HIPERFACE DSL®

One Cable Technology

S HIPERFACE DSL® přináší přední poskytovatel technologií SICK čistě digitální protokol pro motor feedback, který si vystačí s minimálním množstvím propojovacích kabelů mezi měničem kmitočtu a motor feedback systémem.

Více

Smart Motor Sensors

Insideři vědí více – se Smart Motor Sensors přímo uprostřed dění

Smart Motor Sensors od společnosti SICK poskytují informace přímo z centra výroby. Informace o stavu strojů a servomotorů, které pomáhají dříve rozpoznat chybné fungování, rychleji je odstranit nebo mu zcela zamezit. Pro poskytnutí tohoto náhledu zákazníkům a umožnění prediktivní údržby používá společnost celé svoje know-how.

Více

Drives and Controls

Bezpečná detekce, monitorování a řízení pohybu s inteligentními senzory

Více

Safe Motion

Bezpečné pohyby jsou základem maximální využitelnosti strojů.

Více
HIPERFACE DSL®
Smart Motor Sensors
Drives and Controls
Safe Motion

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Filtrovat podle:

20 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 20

Používá se všude tam, kde ostatní narážejí na hranice svých možností.
 • Bezkontaktní měření rychlosti a pozice bez ložisek
 • Rozlišení 12 672 kroků měření na otáčku
 • Přesnosti měření až ± 0,05°
 • Pro průměr duté hřídele od 30 mm do 500 mm
 • Robustní v náročných okolních podmínkách
 • Rozhraní HIPERFACE® s rozšířeným typovým štítkem
 • Pro motory s vnitřním a vnějším rotorem
Nyní porovnat
Vybrat
Měření s maximální rychlostí pro lineární přímé pohony
 • Absolutní měřicí systém pro lineární přímé pohony
 • Měřené délky: až 16 384 mm
 • Vysoké rychlosti posuvu: až 10 m/s
 • Stavová LED
 • Bezkontaktní měřicí systém; čtecí vzdálenost od magnetického pásku: až 0,8 mm
 • Elektronický typový štítek
 • Systém ETL70 s jednokabelovou technologií díky rozhraní HIPERFACE DSL®
 • STL70 s rozhraním HIPERFACE®
Nyní porovnat
Vybrat
Upgrade motor feedback systémů pro digitální svět
 • Rozhraní na výstupu: HIPERFACE DSL®
 • Napájecí zdroj: 7 VDC ... 12 VDC
 • Rozsah provozní teploty : −30 °C ... +115 °C
 • Třída krytí: IP00
 • Vstupní zástrčka: zástrčka 8pinová
 • Výstupní zástrčka: zástrčka 4pinová
 • Dodatečný vstup pro zástrčku k měření teploty

Nyní porovnat
Vybrat
Velmi vysoký výkon pro servopohony motor feedback systémy s HIPERFACE DSL®
 • Optický motor feedback systém s HIPERFACE DSL®
 • Až 24bitové rozlišení na otáčku a 4 096 otáček u víceotáčkového systému
 • Certifikace dle SIL2 a PL d
 • Kontrola stavu a histogram doby použití; teplota, rychlost a otáčky se ukládají po celou dobu životnosti přístroje
Nyní porovnat
Vybrat
Rozbočovač senzorů pro inteligentní servomotory, které si „řeknou“ o údržbu
 • Rozbočovač senzorů s maximálně 2 vstupy pro externí senzory
 • Data senzorů jsou prostřednictvím HIPERFACE DSL® integrována do systému Motion Control.
 • Záznam vibrací, teploty, rychlosti, pozice a histogram doby použití servomotoru (v kombinaci s EDS/EDM35)
Nyní porovnat
Vybrat
Špičkový produkt pohonné techniky motor feedback systém s HIPERFACE DSL®
 • Kapacitní motor feedback systém s HIPERFACE DSL®
 • Až 17bitové rozlišení na otáčku a 4 096 otáček u víceotáčkového systému
 • Certifikace dle SIL2 a PL d
 • Kontrola stavu a histogram doby použití; teplota, rychlost a napájecí napětí se ukládají po celou dobu životnosti
Nyní porovnat
Vybrat
Motor feedback řešení pro motory s dutou hřídelí a přímé pohony
 • Jednootáčková a víceotáčková varianta s 25mm dutou hřídelí a 50mm dutou hřídelí
 • 32 a 64 period Sin/Cos na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkové varianty
 • Rozhraní HIPERFACE® s rozšířeným typovým štítkem
 • Maximální počet otáček: 6 000 min-1 a 8 500 min-1
 • Snadná montáž bez použití speciálního montážního nástroje
 • Vysoká odolnost vůči rázům a vibracím
Nyní porovnat
Vybrat
Odolný vůči rázům a vibracím optimální pro montáž do elektromotorů
 • Výstupní driver pro inkrementální a komutační signály podle EIA 422
 • Rozlišení až 2 048 impulzů na otáčku
 • Komutační signály až 32 pólových párů
 • Individuální programování rozhraní, počtu pólových párů a šířky nulového impulzu
 • Vysoká odolnost vůči rázu a vibracím
 • Systémová kompenzace chyb excentricity díky holistickému snímání
 • Umožňuje velké úhlové rychlosti
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 20

Výhody

Průkopník v oblasti inteligentních technologií

Motor feedback systémy od společnosti SICK jsou založeny na velmi výkonných technologiích, které usnadňují integraci a použití. Rozhraní HIPERFACE DSL® poskytuje čistě digitální motor feedback protokol a slouží pro kompletní datovou komunikaci a jako napájecí zdroj prostřednictvím jediného dvoužilového kabelu. Tím se snižují náklady na připojení, náklady na kabelové zapojení a spotřeba energie a je umožněna snadná integrace také ve stísněných podmínkách. V rámci Safe Motion jsou motor feedback systémy vybaveny nejnovějšími funkcemi pro bezpečnost pohonu. Ty nabízejí například bezpečné omezení rychlosti (SLS) a bezpečnou absolutní pozici. Ještě spolehlivější použití zajišťují inteligentní diagnostické funkce – včetně velmi snadné konfigurace. Prostřednictvím monitorování stavu, které v reálném čase analyzuje relevantní data senzorů, lze včas detekovat problémy a zamezit poruchám.

sHub®

Díky hubu senzoru a přesnému monitorování stavu lze prediktivní údržbu snadno realizovat také pro servomotory. Další výhoda: detekce vibrací v reálném čase a monitorování teploty dlouhodobě zvyšují využitelnost stroje.

PGT-13-S

Programovací nástroj PGT-13-S byl vyvinut speciálně pro integraci dat a vizualizaci u senzorů s rozhraním HIPERFACE DSL®. Usnadňuje obsluhu, konfiguraci, testování a implementaci kompatibilních senzorů.

Histogramy

Zachování přehledu pomocí histogramů: motor feedback systémy od společnosti SICK snímají parametry jako teplotu, rychlost a pozici a zobrazují je v takzvaných histogramech životnosti pro jednoduché dokumentování a k využití pro analýzy.

Zase o něco chytřejší: motor feedback systémy vyřizují díky inteligentním funkcím a velmi snadnému uvedení do provozu a obsluze svoje úkoly obzvláště efektivně a bezpečně.

Pro bezpečné procesy v četných aplikacích

Řešení s elektrickým pohonem musí v dynamických aplikacích přesně fungovat po dlouhou dobu. Zde se vyplatí dlouhodobě spolehlivé snímání, monitorování a řízení pohybů. Klíč: vysoce přesné motor feedback systémy. Čím jednodušeji lze tyto systémy uvést do provozu a čím komfortnější je prediktivní údržba a monitorování, tím výhodnější je celý komplex z hlediska nákladů. Balicí stroje, robotické aplikace nebo automatizace výrobních procesů – rozsáhlé portfolio řešení od společnosti SICK nabízí vhodné motor feedback systémy pro nejrůznější aplikace. V závislosti na místě použití a profilu požadavků lze tyto systémy používat s analogovým rozhraním HIPERFACE®, nebo s digitálním rozhraním HIPERFACE DSL®.

Prediktivní monitorování motoru na stroji VFFS

U vertikálních tvarovacích, plnicích a svařovacích strojů (VFFS) lze polohování fólie pro plnění efektivně řešit prostřednictvím sHub® a motor feedback systému EDS/EDM35. Vedle údajů o pozici a rychlosti jsou snímány také teplota a vibrace, které umožňují vyvodit závěry o stavu zařízení a provést prediktivní údržbu. Důsledek: méně prostojů ve výrobě.

> Více informací

Řešení Position Feedback pro robotiku

Roboty musí při plnění přepravních obalů nebo opracování obrobků vykonávat pohyby s milimetrovou přesností. Vysoce přesné motor feedback systémy poskytují senzorický základ pro tuto přesnou práci. Doplňující údaje o stavu pohonů zamezují poruchám a zajišťují efektivní procesy.

> Více informací

Řešení Motion Monitoring pro AGV

Motor feedback systémy regulují rychlost a směr autonomních vozidel (AGV). Řešení jako SKS/SKM36 nebo SRS/SRM50 zajišťují bezpečný přenos signálů z motoru k servoregulátoru. Bezpečnostní jednotky jako Flexi Soft navíc využívají data k monitorování pohybů vozidla.

> Více informací

Od robotických aplikací až po automatizaci výrobních procesů – motor feedback systémy od společnosti SICK umožňují v mnoha aplikacích bezporuchový a cenově výhodný provoz.

Náš standard: individuálně přizpůsobená řešení

Motor feedback systémy jsou tak dobré, jak to dovoluje jejich okolí. Čím přesněji jsou přizpůsobené své oblasti použití, tím lepší jsou. Společnost SICK je tak nejen výrobce, ale také nabízí individuálně přizpůsobená řešení pro vaše specifické požadavky na motor feedback systém. Standardní varianty lze mnohostranně konfigurovat pro nejrůznější úkoly a oblasti použití. Pokud by však tyto možnosti nesplňovaly vaše přání, můžete společně s odborníky z firmy SICK vyvinout vlastní řešení, která jsou přesně přizpůsobená úkolům v místě instalace. Společnost SICK nabízí vždy nejvyšší kvalitu produktů, snadnou manipulaci, absolutní transparentnost a nejlepší péči.

Potřebujete individuálně přizpůsobený motor feedback systém? Pojďme to prodiskutovat!

> Více informací

Ke stažení