Kontakt
Komentář

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD – inteligentní senzory jako základ pro Industry 4.0

Technologický pokrok je vždy předpokladem pro změny v průmyslu. Propojený řetězec tvorby hodnot ve výrobě a logistice, který funguje na bázi dat a sám se řídí, definuje vrchol technologických inovací posledních let. Tento vývoj shrnujeme pod pojmem „čtvrtá průmyslová revoluce“.

Získávání informací pro průmyslové procesy

Budoucnost je právě teď. Čtvrtá průmyslová revoluce je v plném chodu. Po celém světě! Propojené výrobní a řídicí procesy ve složitých prostředích strojů již nejsou hudbou budoucnosti. Základem pro dynamické, v reálném čase optimalizované a samostatně se organizující průmyslové procesy je získávání informací a jejich další zpracování. Senzory jsou proto pro inteligentní továrnu nepostradatelným poskytovatelem dat. Jako odborník na senzory je proto firma SICK a špičce vývoje. Senzorika je předpokladem pro úspěšnou realizaci konceptu Industry 4.0.

Senzory zpracovávají měřená data na informace

Senzory od firmy SICK inteligentně pracují jako základní kameny budoucnosti a dokážou samostatně dále zpracovat zjištěná měřená data a předávat je dále. Společnost SICK se v oblasti síťového propojení transferu dat neustále dále vyvíjí. Umožňujeme našim zákazníkům cílené shromažďování dat, specifické pro příslušnou aplikaci, na základě individuální konfigurace pro optimalizované a efektivní výrobní procesy. Pojďme společně budovat na těchto základech!

Koncept Industry 4.0 s inteligentními senzory od firmy SICK

 

Zaměřeno na čtvrtou průmyslovou revoluci

Propojený řetězec tvorby hodnot ve výrobě a logistice, který funguje na bázi dat a sám se řídí, definuje vrchol technologických inovací posledních let.

Ke čtvrté průmyslové revoluci

 

 

Síťové propojení a digitalizace výroby

Komunikace se mění. Ve výrobě za sklem komunikují stroje prostřednictvím inteligentních senzorů mezi sebou i přímo s Ethernetem nebo s cloudy. Síťově propojená továrna se tak stává realitou.

Nové komunikační úrovně

 

Inteligentní senzory v síťově propojené továrně

Síťově propojená továrna je předpokladem pro Industry 4.0. Každý senzor, každý stroj a všechny zapojené osoby mohou spolu a mezi sebou kdykoliv komunikovat. To umožňuje zcela nové aplikace.

K síťově propojené továrně

Suverenita dat a zabezpečení dat

Výrobní data jsou kapitálem každého podniku. Ochrana před manipulací s daty a definování řízeného dalšího zpracování jsou součástí systémových řešení od společnosti SICK na začátku síťově propojeného řetězce tvorby hodnot.

Více k zabezpečení dat

 

Další milníky pro Industry 4.0

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete individuální poradenství?

Kontaktujte nás 

Nahoru