Kov a ocel

Výzvy v kovodělném a ocelářském průmyslu

Inteligentní senzory jsou zapotřebí na mnoha místech při výrobě, zpracování, dopravě a skladování kovových materiálů. Zde zajišťují senzory efektivní a bezpečnou výrobu a bezporuchové zpracování. Firma SICK má kompetence a vlastní know-how v nejrůznějších oblastech použití: polohování jeřábů, strojních součástí a materiálů, měření objemového toku a výšky hladiny v silech a na dopravníkových pásech, kontrola relevantních hodnot pro řízení procesů, zabezpečení nebezpečných oblastí. To je jen malý výčet ze širokého spektra řešení od firmy SICK.

Kov a ocel
Segment odvětví 1
Ocel
Segment odvětví 2
Hliník

Carbon capture, utilization and storageSICK solutions for CCUS