2D-LiDAR senzory
LMS5xx

Spolehlivé a přesné, i při velkých vzdálenostech

Vaše výhody

 • Extrémně výkonný ve velkém množství aplikací
 • Rychlá, spolehlivá detekce objektů prakticky za všech okolních podmínek
 • Rozsáhlá produktová řada s různými druhy a typy výrobků pro jakékoliv požadavky týkající se výkonu a nákladů
 • Nízká spotřeba energie snižuje celkové náklady.
 • Rychlé a jednoduché nastavení pomocí nástroje SOPAS Engineering Tool
 • Funkce samočinné kontroly ke zvýšení použitelnosti systému

Přehled

Spolehlivé a přesné, i při velkých vzdálenostech

2D-LiDAR senzor LMS5xx je nástupcem úspěšné řady LMS2xx. S velkým množstvím inovativních funkcí zvyšuje LMS5xx výkonnost stávajících aplikací a otevírá zcela nové aplikační potenciály. Nová, ultrarychlá technologie vícenásobného odrazu činí aplikace měření laserem nezávislejšími na povětrnostních vlivech a zvyšuje spolehlivost získaných dat. Snížený příkon a také inteligentní funkce vlastního monitorování zajišťují mimořádně nízké celkové náklady. Díky dvěma variantám Lite a PRO je pro jakoukoliv aplikaci k dispozici to správné provedení. LMS5xx nabízí nejlepší poměr cena-výkon v této třídě senzorů.

Stručný přehled
 • Výkonnější, efektivnější 2D-LiDAR senzor pro rozsahy měření do 80 m
 • Vynikající výkon i za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek díky technologii vícenásobného odrazu
 • Kompaktní pouzdro s třídou krytí do IP 67 a zabudované vyhřívání u přístrojů pro venkovní použití
 • Nízký příkon
 • Rychlé zpracování signálu
 • Více vstupů a výstupů
 • Možnost synchronizace více senzorů

Výhody

Společnost SICK určuje v oblasti 2D-LiDAR senzorů pro průmyslové aplikace globální standardy: tento výrobce senzorů ví, jak chránit citlivou technologii inteligentních senzorů tak, aby spolehlivě a hospodárně pracovala i v nepříznivých okolních podmínkách celou řadu let. Toto know-how se ukrývá také ve 2D-LiDAR senzorech LMS5xx.

Technologie 5-Echo pro přesná měření

Technologie 5-Echo od společnosti SICK umožňuje vysoce přesné a spolehlivé laserové měření téměř za všech klimatických podmínek.

Výkon na velmi vysoké úrovni Špičkové hodnoty snímacího dosahu, rozlišení a frekvence v kombinaci s kompaktní konstrukční velikostí, četné vstupy a výstupy, flexibilní integrace do komunikačních infrastruktur zákazníka a výkonný software SICK SOPAS ET: z tohoto důvodu je LMS5xx tím správným senzorem pro četné aplikace.
Vysoce ekonomicky výhodné v celém životním cyklu výrobku

LMS5xx ručí za promyšlené vlastní monitorování a nízkou spotřebu energie. Senzor je velmi ekonomicky výhodný – po celý životní cyklus výrobku.

LMS5xx kombinuje přesnost s robustností a inteligencí pro zajištění absolutně nejlepšího výkonu: snímání měřených hodnot, detekce, vyhodnocení a přenos na velmi vysoké úrovni. To celé nad rámec celého životního cyklu výrobku.

Vyhodnocení vícenásobných ech ve spojení s inteligentní technologií snímání je předpokladem pro nejlepší možnou kompenzaci vlivů počasí při snímání měřených hodnot a zvyšuje spolehlivost získaných dat. Tento vynikající výkon lze dokonce ještě zvýšit pomocí přídavných digitálních filtrů pro předběžné zpracování a optimalizaci hodnot vzdálenosti měřených senzorem LMS5xx. Díky filtrům mohou uživatelé senzor LMS5xx perfektně a efektivně přizpůsobit podle specifických požadavků příslušné aplikace. Při velmi náročných podmínkách použití jako např. v přístavu se používají speciální varianty Heavy Duty LMS5xx.

Kompenzace vlivů počasí díky technologii 5-Echo

Technologie 5-Echo se skvěle hodí pro aplikace, kdy je nutné spolehlivě detekovat objekty za proměnlivých nebo nepříznivých meteorologických podmínek. Za každý vyslaný impulz přijímá LMS5xx až pět ech, což je více než u ostatních senzorů. Ve vyobrazeném příkladu se první čtyři měření jedna až čtyři (např. sklo, mlha, déšť nebo prach) nacházejí nad prahem triggeru – žádné z těchto měření však neregistruje cílový objekt. Díky pátému echu však LMS5xx spolehlivě detekuje objekt.

Velmi kvalitní komponenty v robustním pouzdru

Robustní design a speciální slitina pouzdra chrání senzor před mechanickými vlivy a nepříznivými okolními podmínkami. Funkce vlastního monitorování a kalibrace navíc zvyšují využitelnost senzoru: integrovaná kontrola znečištění senzoru LMS5xx např. automaticky signalizuje přesný termín jeho údržby, a snižuje tak náklady na údržbu.

Maximální využitelnost a výkon při venkovním použití díky inteligentní technologii 5-Echo – senzor je chráněn robustním pouzdrem.

LMS5xx je ideálním řešením pro venkovní aplikaci: i v náročných okolních podmínkách jako při dešti a sněhu 2D-LiDAR senzor přesvědčivě zaujme rychlou a spolehlivou detekcí objektů a velmi vysokou výkonností.

Zamezení kolizím

V přístavu má zamezení kolizím nejvyšší prioritu. Proto jsou zde používané AGV vybaveny senzory LMS511. Pomocí monitorovaných oblastí předem definovaných pro AGV zamezují senzory kolizím mezi AGV a jinými vozidly nebo objekty, např. jeřáby a kontejnery: přiblíží-li se k nim AGV příliš blízko, detekují senzory LMS511 příslušná narušení ochranného pole. AGV pak sníží svoji rychlost nebo zastaví.

Měření profilu

Senzory od společnosti SICK poskytují podporu při správném polohování a detekci nákladu a dalších objektů. Senzory zjišťují příslušná data a přenášejí je do odpovídajícího řídicího systému. Každý náklad se tak bez poškození dostane do správného cíle. 2D-LiDAR senzor LMS511 snímá dvojrozměrně kontejnerový sklad pod portálovým jeřábem. Snímané kontury kontejnerového skladu jsou přitom k dispozici v podobě nezpracovaných dat. Na jejich základě probíhá další softwarové zpracování dat pro zamezení kolizím při upevnění a překládce kontejnerů zakladačem.

Horizontální a vertikální monitorování Pro zabezpečení budov je velmi důležitá ochrana budov, pozemků a přístupů, ale také ochrana osob a cenných předmětů. Senzory od firmy SICK proto zabezpečují budovy a pozemky proti vniknutí a úniku. 2D-LiDAR senzor rozpozná s vysokou detekční rychlostí a nezávisle na vlivech počasí vniknutí a podlezení osob u jednoduchého plotu. Senzor vytváří vertikální pole. Pronikne-li někdo do tohoto pole, spustí 2D-LiDAR senzor alarm.

Mnohostranné použití v průmyslových aplikacích – velmi vysoká spolehlivost při detekci objektů v náročných okolních podmínkách.

SICK LifeTime Services

Služby firmy SICK zvyšují produktivitu strojů a zařízení, zvyšují z celkového hlediska bezpečnost práce osob, jsou základem pro udržitelnou hospodárnost a zajišťují ochranu investic. Kromě vlastního poradenství nabízí firma SICK podporu při sestavování koncepce a uvedení do provozu a za provozu přímo na místě.

Spektrum služeb sahá mj. od údržby a inspekce přes kontrolu výkonu až po modernizaci a dovybavení. Modulární nebo individuální smlouvy o poskytování servisních služeb prodlužují životnost, a tím i využitelnost zařízení. Díky senzorům a systémům lze kdykoli detekovat poruchy nebo překročení mezních hodnot.

Konzultace a návrh řešení Individuální poradenství k výrobku, jeho integraci a samotné aplikaci.
Uvedení do provozu a údržba Optimalizace pro příslušnou aplikaci a udržitelnost – díky odbornému uvedení do provozu a údržbě vyškoleným servisním technikem firmy SICK.
Smlouvy o poskytování servisních služeb Prodloužení záruky, službu SICK Remote Service, 24hodinovou servisní službu, údržbu, záruky využitelnosti a další modulární prvky lze na přání zákazníka individuálně kombinovat.

Aplikace

Ke stažení