Plast a pryž

Dosáhnout více s inteligentní senzorikou

Prohlédnout si trailer

Výrobní logistika se stává inteligentní

Kruh se uzavírá – Senzorová řešení ve výrobní logistice i pro ty nejmenší meziprostory ve výrobě

více

Bezpečnostní řešení na klíč

Vydejte se také cestou k vyšší produktivitě a bezpečnosti

Bezpečná a inteligentní kompletní řešení, individuálně přizpůsobená vašemu požadavku – nabízíme ucelený program. Zvyšte svoji produktivitu na základě bezpečnosti strojů: převezmeme za vás celý projekt – od individuálního poradenství přes projektování a realizaci až po přejímku.

více

Smart Fluid Power

Senzory od společnosti SICK pro hydrauliku a pneumatiku umějí rozlišovat

více

Rovnocenná spolupráce

Senzorová řešení pro robotiku

Člověk a robot spolupracují stále těsněji. Rozhodující roli přitom hrají senzory od společnosti SICK. Umožňují robotům přesnější smyslové vnímání – předpoklad pro rovnocennou spolupráci při všech výzvách robotiky: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling a Position Feedback.

více

MORE THAN A VISION

Naše řešení pro identifikaci

více
Plast a pryž
Výrobní logistika se stává inteligentní
Bezpečnostní řešení na klíč
Smart Fluid Power
Rovnocenná spolupráce
MORE THAN A VISION

Vyberte vaše řešení

Zde naleznete vhodné aplikace

přehled

Senzorová řešení pro plastikářský a gumárenský průmysl

Průmysl výroby plastů a gumárenský průmysl dodává výrobky do velkého počtu odvětví. Na vývoj tohoto odvětví má nezanedbatelný vliv zejména automobilový a elektronický průmysl a také průmysl bílé techniky a obalový průmysl. Avšak i zdravotnictví a výroba sportovních potřeb a hraček jsou odkázány na výrobky z plastu a gumy. Aby bylo možné splnit rozmanité požadavky těchto odvětví průmyslu, používají se rozličné metody výroby, a tedy i typy strojů a zařízení, jako jsou vstřikovací lisy, extrudéry, zařízení na fólii a pěnu, jakož i stroje pro tvarování za tepla. Různé materiály jako granulát, kapaliny nebo polotovary se zpracovávají v různých, částečně automatizovaných procesech. Protože jsou vyráběny ve velice velkém počtu kusů, je vyžadována maximální míra účinnosti a hospodárnosti a také kvality a bezpečnosti. Společnost SICK se svou kompetencí pro odvětví a senzory značně přispívá ke splnění tohoto požadavku.

Trendy a novinky

Kontrola kvality: 2D kamerové systémy zamezují chybné výrobě u vstřikovacích lisů

ARBURG je jedním z předních světových výrobců vysoce kvalitních vstřikovacích lisů. Pro stroj s vertikálně umístěnou uzavírací a vstřikovací jednotkou hledala tato firma řešení, které včas detekuje chybně umístěné vkládané díly, a zamezí tak výrobě vadných dílů.

> Více informací

Když stroj provádí vlastní kontrolu

Konstantně vysoká kvalita, méně zmetků, spolehlivé sledování dílů a šarží, větší transparentnost: použití 2D kamerových systémů pro kontrolu kvality přímo ve výrobním procesu poskytuje celou řadu výhod. Předpokladem jsou vždy podle úkolu vhodná řešení kamerových systémů, která lze rychle a efektivně integrovat do stroje.

> Více informací

výzvy

Bezpečnost

Bezpečné stroje zaručují vysokou produktivitu. Společnost SICK nabízí nejširší portfolio bezpečnostních řešení, pro něž je charakteristický vysoký stupeň integrace do řídicího systému, a poskytuje zákazníkům podporu díky rozsáhlé nabídce služeb, od poradenství přes uvedení do provozu až po školení a vzdělávání.

Kontrola kvality

Společnost SICK poskytuje vhodné řešení pro všechny aplikace v oblasti kontroly kvality: snímače s optickými vlákny pro kontrolu přítomnosti dílů vkládaných do vstřikovacího nástroje, senzory měření vzdálenosti pro krátký dosah pro přesné měření extrudovaných profilů, kamerové senzory pro vřazenou kontrolu kvality a 3D kamerové systémy pro špičkovou kontrolu. Tím je zajištěna požadovaná vysoká úroveň kvality.

Track-and-trace

Označení čárovými kódy a kódy Data Matrix je standardní – identifikace však kvůli vlastnostem produktů a prostředí dopravníkové techniky klade vysoké požadavky na čtení kódů. Společnost SICK poskytuje pro plastikářský a gumárenský průmysl vhodné průmyslové čtecí systémy, které se vyznačují snadnou integrací, vysokou robustností a spolehlivostí čtení a také rychlou opětovnou využitelností v případě chyby.

Flexibilní automatizace

Produkty, které se vyrábějí hromadně v typových velkosériích, vyžadují vysoký stupeň automatizace ve výrobě. Zvyšuje se tak rozmanitost variant, a tím i požadavek na krátké doby přenastavení, jednoduchou obsluhu a minimální prostoje. Moderní a inteligentní senzory od firmy SICK ukládají nastavení, samy se naprogramují, mají diagnostickou funkci, a rozhodujícím způsobem tak přispívají k řešení těchto úkolů.

Ke stažení