Kontakt
Komentář

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost SICK se těší z Vaší návštěvy našich webových stránek a z Vašeho zájmu o naši firmu, naše výrobky a naše služby. Ochrana Vaší privátní sféry je pro nás prioritou a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. Proto zde uvádíme informaci, které údaje zpracováváme během Vaší návštěvy na našich webových stránkách.

 • Návštěva našich webových stránek

  Návštěva našich webových stránek

  Odpovědná osoba SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Německo
  Účel zpracování Poskytování webových stránek
  Kategorie údajů
  • IP adresa
  • navštívené webové stránky
  • Datum
  • Typ internetového prohlížeče a operačního systému
  Právní základ Čl. 6 (1) b) GDPR – Smlouva
  Oprávněný zájem společnosti -
  Důsledky neposkytnutí údajů Poskytnutí osobních údajů není povinné ze zákona. V případě neposkytnutí údajů nelze splnit účel.
  Doba uložení Údaje budou smazány ihned po poskytnutí webové stránky.
  Původ dat Zpracováváme výlučně údaje, které nám přímo poskytnete.
  Příjemce údajů
  Předání do třetích zemí Veškeré údaje doručené do třetích zemí jsou anonymizované, takže nepředáváme do třetích zemí žádné osobní údaje.
  Informace o automatizovaném rozhodování Nepoužíváme žádné formy automatizovaného rozhodování.

  Odpovědná osoba SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Německo
  Účel zpracování Optimalizace webových stránek
  Kategorie údajů
  • navštívené webové stránky včetně jejich metadat
  • internetové stránky odkazující na společnost SICK
  • Datum
  • Typ internetového prohlížeče a operačního systému
  Právní základ Čl. 6 (1) f) GDPR – Oprávněný zájem
  Oprávněný zájem společnosti Optimalizace webových stránek
  Důsledky neposkytnutí údajů Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem. V případě neposkytnutí údajů nelze splnit účel.
  Doba uložení Údaje budou anonymizovány ihned po poskytnutí webové stránky.
  Původ dat Používáme údaje, které zjišťujeme během „poskytnutí webové stránky“.
  Příjemce údajů
  • Web Hoster
   • Continum AG
  • Webová analytická služba
   • Adobe Systems Software Ireland Ltd.
  Předání do třetích zemí Nepředáváme žádné osobní údaje do třetích zemí.
  Informace o automatizovaném rozhodování Nepoužíváme žádné formy automatizovaného rozhodování.

   

 • Cookies

  Cookies

  Jestliže navštívíte naše webové stránky, uložíme informace ve formě „cookie“ ve Vašem počítači. Cookies nám například umožňují přizpůsobit webové stránky Vašim zájmům nebo uložit Váš nákupní košík, aby Vám byl při Vaší příští návštěvě k dispozici. Pokud si nepřejete, abychom Váš počítač opětovně rozpoznali, nastavte si prosím svůj prohlížeč tak, aby smazal cookies z Vašeho pevného disku počítače, zakázal všechny cookies nebo Vás upozornil, než cookies uloží. Přesný popis celého procesu najdete v návodu výrobce Vašeho prohlížeče. Pokud toto nastavení změníte, může dojít k funkčním omezením při používání našich webových stránek.

  V rámci managementu souhlasů („Cookie Banner“) vám nabízíme možnost spravovat nastavení cookies v oblasti našich webových stránek. Zde učiněné rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a dodatečně udělit nebo odvolat svůj souhlas. Zde můžete otevřít správu souhlasů s cookies.

   

 • On-line formuláře

  Online forms

  Responsible SICK spol. s r.o., Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Czech Republic
  Purpose of processing Contact by user
  Categories of data
  • Business contact data
  • Inquiry
  Legal basis Art. 6 (1) b) GDPR
  §147 AO
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time 6 years
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  Transmission to third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of automated decision-making We do not use automated decisions.
 • Newsletter

  Newsletter

  Responsible SICK spol. s r.o., Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Czech Republic
  Purpose of processing Provision of subscribed news for users
  Categories of data
  • Business contact data
  Legal basis Art. 6 (1) a) GDPR
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law or contract. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time We will delete your data immediately after you revoke your consent. You can revoke your consent at any time by contacting sick@sick.cz
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  • E-mail marketing provider
   • SICK AG
  Transmission in third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of the automated decision We do not use automated decisions.

   

  If you do not wish to be contacted for advertising purposes by e-mail, you can deactivate this service at any time by contacting sick@sick.cz

 • Exkluzivní informace ke stažení

  Download of exclusive information

  Responsible SICK spol. s r.o., Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Czech Republic
  Purpose of processing Provision of exclusive information to interested parties
  Categories of data
  • Business contact data
  Legal basis Art. 6 (1) a) GDPR
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law or contract. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time We will delete your data immediately after you revoke your consent. You can revoke your consent at any time.
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  • E-mail marketing provider
   • SICK AG
  Transmission in third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of the automated decision We do not use automated decisions.

   

  If you do not wish to be contacted for advertising purposes by e-mail, you can deactivate this service at any time by contacting sick@sick.cz

 • E-shop

  Webshop

  Responsible SICK spol. s r.o., Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Czech Republic
  Purpose of processing Processing of customer orders and inquiries.
  Categories of data
  • Business contact data
  • Access data
  Legal basis Art. 6 (1) b) GDPR
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law or contract. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time We will delete your data at your request.
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  Transmission in third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of the automated decision We do not use automated decisions.
 • SICK ID

  SICK ID

  Odpovědná osoba/správce osobních údajů SICK spol. s r.o., Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Czech Republic
  Účel zpracování SICK ID představuje centrální uživatelský účet, jehož prostřednictvím se můžete přihlásit k různým digitálním službám, které nabízí společnosti koncernu SICK, a/nebo je aktivovat.
  Kategorie údajů
  • Úřední kontaktní údaje
  • Informace o platbách/fakturách
  • Souhlasy s dokumenty
  • IP adresa
  • Protokolové soubory
  Právní základ
  • GDPR čl. 6 (1) b) – Smluvní vztah
  • GDPR čl. 6 (1) c) – Právní povinnost
  • GDPR čl. 6 (1) f) – Oprávněný zájem naší společnosti
  Oprávněný zájem společnosti

  Společnost SICK má následující oprávněné zájmy:

  • Sledovatelnost konkrétního jednání, zejména v případě manipulace nebo konfliktu.
  Důsledky neposkytnutí údajů Poskytnutí osobních údajů není povinné ze zákona. V případě neposkytnutí údajů nelze naši digitální službu používat, nebo ji lze používat jen ve velmi omezené míře.
  Doba uložení

  Vaše osobní údaje ukládáme na dobu trvání našeho smluvního vztahu, to znamená během doby platnosti podmínek použití SICK ID, a zajistíme, že budou bezpečně uloženy, nebo uloženy v anonymizované formě tak, aby již nebyla možná vaše identifikace.

  Za určitých okolností vaše osobní údaje ukládáme na delší dobu, například proto, že jsme k tomu povinni na základě zákonných předpisů, nebo pokud máme odůvodněný názor, že v našem vztahu s vámi hrozí právní spor.

  Původ dat Zpracováváme pouze údaje, které nám přímo poskytnete.
  Příjemce údajů

  Správce osobních údajů:

  SICK AG

  Erwin-Sick-Straße 1

  79183 Waldkirch

  Předání do třetích zemí Nepředáváme žádné osobní údaje do třetích zemí.
  Informace o automatizovaném rozhodování Nepoužíváme žádné formy automatizovaného rozhodování.

   

 • Function Block Factory

  Function Block Factory

  Odpovědná osoba SICK spol. s r.o., Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Czech Republic
  Účel zpracování Poskytování na softwarových služeb pro automatizované vytváření funkčních modulů PLC
  Kategorie údajů
  • E-mailová adresa
  • Vytvořené konfigurace
  • Okamžik vytvoření
  • Vytvořené knihovny
  Právní základ GDPR čl. 6 (1) b) – Smluvní vztah
  Oprávněný zájem společnosti

  -

  Důsledky neposkytnutí údajů Poskytnutí osobních údajů není povinné ze zákona. V případě neposkytnutí údajů není vytvoření a poskytnutí knihovny funkčních modulů možné.
  Doba uložení

  Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak si přejete, nebo dokud je sami nesmažete.

  Údaje můžete vymazat nejdříve po uplynutí záruční doby.

  Původ dat Zpracováváme pouze údaje, které nám přímo poskytnete.
  Příjemce údajů

  SICK AG

  Erwin-Sick-Straße 1

  79183 Waldkirch

  Předání do třetích zemí Nepředáváme žádné osobní údaje do třetích zemí.
  Informace o automatizovaném rozhodování Nepoužíváme žádné formy automatizovaného rozhodování.

   

 • Bezpečnostní upozornění a dotazy

  Bezpečnostní upozornění a dotazy

  Odpovědná osoba/správce osobních údajů SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Německo
  Účel zpracování Zpracování bezpečnostních hlášení a dotazů.
  Kategorie údajů E-mailová komunikace
  Právní základ Čl. 6 (1) f) GDPR
  Oprávněný zájem společnosti Poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro zpracování hlášeného případu a pro poskytnutí služby.
  Důsledky neposkytnutí údajů Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem. Pokud údaje nebudou poskytnuty, může se stát, že dotaz nebo hlášení nebudou zpracovány.
  Doba uložení Údaje budou smazány měsíc po uzavření záležitosti.
  Původ dat Zpracováváme výlučně údaje, které nám přímo poskytnete.
  Příjemce údajů Nepředáváme žádné osobní údaje třetím osobám.
  Předání do třetích zemí Nepředáváme žádné osobní údaje do třetích zemí.
  Informace o automatizovaném rozhodování Nepoužíváme žádné formy automatizovaného rozhodování.

Vaše práva

Máte právo

 • žádat informace o osobních údajích, které se o Vás zpracovávají;
 • na opravu osobních údajů, které se o Vás zpracovávají;
 • na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, které se o Vás zpracovávají;
 • na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají;
 • na zrušení Vašeho souhlasu s účinky do budoucna, pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu;
 • na podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud jste toho názoru, že zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají, byly porušeny předpisy na ochranu osobních údajů.

Obraťte se, prosím, na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Budeme adekvátně reagovat na všechny podněty.

SICK spol. s r.o.
Ukrajinská 2a
101 00 Praha 10 - Vršovice
Czech Republic
sick@sick.cz

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoliv přizpůsobit prohlášení o ochraně osobních údajů platným požadavkům. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů je Vám k dispozici na našich webových stránkách.

Nahoru