3D-LiDAR senzory
PeopleCounter

Anonymní a spolehlivé počítání osob

Vaše výhody

 • Anonymizované počítání osob ve veřejných prostorech
 • Zjišťování aktuálního vytížení místnosti
 • Spolehlivá identifikace směru pohybu osob v oblasti vchodu a východu
 • Spolehlivé rozlišení osob a objektů: osoby jsou detekovány a objekty nejsou podle své kontury zohledňovány
 • Snadné a rychlé uvedení do provozu

Přehled

Anonymní a spolehlivé počítání osob

Čítač osob PeopleCounter je řešení vyvinuté společností SICK, které umožňuje diferencování mezi osobami a objekty pro velké detekční oblasti. Na bázi hardwaru 3D-LiDAR senzoru MRS1000, který generuje měřená data ve formě skupiny bodů, zpracovává data integrovaná SensorApp. Pomocí čítače PeopleCounter lze spolehlivě identifikovat osoby podle jejich kontury. Tímto způsobem se počítají výhradně osoby, objekty zůstanou naproti tomu vymaskované. Proces běží bez záznamu specifických osobních dat, takže je zaručeno anonymizované zpracování dat.

Stručný přehled
 • Přesný výstup dat prostřednictvím telegramů a digitálních výstupů
 • Intuitivní uživatelské rozhraní pro zobrazení a konfiguraci aplikace
 • Velký úhel otevření a čtyři polohy MRS1000
 • Detekce kontur ramena – hlava – ramena
 • Předprogramovaná individuální aplikace na bázi 3D-LiDAR senzoru

Výhody

Pro jednoduchou, rychlou a anonymní evidenci přesného počtu osob v prostoru má společnost SICK řešení: PeopleCounter, kombinaci 3D-LiDAR senzoru MRS1000 a SensorApp. Díky umělé inteligenci umožňuje PeopleCounter 3D-LiDAR senzoru počítání osob. Na základě čtyř skenovacích poloh snímá směr pohybu osob a díky detekci kontur hlavy a ramen pomocí SensorApp detekuje osoby jako takové. Dokáže tak spolehlivě rozlišit osoby od objektů.

Kompletní balíček PeopleCounter: 3D-LiDAR senzor MRS1000 generuje měřená data a integrovaná SensorApp spolehlivě identifikuje osoby podle jejich kontury.

PeopleCounter v praxi – tak lze spolehlivě detekovat osoby a přesně je počítat
Čtyři skenovací polohy MRS1000 skenují směr pohybu osob
Detekce kontur hlavy a ramen zajišťuje spolehlivé rozlišení osob od objektů

Anonymní počítání osob: identifikace a klasifikace osob podle dat jejich kontur – bez pořizování snímků a bez zjišťování osobních údajů

Díky možnostem nastavení SensorApp lze PeopleCounter použít v různých oblastech: mohou z něj profitovat např. provozovatelé veřejných zařízení a turismus, gastronomie a obchod. Vedle monitorování aktuálního počtu osob v prostoru umožňují různé funkce aplikace evidenci mnoha dalších informací: např. okamžiku, kdy většina osob přišla nebo odešla, nebo denní doby, kdy se v předem definované oblasti zdržovala většina osob.

PeopleCounter má mnoho funkcí a poskytuje užitečné informace pro další zpracování zjištěných dat.

PeopleCounter má funkci master/slave. Díky ní lze používat více než 10 přístrojů současně. To umožňuje monitorování více přístupů do jednoho prostoru a monitorování více než 10 m širokých vchodů a východů.
MRS1000 eviduje v monitorované oblasti aktuální počet osob v reálném čase a vyhodnocuje příslušná data. Další početní jednotka není nutná. Pro rychlé uvedení do provozu jsou k dispozici hotové sady.
PeopleCounter poskytuje snímaná data prostřednictvím telegramů měření a digitálních výstupů. Následně lze aktuální vytížení prostoru vizualizovat prostřednictvím semaforového systému, který známe např. u regulace vstupu do obchodů, nebo přímo na monitoru. Data jsou k dispozici prostřednictvím interní paměti PeopleCounter po dobu až 30 dnů.

Snímání osob s přesností počítání více než 98 % – nebezpečí záměny osoby s objekty jako nákupními vozíky je vyloučeno

SICK LifeTime Services

Služby firmy SICK zvyšují produktivitu strojů a zařízení, zvyšují z celkového hlediska bezpečnost práce osob, jsou základem pro udržitelnou hospodárnost a zajišťují ochranu investic. Kromě vlastního poradenství nabízí firma SICK podporu při sestavování koncepce a uvedení do provozu a za provozu přímo na místě.

Spektrum služeb sahá mj. od údržby a inspekce přes kontrolu výkonu až po modernizaci a dovybavení. Modulární nebo individuální smlouvy o poskytování servisních služeb prodlužují životnost, a tím i využitelnost zařízení. Díky senzorům a systémům lze kdykoli detekovat poruchy nebo překročení mezních hodnot.

Konzultace a návrh řešení Individuální poradenství k výrobku, jeho integraci a samotné aplikaci.
Uvedení do provozu a údržba Optimalizace pro příslušnou aplikaci a udržitelnost – díky odbornému uvedení do provozu a údržbě vyškoleným servisním technikem firmy SICK.
Smlouvy o poskytování servisních služeb Prodloužení záruky, službu SICK Remote Service, 24hodinovou servisní službu, údržbu, záruky využitelnosti a další modulární prvky lze na přání zákazníka individuálně kombinovat.

Aplikace

Technický přehled

 
 • Přehled technických dat

  Přehled technických dat

  Princip měřeníHDDM+
  Integrovaná aplikacePočítání osob
  Úhel zorného pole
  Horizontální275°
  Vertikální7,5°, prostřednictvím 4 skenovacích úrovní
  Úhlové rozlišení0,25°
  Pracovní oblast≤ 10 m, Šířka oblasti počítání
  Dosah
  Při remisi 10 %16 m
  Při remisi 90 %30 m
  Počet vyhodnocených odrazů3
  Frekvence snímání50 Hz, 4 × 12,5 Hz
  VytápěníSamovyhřívací
  Ethernet
  Hmotnost1,2 kg
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení