Mobilní automatizace

Automatizace strojů a vozidel

Společnost SICK vás jako kompetentní partner doprovází v oblasti senzorů na cestě k vysoce automatizovaným až autonomně mobilním pracovním strojům.

Prohlédnout si trailer

Mobilní aplikace

Automatizace začíná být mobilní

Razantní pokrok v elektronice a senzorice určuje v současnosti stupeň inovace mobilních pracovních strojů. Výrobci a uživatelé zemědělských a lesnických strojů, stavebních a důlních strojů a také speciálních a komunálních vozidel využívají potenciál inteligentních senzorů.

Více informací

Outdoor Safety

Překonání hranic možností

Vysoká produktivita je hlavním požadavkem našich zákazníků nejen uvnitř budov, ale také venku.

Více
Mobilní automatizace
Mobilní aplikace
Outdoor Safety

Vyberte vaše řešení

Zde naleznete vhodné aplikace

přehled

Inteligentní senzory pro výkonnější mobilní pracovní stroje

Společnost SICK vás jako kompetentní partner doprovází v oblasti senzorů na cestě k vysoce automatizovaným až autonomně mobilním pracovním strojům. Díky integraci senzorů a senzorových systémů vznikají inteligentní a prakticky využitelná řešení, která splňují požadavky na vyšší produktivitu a současně nižší náklady na proces. Obor mobilní automatizace zahrnuje zemědělské a lesnické stroje, stavební a důlní stroje a také speciální a komunální vozidla. K hlavním úkolům senzorů v mobilní automatizaci patří varování před kolizí, vedení po konturách, polohování a detekování. K tomu účelu společnost SICK nabízí rozsáhlé portfolio od standardních senzorů přes inteligentní senzory s integrovanými algoritmy aplikací až po komplexní systémová řešení.

Oblasti kompetencí

Řešení – vyvinuto pro výrobce strojů

Společnost SICK má rozmanité a inovativní portfolio technologií. Na základě těchto technologií vyvíjí společnost SICK individuálně přizpůsobená senzorová řešení pro mobilní pracovní stroje. Portfolio sahá od standardních senzorů přes senzory s integrovaným aplikačním softwarem až po komplexní řešení senzorových systémů. V případě zájmu se na nás obraťte. Rádi vám poskytneme podrobné informace.

Motion Control a polohování

Senzory jako enkodéry, snímače náklonu, přibližovací a ultrazvukové senzory a také snímače tlaku a senzory měření hladiny SICK tvoří základ pro celou řadu úkolů polohování a detekce v mobilních pracovních strojích.

Varování před kolizí

Asistenční systémy na bázi LiDAR senzorů nebo 3D Machine Vision od firmy SICK spolehlivě detekují slepé zóny okolo mobilních pracovních strojů a operátora včas varují před zdroji nebezpečí a nehod. Řidič tak může včas rozpoznat případné kolize s objekty a předejít jim. K poškození vozidla a okolí dochází vzácněji. Snížily se tak výpadky strojů a náklady na opravy.

Vedení po konturách

Asistenční systémy pro vedení po konturách na bázi LiDAR senzorů od společnosti SICK zvyšují efektivitu mobilních pracovních strojů a současně ulehčují práci operátorovi. Díky inteligentní senzorice s integrovaným aplikačním softwarem se snímaná surová data vyhodnocují společně s daty vozidel již v senzoru. Výsledky, které jsou relevantní pro aplikaci, jsou tudíž k dispozici bez náročného výpočetního zpracování v asistenčním systému výrobce vozidla.

Trendy a novinky

3D asistenční systém Visionary-B zamezuje nehodám při couvání

Každý podzim se ve společnosti Pfeifer & Langen s hlavním sídlem v německém Kolíně nakupí obří hory cukrové řepy. Tento přední výrobce cukru v Evropě je během takzvané kampaně, doby sklizně cukrové řepy, zásobován miliony kusů řepy. Obrovská logistická zátěž vzniká během téměř nekonečného dodávání těžkými nákladními vozidly a dalšího rozdělování kolovými nakladači. K zajištění vyšší bezpečnosti ve vztahu k zamezení kolizím na místě překládky, u desky na řepu, pro couvající kolové nakladače a pracovníky se výrobce cukru v těsné koordinaci s profesním sdružením RCI rozhodl pro ostrý zrak 3D asistenčního systému Visionary-B CV od společnosti SICK.

> Více informací

Mobilní pracovní stroje – Smart díky senzorům

Razantní pokrok v elektronice a senzorice určuje v současnosti stupeň inovace mobilních pracovních strojů. Výrobci a uživatelé zemědělských a lesnických strojů, stavebních a důlních strojů a také speciálních a komunálních vozidel využívají potenciál inteligentních senzorů od společnosti SICK. Procesy jsou uspořádány efektivněji, přesněji a šetrněji k životnímu prostředí.

> Více informací

Zamezení nehodám a kolizím pomocí asistenčního systému APS

Škody ve výši několika miliard USD, k nimž každoročně dochází při pozemní manipulaci s letadly, vedou k vysokým náhradním plněním pojišťoven. Pozemní přepravní služby jsou proto zatíženy vyšším pojistným. Pro zamezení škodám se společnost Lufthansa LEOS GmbH při odtahování letadel spoléhá na zkušenosti s laserovými skenery od firmy SICK a testuje pro svoji flotilu tahačů asistenční systém APS od firmy SICK. Firma LEOS provozuje na letišti ve Frankfurtu a v Mnichově flotilu celkem 38 tahačů. Každý tahač vykoná denně v průměru osm až patnáct manipulací s letadlem. Přitom může dojít ke kolizím s objekty, jež se nacházejí na pojížděcí ploše nebo v hangáru, nebo s jinými vozidly.

> Více informací

Ke stažení