Manipulační a montážní technika

Dosáhnout více s inteligentní senzorikou

Řešení

Výrobní logistika se stává inteligentní

Kruh se uzavírá – Senzorová řešení ve výrobní logistice i pro ty nejmenší meziprostory ve výrobě

více

Rovnocenná spolupráce

Senzorová řešení pro robotiku

Člověk a robot spolupracují stále těsněji. Rozhodující roli přitom hrají senzory od společnosti SICK. Umožňují robotům přesnější smyslové vnímání – předpoklad pro rovnocennou spolupráci při všech výzvách robotiky: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling a Position Feedback.

více

Smart Fluid Power

Senzory od společnosti SICK pro hydrauliku a pneumatiku umějí rozlišovat

více

Smart Factory

Inteligentní senzory v síťově propojené továrně

více
Manipulační a montážní technika
Výrobní logistika se stává inteligentní
Rovnocenná spolupráce
Smart Fluid Power
Smart Factory

Vyberte vaše řešení

Zde naleznete vhodné aplikace

přehled

Dosáhnout více s inteligentní senzorikou

Velké množství průmyslových odvětví, jako je automobilový průmysl, elektronika, průmysl kovů, strojírenství a lékařská technika, lze považovat za hybatele v oblasti manipulační a montážní techniky. Tato odvětví sází na automatizované manipulační a montážní procesy, které přispívají k racionalizaci při zachování vysoké kvality a přesnosti, ke zvyšování produktivity a také ke snížení doby trvání taktového režimu. Vývoj směrem ke strojům, jež se celkově stávají inteligentnějšími pomocí rostoucího počtu senzorů, vede k novým aplikacím, zdokonalenému zajištění kvality a ještě flexibilnější výrobě. Trend implementace podstatně vyšší inteligence a funkcionality do provozní úrovně společnost SICK brzy rozpoznala a dokáže se svou technologií senzorů splnit požadavky kladené na manipulační a montážní techniku.

Trendy a novinky

Velký úspěch – lokalizátor dílů od společnosti SICK detekuje prohazované díly

Firma Kubik Automation GmbH z Baienfurtu, specializovaná na zkoušky a montáže, používá ve své nové montážní stanici sCube naváděcí systém robotu PLOC2D od firmy SICK. Tým zkušených odborníků z příslušného oboru se specializuje na vývoj inovativních produktů a optimalizaci výrobních procesů pro automatizační technologie. Pro automobilový průmysl, elektromechaniku lékařskou techniku a spotřební zboží vyvíjí vhodné speciální stroje.

> Více informací

Smart Sensors – dodavatelé informací pro Industry 4.0

Smart Sensors generují a přijímají data a informace, které přesahují klasické spínací signály nebo měřené procesní veličiny. Umožňují tak značné zvýšení účinnosti, vyšší flexibilitu a lepší bezpečnost plánování pro prediktivní údržbu zařízení. Podle požadavku pokrývají Smart Sensors až čtyři rozměry chytré senzoriky.

> Více informací

3D lokalizace pomocí Belt-Picking-SensorApp pro úlohy pick-and-place

V potravinářském průmyslu je hygienický primární obal citlivých nekrytých potravin velmi důležitý. Pro umožnění tohoto procesu v robotické buňce spolupracuje společnost SICK s výrobcem robotů, firmou Stäubli. 3D kamerový senzor TriSpectorP1000 od firmy SICK a čtyřosý robot FAST picker TP80 he od firmy Stäubli společně řeší kompletovací procesy na běžícím dopravníkovém pásu. 3D díly jsou přitom lokalizovány prostřednictvím aplikace Belt-Picking-SensorApp a implementovány pomocí SICK AppSpace. V příslušných případech užití byly úspěšně tříděny krevety nebo placičky v obalech.

> Více informací

výzvy

Bezpečnost

Propojení výrobních automatů a poloautomatických montážních buněk vyžaduje inteligentní a flexibilní bezpečnostní koncepty. Bezpečnostní řešení od firmy SICK zaručují ochranu obsluhujícího personálu, optimalizují výrobu, snižují půdorysnou plochu strojů a redukují prostoje.

Kontrola kvality

Montážní procesy jsou velmi silně ovlivněné produktem a vyžadují flexibilitu a otevřenost vůči vývoji a realizaci individuálních procesů. Každý z těchto odlišných procesů předpokládá maximální spolehlivost a klade velmi vysoké požadavky na kontrolu kvality. Snímače pro měření vzdálenosti a 2D kamerové senzory a systémy od společnosti SICK podporují téměř jakýkoli druh kontroly.

Track-and-trace

Spolehlivá identifikace objektů je předpokladem pro plynulý výrobní proces a představuje základ pro zpětnou sledovatelnost a nepřetržité zlepšování kvality. Společnost SICK nabízí široké portfolio stacionárních a mobilních čteček pro čárové kódy, 2D kódy a RFID technologii.

Flexibilní automatizace

Automatizace manipulačních a montážních procesů s nejvyššími požadavky na přesnost vyžaduje polohovací systémy s vysokým rozlišením, flexibilní výrobní linky a vysokou diagnostickou schopnost. Moderní a inteligentní senzory od firmy SICK ukládají nastavení, samy se naprogramují, mají diagnostickou funkci, provádějí samostatně vyhodnocení a poskytují data senzorů procesu. Rozhodujícím způsobem tak přispívají k řešení těchto úloh.

Ke stažení