaluje procesy

Konstrukce zařízení v souladu s hygienickými požadavky, a zde zejména také hygienické automatizační komponenty, může minimalizovat rizika kontaminace u produktů a rizika kontaminace pro výrobce: senzory a systémová řešení z nerezové oceli od společnosti SICK nedají choroboplodným zárodkům a bakteriím žádnou šanci.

> Více informací

Zpětné sledování na úrovni výrobků díky identifikační technice

Existují četné důvody ke stažení potravin z trhu. Nejen, že poškozují image výrobce, ale často také znamenají enormní náklady, které jsou tím vyšší, čím méně je jasné, kolik konečných výrobků setrvává v oběhu. Navíc se při stažení z oběhu nesmí ztrácet čas. Identifikační systémy a integrační technika umožňují průběžnou identifikaci potravin na cestě od výrobce až ke konečnému spotřebiteli, aby tyto potraviny mohly být ve vážném případě zpětně sledovány „kliknutím myši“ v reálném čase a na úrovni artiklu.

> Více informací

3D lokalizace pomocí Belt-Picking-SensorApp pro úlohy pick-and-place

V potravinářském průmyslu je hygienický primární obal citlivých nekrytých potravin velmi důležitý. Pro umožnění tohoto procesu v robotické buňce spolupracuje společnost SICK s výrobcem robotů, firmou Stäubli. 3D kamerový senzor TriSpectorP1000 od firmy SICK a čtyřosý robot FAST picker TP80 he od firmy Stäubli společně řeší kompletovací procesy na běžícím dopravníkovém pásu. 3D díly jsou přitom lokalizovány prostřednictvím aplikace Belt-Picking-SensorApp a implementovány pomocí SICK AppSpace.

> Více informací

výzvy

Flexibilní automatizace – detekce a měření

Různé prodejní velikosti a individuální přání zákazníků vyžadují flexibilní stroje a široké spektrum inteligentních senzorů pro detekci objektů a měření fyzikálních veličin. Smart Sensor od firmy SICK se samy naprogramují, mají diagnostickou funkci a rozhodujícím způsobem přispívají k řešení těchto úkolů. Prediktivní údržba zamezuje prostojům. Inteligentní Úlohy poskytují pro zajištění efektivity procesu správné informace ve správnou dobu přímo ze senzoru. Industry 4.0 se tak stává realitou.

Bezpečnost – zabezpečení

Modulární konstrukce moderních balicích strojů a zařízení vyžaduje inteligentní a flexibilní bezpečnostní koncept. Bezpečnostní řešení od firmy SICK zaručují ochranu osob a strojů, optimalizují výrobu a snižují potřebnou půdorysnou plochu strojů. Centrem našich úkolů jsou celosvětově standardizované služby zaměřené na vývoj a nabídku bezpečnostní techniky. Patří sem uvedení do provozu, opravy a modernizace. Jako akreditovaná inspekční instituce nabízí společnost SICK inspekci ochranných opatření podle platných předpisů a norem po celém světě.

Kontrola kvality – monitorování a kontrola

Ve všech oblastech obalového průmyslu, ať už se jedná o farmacii, kosmetiku, potraviny a nápoje, domácí nebo hygienické potřeby, patří spolehlivá kvalita a jakost k nejdůležitějším cílům podniku. Pro zajištění konstantě vysoké kvality při vysokých rychlostech průchodu na balicích strojích je nezbytná kontrola kvality, která splňuje nejvyšší požadavky. Ať už jde o standardní senzoriku, kompletní systémy nebo servisní služby, pro všechny oblasti balení nabízí společnost SICK inteligentní senzorová řešení na nejaktuálnější úrovni technického vývoje. Kvalita není náhoda.

Track-and-trace – identifikace a sledování

Spolehlivá identifikace objektů je základem pro zpětnou sledovatelnost se serializací a agregací a pro kontinuální zlepšování kvality. K tomu jsou vyžadována kompletní systémová řešení pro management inventáře a opětovnou použitelnost vratných nádob a obalů. Společnost SICK proto nabízí inteligentní senzorová řešení, od kompaktních, snadno integrovatelných přístrojů přes konfigurovatelná samostatná řešení až po programovatelné vysokorychlostní kamery. U stacionárně instalovaných a mobilních čteček využívá firma SICK různé technologie pro detekci čárových kódů, 2D kódů a RFID.

Ke stažení