Kontakt
Komentář

IO-Link – výhody standardních funkcí

swaping devices

Snadná výměna přístroje

 • Přesná lokalizace senzoru ve stroji a zařízení
 • Pro spolehlivou výměnu senzorů již není vyžadován speciálně školený personál, další pomůcky nebo instrukce
 • Zamezení chybným nastavením díky automatické parametrizaci
 • Přehledná dokumentace v případě výměny
 • Snížení četnosti drahých servisních zásahů
 • Minimalizace prostojů
 • Záruka využitelnosti stroje
sensor adjustment

Flexibilní nastavení senzoru

 • Zamezení chybným nastavením díky automatické parametrizaci
 • Snížení prostojů při výměně produktu
 • Flexibilita stroje
 • Zvýšení rozmanitosti výrobků na stroji
Condition Monitoring

Kontrola stavu zařízení / Diagnostics

 • Minimalizace rizika výpadku
 • Optimalizace údržby a časových intervalů oprav
 • Příprava servisního technika na údržbu prostřednictvím vzdálené diagnostiky
 • Provádění údržby školeným personálem
 • Detekce a odstranění kritických stavů senzorů servisním technikem před výpadkem
 • Rozšířené smlouvy o údržbě včetně monitorování procesů
 • Optimalizace výrobních časů
 • Zajištění funkce senzorů
E-Inventory

Seznam elektronických součástí / E-Inventory

 • Zamezení redundancím a zvýšeným nákladům
 • Zvýšení transparentnosti u elektronické dokumentace instalovaných senzorů
 • Zamezení nákladnému hledání chyb na základě různých verzí dokumentace
 • Bezchybná a jednoduchá dokumentace stavu stroje nebo zařízení při expedici
visualisation

Vizualizace a parametrizace senzoru

 • Rozsáhlé možnosti diagnostiky senzoru
 • Parametrizace pokročilých funkcí prostřednictvím vizualizačního softwaru
 • Kontrola a optimalizace úrovně kvality nebo funkčních rezerv signálu senzoru
 • Zjednodušený výběr rozsahu funkcí a výkonnosti senzoru ve vztahu k aplikačnímu řešení
 • Jednoduchá konfigurace senzoru uživatelem
digital transmission

Digitální přenos analogových měřených hodnot

 • Cenově výhodná kabeláž bez stínění
 • Přenos s robustní EMC a vysokou přesností
 • Již nejsou nutné žádné analogové vstupní karty
 • Paralelní přenos měřených hodnot a digitálních signálů
 • Měřená hodnota je k dispozici v digitální podobě přímo v PLC
Nahoru