Kontakt
Komentář

Mobilní automatizace

Inteligentní senzory pro výkonnější mobilní pracovní stroje

Společnost SICK vás jako kompetentní partner doprovází v oblasti senzorů na cestě k vysoce automatizovaným až autonomně mobilním pracovním strojům. Díky integraci senzorů a senzorových systémů vznikají inteligentní a prakticky využitelná řešení, která splňují požadavky na vyšší produktivitu a současně nižší náklady na proces. Obor mobilní automatizace zahrnuje zemědělské a lesnické stroje, stavební a důlní stroje a také speciální a komunální vozidla. K hlavním úkolům senzorů v mobilní automatizaci patří varování před kolizí, vedení po konturách, polohování a detekování. K tomu účelu společnost SICK nabízí rozsáhlé portfolio od standardních senzorů přes inteligentní senzory s integrovanými algoritmy aplikací až po komplexní systémová řešení.

Mobilní automatizace
Sensor solutions for Mobile Automation
Nahoru