2D-LiDAR senzory
LMS1000

Bleskurychlé měření – v rekordním čase!

Vaše výhody

 • Velmi vysoká rychlost snímání umožňuje shromažďování velkých množství dat a detekci rychlých předmětů
 • HDDM+ s technologií vícenásobného odrazu pro delší využitelnost při nepříznivých okolních vlivech, jako jsou déšť, sníh a prach
 • Vysoká flexibilita montáže díky otočné zástrčce/zásuvce
 • Integrované provozní vyhodnocení a výstup měřených dat umožňují řešení různých aplikací s jedním senzorem
 • Nízké náklady na instalaci: identický telegram u všech 2D-LiDAR senzorů od firmy SICK
 • Jednoduché naučení polí šetří čas při instalaci
 • Nízké náklady na údržbu díky vysoké odolnosti vůči vlivům počasí

Přehled

Bleskurychlé měření – v rekordním čase!

LMS1000 s 150 Hz je nejrychlejší 2D-LiDAR senzor od firmy SICK. Díky vysoké rychlosti a vynikajícímu výkonu i při nepříznivém počasí shromažďuje velká množství dat a detekuje i velmi rychlé předměty. Díky metodě HDDM+ s technologií vícenásobného odrazu se skvěle hodí pro venkovní použití. Kombinace maximální rychlosti a robustnosti z něj činí ideálního pomocníka v aplikacích, kde je žádaný rychlý záznam dat, např. v oblasti managementu dopravy. LMS1000 je univerzální skener: díky provoznímu vyhodnocení a výstupu dat v jednom senzoru dokáže vyřešit nejrůznější úkoly. Otočné zástrčky umožňují flexibilní montáž. Mimořádný profil tohoto skeneru završuje velmi snadná obsluha.

Stručný přehled
 • Efektivní senzor s integrovaným extrémně rychlým vyhodnocením
 • Vysoká odolnost vůči vlivům počasí a spolehlivost díky HDDM+ s technologií vícenásobného odrazu
 • Provozní vyhodnocení a měřená data v jednom senzoru
 • Jednoduchá parametrizace, přizpůsobitelnost podle měnících se prostředí
 • Pohodlná a jednoduchá diagnostika prostřednictvím webového serveru

 

Výhody

2D LiDAR senzor LMS1000 představuje ideální řešení pro použití uvnitř budov i venku, a to i v náročných okolních podmínkách. Tento vynikající výkon lze dokonce ještě zvýšit pomocí přídavných digitálních filtrů pro předběžné zpracování a optimalizaci hodnot vzdálenosti měřených senzorem LMS1000. Díky filtrům může uživatel senzor LMS1000 perfektně a efektivně nastavit podle specifických požadavků příslušné aplikace. Společnost SICK nabízí různé filtry.

Senzor LMS1000 nemohou ovlivnit okolní vlivy jako déšť, mlha, prach a interferenční světlo.
Inovativní technologie HDDM+ umožňuje měření na velké vzdálenosti a vyznačuje se nízkým šumem měřených hodnot a schopností vícenásobného odrazu.
Objevte výhody technologie HDDM+ a vyhodnocení vícenásobného odrazu ve videu.

Vysoká využitelnost také při nepříznivých okolních podmínkách a velmi vysoká spolehlivost detekce objektů

Spolehlivé snímání objektů, které se pohybují maximální rychlostí, představuje výzvu. Ještě náročnější je tento úkol, když viditelnost podstatně omezují náročné okolní podmínky. LMS1000 se specializuje přesně na takové situace. Se svou revoluční rychlostí skenování 150 Hz reaguje bleskurychle a díky své kombinaci vyhodnocení pole a výstupu měřených dat pokrývá různé oblasti použití.
LMS1000 poskytuje při zabezpečení uvnitř budov i venku spolehlivé výsledky měření a hodí se pro ochranu objektu a kontrolu vstupu.
Na základě své vynikající způsobilosti pro venkovní použití je LMS1000 ideální pro spolehlivé monitorování dopravy u mýtných bran nebo u kontrolních silničních hlídek.
Tam, kde je nezbytná rychlá kontrola v bezpečnostních rámech, např. v oblastech, kde jsou nezbytná přísná bezpečnostní opatření, představuje LMS1000 ideální řešení díky své vysoké rychlosti skenování.

Velmi vysoká rychlost snímání umožňuje shromažďování velkých množství dat a detekci rychlých objektů

Silný výkon – mnohostranné použití

Velký výběr komponentů příslušenství umožňuje variabilní přizpůsobení LMS1000 příslušným požadavkům aplikace. Tím se zvyšuje flexibilita ohledně možností použití ve vašem oboru a snižují se náklady na skladování a vedení variant a rovněž náklady na integraci. Pohodlná a jednoduchá diagnostika senzoru prostřednictvím webového serveru a velmi snadná obsluha doplňují tento mimořádný profil senzoru LMS1000.
Vždy dobrá ochrana Od jednoduchých držáků přes upevnění pro přesné seřízení až po ochranný kryt proti vlivům počasí – vhodné řešení pro jakýkoli případ použití.
Vždy dobré síťové propojení Velký výběr kabelů a síťových zdrojů až po připojovací moduly.
Žádné obavy z nedostatku místa Otočné přípojky navíc umožňují flexibilní montáž, bez ohledu na to, zda se jedná o použití uvnitř budovy, nebo venku.

Vysoká flexibilita při montáži, pohodlná parametrizace a jednoduchá diagnostika prostřednictvím webového serveru

SICK LifeTime Services

Služby firmy SICK zvyšují produktivitu strojů a zařízení, zvyšují z celkového hlediska bezpečnost práce osob, jsou základem pro udržitelnou hospodárnost a zajišťují ochranu investic. Kromě vlastního poradenství nabízí firma SICK podporu při sestavování koncepce a uvedení do provozu a za provozu přímo na místě.

Spektrum služeb sahá mj. od údržby a inspekce přes kontrolu výkonu až po modernizaci a dovybavení. Modulární nebo individuální smlouvy o poskytování servisních služeb prodlužují životnost, a tím i využitelnost zařízení. Díky senzorům a systémům lze kdykoli detekovat poruchy nebo překročení mezních hodnot.

Konzultace a návrh řešení Individuální poradenství k výrobku, jeho integraci a samotné aplikaci.
Uvedení do provozu a údržba Optimalizace pro příslušnou aplikaci a udržitelnost – díky odbornému uvedení do provozu a údržbě vyškoleným servisním technikem firmy SICK.
Smlouvy o poskytování servisních služeb Prodloužení záruky, službu SICK Remote Service, 24hodinovou servisní službu, údržbu, záruky využitelnosti a další modulární prvky lze na přání zákazníka individuálně kombinovat.

Aplikace

Ke stažení