Drives and Controls

Bezpečná detekce, monitorování a řízení pohybu s inteligentními senzory

Řešení

Smart Motor Sensors

Insideři vědí více – se Smart Motor Sensors přímo uprostřed dění

Smart Motor Sensors od společnosti SICK poskytují informace přímo z centra výroby. Informace o stavu strojů a servomotorů, které pomáhají dříve rozpoznat chybné fungování, rychleji je odstranit nebo mu zcela zamezit. Pro poskytnutí tohoto náhledu zákazníkům a umožnění prediktivní údržby používá společnost celé svoje know-how.

více

Smart Fluid Power

Senzory od společnosti SICK pro hydrauliku a pneumatiku umějí rozlišovat

více

HIPERFACE DSL®

One Cable Technology

S HIPERFACE DSL® přináší přední poskytovatel technologií SICK čistě digitální protokol pro motor feedback, který si vystačí s minimálním množstvím propojovacích kabelů mezi měničem kmitočtu a motor feedback systémem.

více
Drives and Controls
Smart Motor Sensors
Smart Fluid Power
HIPERFACE DSL®

Vyberte vaše řešení

Zde naleznete vhodné aplikace

přehled

Bezpečná detekce, monitorování a řízení pohybu s inteligentními senzory

Poskytovatelé automatizační a hnací techniky stojí před výzvou, jak svým zákazníkům nabídnout elektrická, pneumatická a hydraulická řešení pohonu, která by byla vysoce přesná, která by spolehlivě fungovala, měla dlouhou životnost a byla dynamická. Pohyby musí být bezpečně detekovány, monitorovány a řízeny. Kromě toho musí být možné jednoduché uvedení do provozu a prediktivní údržba komponentů řešení pohonů, stejně jako sledování procesů strojů pomocí senzorů. Předpokladem jsou rovněž standardizovaná komunikační rozhraní a snadná integrace do světa řídicích systémů a cloudů. Společnost SICK nabízí inteligentní senzory, které tyto požadavky splňují.

Ať už přímo v elektromotoru s motor feedback systémy, na stroji s enkodéry, pomocí bezpečnostní jednotky včetně bezpečného monitorování pohybu, s magnetickými snímači pro válce na pneumatickém válci, lineárními enkodéry v hydraulickém válci nebo s detekčními snímači, společnost SICK nabízí neobyčejně široké produktové portfolio, kterým podporuje požadavky na inovativní řešení pohonů.

Trendy a novinky

Safe Motion: bezpečné procesy – bez přerušení

Díky inovativnímu konceptu Safe Motion lze kdykoliv monitorovat pohyb stroje. Všechny signály bezpečnostních senzorů a aktuátorů lze sloučit. Z toho se generují informace, z nichž lze odvodit, zda je operátor stroje při vstupu nebo zasahování do nebezpečného prostoru skutečně ohrožen. Pokud neexistuje žádné ohrožení, může být i při probíhajícím procesu umožněn zásah do stroje. Proces se přitom nepřeruší. Vzniká tak méně prostojů a chybných spínání a doby cyklů jsou kratší. Roste efektivita a využitelnost strojů a zařízení.

> Více informací

HIPERFACE DSL® – One Cable Technology

S HIPERFACE DSL® přináší přední poskytovatel technologií SICK čistě digitální protokol pro motor feedback, který si vystačí s minimálním množstvím propojovacích kabelů mezi měničem kmitočtu a motor feedback systémem.

Tento systém šetří náklady, vyžaduje méně místa, snadno se implementuje a současně nabízí maximální míru bezpečnosti investic a strojů.

> Více informací

Position Feedback – senzorová řešení pro robotiku

Zasvěcené osoby vědí více. Motor feedback systémy poskytují v robotice údaje o rychlosti, poloze a stavu pohonů na ovladači a řízení. Tvoří tak senzorický základ pro všechny pohyby robotu. Tyto Smart Motor Sensors od společnosti SICK jsou tak nepostradatelnou součástí a poskytují potřebné údaje pro efektivní řízení robotu a zařízení.

> Více informací

výzvy

Safe Motion

Inovativní koncept Safe Motion slouží k bezpečnému sledování pohybu pro stroje, zařízení, roboty nebo autonomní transportní systémy. Jedná se především o ochranu člověka před zraněním, ale také o ochranu před poškozením nebo zničením investičních prostředků. Společnost SICK k tomu poskytuje inteligentní senzoriku, která umožňuje zvýšení produktivity a efektivity a současně redukci prostojů monitorovaných jednotek.

Měření

Spolehlivé a přesné měření a snímání dat týkajících se tlaku, průtoku, výšky hladiny a teploty mají stěžejní význam pro různé obory. Společnost SICK proto nabízí vhodná řešení: elektronické tlakové převodníky a spínače, senzoriku pro měření teploty v kapalinách a plynech a senzoriku výšky hladiny a průtoku pro nejrůznější média.

Snímání, monitorování a řízení

Pro bezpečné a spolehlivé snímání pohybu nebo aktuální pozice hydraulických, pneumatických nebo elektrických aktuátorů nabízí společnost SICK široké produktové portfolio. Posilovače a řídicí systémy pohonů tak mohou inteligentně monitorovat a řídit pohyby a pozice.

Connectivity

U konceptu Industry 4.0 se jedná o digitalizaci a inteligentní síťové propojení. Na začátku tohoto síťového propojení stojí zapojení senzoru do celkové architektury aplikace. Velmi důležité je přitom jasné definování potřebných dat senzoru a jejich sloučení s dalším světem dat aplikace. Díky různým rozhraním podporuje společnost SICK snadný a přímý přenos dat senzoru do relevantních aktuátorů v automatizační pyramidě, ale také přenos dat až do cloudu.

Ke stažení