Polovodiče

Dosáhnout více s inteligentní senzorikou

Řešení

Elektronika

Dosáhnout více s inteligentní senzorikou

více

Náročné okolní podmínky

V elektronickém, polovodičovém, solárním a bateriovém průmyslu

více

Smart Motor Sensors

Insideři vědí více – se Smart Motor Sensors přímo uprostřed dění

Smart Motor Sensors od společnosti SICK poskytují informace přímo z centra výroby. Informace o stavu strojů a servomotorů, které pomáhají dříve rozpoznat chybné fungování, rychleji je odstranit nebo mu zcela zamezit. Pro poskytnutí tohoto náhledu zákazníkům a umožnění prediktivní údržby používá společnost celé svoje know-how.

více

Pokrok s Industry 4.0

Naše senzorová řešení pro mobilní platformy

Flexibilita se nyní samočinně zvyšuje: Naše modulární portfolio řešení pro mobilní platformy nyní umožňuje jednoduchou realizaci vedení v dráze, navigace, polohování, detekce prostředí, bezpečnosti a manipulace s břemeny.

více

Upgrade na další úroveň

Automatizace v elektronickém průmyslu

Elektronický průmysl je hnací silou průmyslového pokroku, a proto vždy včas a velice citlivě reaguje na změny trhu. Životní cykly produktů se neustále zkracují a požadavky na kvalitu stále rostou, což toto odvětví aktuálně staví před velké výzvy.

více
Polovodiče
Elektronika
Náročné okolní podmínky
Smart Motor Sensors
Pokrok s Industry 4.0
Upgrade na další úroveň

Vyberte vaše řešení

Zde naleznete vhodné aplikace

přehled

Senzorová řešení pro průmysl polovodičů

Podle Mooreova zákona zdvojnásobuje polovodičový průmysl za poslední více než čtyři desetiletí počet tranzistorů na jeden integrovaný obvod přibližně každých 18 měsíců. Za tím se skrývají mohutné inovace ve výrobních procesech, které i nadále pokračují. Současná i budoucí výrobní zařízení proto musí být vybavena nejmodernějšími senzory, aby bylo možné splnit vysoké požadavky výrobců polovodičů ohledně kvality a hospodárnosti jejich výrobků. Technologie senzorů od společnosti SICK se v polovodičovém průmyslu skvěle osvědčily a nabízejí zde vhodná řešení pro aplikace nejrůznějšího druhu: ať už pro komplexní frontend aplikace, backend aplikace nebo pro automatizaci výroby polovodičových čipů.

Trendy a novinky

Měření výšky hladiny korozivních chemikálií v procesních zařízeních na polovodičové destičky

V mnoha průmyslových odvětvích patří náročné okolní podmínky nejrůznějšího druhu ke každodennímu koloritu výroby. Systémy a senzory, které zajišťují bezpečný průběh výroby, potřebují zvláštní ochranu před silným znečištěním nebo agresivními chemikáliemi. V základních procesech front-end výroby jsou např. chemikálie nepostradatelné pro povrchové úpravy a čištění polovodičových destiček.

> Více informací

Kontrolní místo a garant kvality pro jakékoli použití

Kvalita a přesnost představují v elektronickém průmyslu ústřední faktory pro inteligentní výrobní koncepty: jen ten, kdo při procesu tvorby hodnot zajišťuje kontinuální vyhodnocení výsledků měření, může zaručit vysokou kvalitu jednotlivých komponentů až po finální produkt. Optická měřicí technika od firmy SICK představuje kombinaci přesnosti a kvality – s měřicími nástroji, které jsou přímo integrovány ve výrobním procesu.

> Více informací

výzvy

Detekce a měření

Průmysl polovodičů klade velmi vysoké požadavky na detekční a měřicí úlohy. Je nutné detekovat i ty nejmenší díly jako spojovací drátky nebo náročné povrchy polovodičových destiček. Současně jsou senzory v mnoha procesních strojích vystaveny náročným okolním podmínkám. Může se jednat o kontakt s chemikáliemi, vysoké teploty až po vakuová prostředí. Senzorová řešení od společnosti SICK zvládají tyto výzvy díky širokému portfoliu technologií.

Zabezpečení

Pro ochranu osob a procesů je v průmyslu polovodičů nutné zabezpečit nejen stroje. Také u autonomních logistických procesů se používá bezpečnostní technika. Společnost SICK podporuje výrobce polovodičů a zařízení širokým technologickým portfoliem bezpečnostních řešení. Firma SICK přitom podporuje své zákazníky rozsáhlou nabídkou služeb, k nimž patří například poradenství, podpora při uvedení do provozu, školení a vzdělávání.

Monitorování a kontrola

Polovodičové destičky a čipy musejí splňovat velmi vysoké nároky na kvalitu. Velice malé struktury na polovodičových destičkách a čipech vyžadují řešení vysoce přesných měření pro kontrolu kvality. 2D Machine Vision a senzory měření vzdálenosti pro krátký dosah s vysokým rozlišením zajišťují, aby testovací a inspekční zařízení vyhověla těmto požadavkům.

Identifikace

Spolehlivá identifikace objektů je předpokladem pro plynulý výrobní proces a představuje základ pro zpětnou sledovatelnost a nepřetržité zlepšování kvality. Společnost SICK nabízí široké portfolio stacionárních a mobilních čteček pro čárové kódy, 2D kódy a RFID technologii.

Ke stažení