Monitorovat logistická data, rychleji a správně se rozhodovat

2.7.2019

distribučních centrech s vysokou kapacitou senzory denně snímají a komunikují velká množství logistických dat. Skutečná výzva však spočívá ve snímání a interpretaci všech těchto dat. Software Package Analytics od společnosti SICK sdružuje tato data pro usnadnění vizualizace všech dat senzorů od firmy SICK, abyste se mohli rychle a fundovaně rozhodovat ohledně vaší logistiky.

 

Ať už se jedná o jednotlivé balíky na dopravníkovém pásu nebo zařízení, které denně zpracovává několik milionů balíků, software Package Analytics pomáhá v distribučních centrech s velkou kapacitou činit správná rozhodnutí díky rozsáhlému monitorování s výkonem v reálném čase. Na rozdíl od jednoduchých vyhodnocení na bázi třídění, která poskytují jako výstup pouze čtecí rychlosti, snímá Package Analytics bleskurychle rozsáhlá data balíku na bázi relevantních vlastností. Software zlepšuje zpětnou sledovatelnost, přesnost měření a účinnost vašich procesů třídění.

Pomocí softwaru Package Analytics můžete bez námahy vyvolat a analyzovat informace o výkonu systému a stav všech zaznamenaných údajů – od jednotlivého balíku na dopravníkovém pásu až po přehled milionů balíků, které se denně přepravují. To provozovatelům umožňuje přímý přístup k nejdůležitějším proměnným pro tok materiálu, takže tyto proměnné lze lépe sledovat a řídit. Dynamické řešení databáze zjednodušuje procesy monitorování, analýzu a sestavování zpráv, zatímco snímky nebo videa balíků je možné předběžně třídit a analyzovat podle předem definovaných kritérií výběru.

 

Vysoká škálovatelnost a vzdálený přístup

Software Package Analytics může snímat a vizualizovat kvalitu čárového kódu a čtecí rychlost jednotlivého systému. Kromě toho lze v závodě používat výkonnou platformu klient/server pro všechny systémy nebo dokonce propojit více závodů. Tým servisu a technické podpory nabízí mimořádnou využitelnost zařízení bez nákladného příjezdu – SICK Meeting Point Router (MPR) umožňuje bezpečný a spolehlivý vzdálený přístup k systémům a zařízením uvedeným v softwaru Package Analytics kdekoliv po celém světě.

Nejdůležitější vlastnosti a výhody

  • Schopnost monitorování, analýzy a optimalizace všech procesů, od individuálních identifikačních systémů až po podniky s více pobočkami
  • Vyšší využitelnost díky rychlejšímu informování a analýze příčin
  • Jednoduchá výměna obrázků a dat pro bezproblémové splnění požadavků zákazníka
  • Kratší doba odezvy díky automatickému informování při „No Reads“ nebo jiných neobvyklých událostech
  • Kontrola stavu balíku pro redukci nároků na ručení a podporu při analýze příčin v případě chyb při zpracování
  • Zvýšený výkon systému díky mimořádné vizualizaci provozu systému
 
Data sbíraná inteligentními senzory obsahují spoustu informací pro váš provoz – optimálně vytěžit data je však možné jen pomocí velmi kvalitní analýzy. Package Analytics přináší do těchto cenných dat strukturu, abyste mohli činit rozhodnutí, jež zvyšují produktivitu a efektivitu.
 
Bernd von Rosenberger
Bernd von Rosenberger

Bernd von Rosenberger

Senior Vice President Global Industry Center Logistics Automation

Od roku 2001 se Bernd von Rosenberger věnuje ve společnosti SICK logistickým řešením a je v tomto oboru uznávaným odborníkem na téma „Logistics gets smart“. Jako Director Marketing & Sales nesl v letech 2014 a 2015 odpovědnost za intralogistická řešení ve společnosti SICK Inc. pro americký trh a od roku 2015 vede ve firmě SICK AG úsek Global Industry Center Logistics Automation.

 

Máte ještě otázky?

Obraťte se na naše odborníky