Kontakt
Komentář

Odpad a recyklace

Energie z odpadu a kontrola emisí a procesů při jeho spalování

Využití odpadu má stále větší význam, neboť složky odpadu se při spalování využívají energeticky stále častěji. Emise přitom podléhají přísným limitům, např. pro spalovny odpadu podle evropské směrnice Waste Incineration Directive (WID) 2000/76/EU. Při optimalizaci spalování, procesech čištění spalin a pro nepřetržité sledování emisí se používají analyzátorové systémy od společnosti SICK. Společnost SICK nabízí kompletní měřicí techniku a vyhodnocení dat pod jednou střechou.

Odpad a recyklace
Segment odvětví 4
Krematorium
Segment odvětví 5
Likvidace munice

Sensor solutions from SICK for the waste and recycling industry

Nahoru