3D-LiDAR senzory
MRS1000

Venkovní prostředí je naše čtvrtá dimenze

Vaše výhody

 • Více dat ve více rozměrech zajišťuje vyšší přesnost měření
 • HDDM+ s technologií vícenásobného odrazu pro delší využitelnost při nepříznivých okolních vlivech, jako jsou déšť, prach a mlha
 • Současné měření až na 4 úrovních umožňuje detekci objektů, které leží na zemi nebo vyčnívají do cesty
 • Vysoká flexibilita montáže díky otočné zástrčce/zásuvce
 • Integrované provozní vyhodnocení a výstup měřených dat umožňují řešení různých aplikací s jedním senzorem
 • Nízké náklady na instalaci: identický telegram jako u 2D-LiDAR senzorů od firmy SICK
 • Jednoduché naučení polí šetří čas při instalaci
 • Nízké náklady na údržbu díky vysoké odolnosti vůči vlivům počasí

Přehled

Venkovní prostředí je naše čtvrtá dimenze

Vícepolohový skener MRS1000 od firmy SICK představuje 3D-LiDAR senzor, který včas detekuje a přesně a spolehlivě měří několik rozměrů objektů najednou. Díky shromažďování velkých množství dat ve více skenovacích polohách a různých úhlech může skener detekovat objekty na zemi i objekty vyčnívající do cesty a reagovat na ně. Skener MRS1000 se vyznačuje vysokou robustností i při nepříznivých okolních vlivech, jako jsou déšť, prach a mlha. Nová metoda HDDM+ s vyhodnocením vícenásobného odrazu zajišťuje spolehlivé rozpoznání objektů a přesné výsledky měření. Na základě univerzálních oblastí použití uvnitř budov i venku se jedná o efektivní univerzální zařízení mezi 3D-LiDAR senzory.

Stručný přehled
 • Čtyři rozepřené polohy a úhel otevření 275°
 • Vysoká odolnost vůči vlivům počasí a spolehlivost díky HDDM+ s technologií vícenásobného odrazu
 • Provozní vyhodnocení a měřená data v jednom senzoru
 • Jednoduchá parametrizace, přizpůsobitelnost podle měnících se prostředí
 • Pohodlná a optimalizovaná diagnostika prostřednictvím webového serveru

 

Výhody

3D LiDAR senzor MRS1000 představuje ideální řešení pro použití uvnitř budov i venku, a to i v náročných okolních podmínkách. Tento vynikající výkon lze dokonce ještě zvýšit pomocí přídavných digitálních filtrů pro předběžné zpracování a optimalizaci měřených hodnot vzdálenosti. Díky filtrům může uživatel senzor MRS1000 perfektně a efektivně nastavit podle specifických požadavků příslušné aplikace. Společnost SICK nabízí různé filtry. Tím lze téměř zcela zamezit poruchám.
Podívejte se, jak univerzální a robustní je senzor MRS1000 při použití, a přesvědčte se o zvýšené flexibilitě s ohledem na možnosti jeho použití.
Senzor MRS1000 nemohou ovlivnit okolní vlivy jako déšť, mlha, prach a interferenční světlo.
Inovativní technologie HDDM+ umožňuje měření na velké vzdálenosti a vyznačuje se nízkým šumem měřených hodnot a schopností vícenásobného odrazu.

Vysoká využitelnost také při nepříznivých okolních podmínkách a velmi vysoká spolehlivost detekce objektů

Senzor MRS1000 zaujme svým výkonem. Pomocí čtyř roztažených vrstev umožňuje snímání při horizontálním úhlu otevření 275° a dokáže přitom měřit téměř současně také v různých úhlech. MRS1000 tak má mnohem detailnější přehled než 2D-LiDAR senzor. Senzor MRS1000 však dokáže snímat nejen dvourozměrně, ale díky přídavným vrstvám umí detekovat také trojrozměrně a rozpozná tak objekty, které leží na zemi, stejně jako objekty, které vyčnívají do jízdní dráhy shora.
MRS1000 má inovativní pozemní referenční vyhodnocení (GRE, ground reference evaluation), a může tak kontinuálně snímat terén a reagovat na překážky na zemi nebo chybějící podklad.
MRS1000 zjednodušuje např. plynulé a nekolizní najíždění na nákladní vozidlo tím, že adekvátně snímá a monitoruje jízdní dráhu.
MRS1000 umožňuje správné polohování transportní vidlice automaticky řízeného vozíku již během rozjezdu a uchopení palety bez jeho zastavení.

Vysoce výkonná technologie v ekonomicky výhodném přístroji

Silný výkon – mnohostranné použití

Velký výběr komponentů příslušenství umožňuje variabilní přizpůsobení MRS1000 příslušným požadavkům aplikace. Tím se zvyšuje flexibilita ohledně možností použití ve vašem oboru a snižují se náklady na skladování a vedení variant a rovněž náklady na integraci. Pohodlná a jednoduchá diagnostika senzoru prostřednictvím webového serveru a velmi snadná obsluha doplňují tento mimořádný profil senzoru MRS1000.
Vždy dobrá ochrana Od jednoduchých držáků přes upevnění pro přesné seřízení až po ochranný kryt proti vlivům počasí – vhodné řešení pro jakýkoli případ použití.
Vždy dobré síťové propojení Velký výběr kabelů a síťových zdrojů až po připojovací moduly.
Žádné obavy z nedostatku místa Otočné přípojky navíc umožňují flexibilní montáž, bez ohledu na to, zda se jedná o použití uvnitř budovy, nebo venku.

Vysoká flexibilita při montáži, pohodlná parametrizace a jednoduchá diagnostika prostřednictvím webového serveru

SICK LifeTime Services

Služby firmy SICK zvyšují produktivitu strojů a zařízení, zvyšují z celkového hlediska bezpečnost práce osob, jsou základem pro udržitelnou hospodárnost a zajišťují ochranu investic. Kromě vlastního poradenství nabízí firma SICK podporu při sestavování koncepce a uvedení do provozu a za provozu přímo na místě.

Spektrum služeb sahá mj. od údržby a inspekce přes kontrolu výkonu až po modernizaci a dovybavení. Modulární nebo individuální smlouvy o poskytování servisních služeb prodlužují životnost, a tím i využitelnost zařízení. Díky senzorům a systémům lze kdykoli detekovat poruchy nebo překročení mezních hodnot.

Konzultace a návrh řešení Individuální poradenství k výrobku, jeho integraci a samotné aplikaci.
Uvedení do provozu a údržba Optimalizace pro příslušnou aplikaci a udržitelnost – díky odbornému uvedení do provozu a údržbě vyškoleným servisním technikem firmy SICK.
Smlouvy o poskytování servisních služeb Prodloužení záruky, službu SICK Remote Service, 24hodinovou servisní službu, údržbu, záruky využitelnosti a další modulární prvky lze na přání zákazníka individuálně kombinovat.

Aplikace

Technický přehled

 
 • Přehled technických dat

  Přehled technických dat

  Oblast použitíOutdoor / Indoor
  Princip měřeníHDDM+
  Integrovaná aplikaceVyhodnocení pole pomocí flexibilních polí na 4 úrovních, Výstup dat
  Úhel zorného pole
  Horizontální275°
  Vertikální7,5°, prostřednictvím 4 skenovacích úrovní
  Úhlové rozlišení

  0,25°

  0,125°, interlaced

  0,0625°, interlaced

  Pracovní oblast0,2 m ... 64 m
  Dosah
  Při remisi 10 %16 m
  Při remisi 90 %30 m
  Počet vyhodnocených odrazů3
  Frekvence snímání50 Hz, 4 × 12,5 Hz
  VytápěníSamovyhřívací
  Provozní okolní teplota–30 °C ... +50 °C
  Ethernet
  Hmotnost1,2 kg
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení