Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost SICK těší Vaše návštěva našich webových stránek a Váš zájem o naši firmu, naše výrobky a naše služby. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás prioritou a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. Proto zde uvádíme informaci, které údaje zpracováváme během Vaší návštěvy na našich webových stránkách.

 • Návštěva našich webových stránek
  Odpovědná osoba SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Německo
  Účel zpracování Poskytování webových stránek
  Kategorie údajů
  • IP adresa uživatele
  • Datum a čas poptávky
  • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
  • Stav přístupu / kód stavu HTTP
  • Aktuálně přenesené množství dat
  • Webová stránka, odkud požadavek přichází
  • Operační systém uživatele
  • Jazyk a verze softwaru prohlížeče v případě potřeby
  • Služební kontaktní údaje jako příjmení, jméno, e-mail, telefonní číslo
  • Obsah komunikace
  Právní základ Čl. 6 (1) f) GDPR – Oprávněný zájem společnosti
  Oprávněný zájem společnosti Společnost SICK chce podnik a portfolio produktů a služeb prezentovat na webových stránkách na internetu. Dále si firma SICK přeje zajistit stabilitu a bezpečnost svých webových stránek a zejména mít možnost odhalovat a sledovat neobvyklé aktivity na webových stránkách.
  Důsledky neposkytnutí údajů Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem. V případě neposkytnutí údajů nelze splnit účel.
  Doba uložení 21 dní
  Původ dat Zpracováváme výlučně údaje, které nám přímo poskytnete.
  Příjemce údajů
  Předání do třetích zemí Veškeré údaje doručené do třetích zemí jsou anonymizované, takže nepředáváme do třetích zemí žádné osobní údaje.
  Informace o automatizovaném rozhodování Nepoužíváme žádné formy automatizovaného rozhodování.

   

 • Cookies

  Cookies

  Jestliže navštívíte naše webové stránky, uložíme informace ve formě „cookie“ ve Vašem počítači. Cookies nám například umožňují přizpůsobit webové stránky Vašim zájmům nebo uložit Váš nákupní košík, aby Vám byl při Vaší příští návštěvě k dispozici. Pokud si nepřejete, abychom Váš počítač opětovně rozpoznali, nastavte si prosím svůj prohlížeč tak, aby smazal cookies z Vašeho pevného disku počítače, zakázal všechny cookies nebo Vás upozornil, než cookies uloží. Přesný popis celého procesu najdete v návodu výrobce Vašeho prohlížeče. Pokud toto nastavení změníte, může dojít k funkčním omezením při používání našich webových stránek.

  V rámci managementu souhlasů („Cookie Banner“) vám nabízíme možnost spravovat nastavení cookies v oblasti našich webových stránek. Zde učiněné rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a dodatečně udělit nebo odvolat svůj souhlas. Zde můžete otevřít správu souhlasů s cookies.

   

 • On-line formuláře
 • Newsletter

  Newsletter

  Responsible SICK spol. s r.o., Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Czech Republic
  Purpose of processing Provision of subscribed news for users
  Categories of data
  • Business contact data
  Legal basis Art. 6 (1) a) GDPR
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law or contract. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time We will delete your data immediately after you revoke your consent. You can revoke your consent at any time by contacting sick@sick.cz
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  • E-mail marketing provider
   • SICK AG
  Transmission in third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of the automated decision We do not use automated decisions.

   

  If you do not wish to be contacted for advertising purposes by e-mail, you can deactivate this service at any time by contacting sick@sick.cz

  Newsletter

  Responsible SICK NV / SA, Doornveld 10, 1731 Zellik, Belgium
  Purpose of processing Provision of subscribed news for users
  Categories of data
  • Business contact data
  Legal basis Art. 6 (1) a) GDPR
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law or contract. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time We will delete your data immediately after you revoke your consent. You can revoke your consent at any time by contacting info@sick.be
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  • E-mail marketing provider
   • SICK AG
  Transmission in third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of the automated decision We do not use automated decisions.

   

  If you do not wish to be contacted for advertising purposes by e-mail, you can deactivate this service at any time by contacting info@sick.be

 • Function Block Factory

Vaše práva

Máte právo

 • žádat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme;
 • na opravu svých osobních údajů, které zpracováváme;
 • na výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají;
 • na zrušení Vašeho souhlasu s účinky do budoucna, pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu;
 • na podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud jste toho názoru, že zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají, byly porušeny předpisy na ochranu osobních údajů.

Obraťte se, prosím, na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Budeme adekvátně reagovat na všechny podněty.

SICK spol. s r.o.
Ukrajinská 2a
101 00 Praha 10 - Vršovice
Czech Republic
sick@sick.cz

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoliv přizpůsobit prohlášení o ochraně osobních údajů platným požadavkům. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů je Vám k dispozici na našich webových stránkách.