Sensor Integration Gateway
SIG200

Více než jen IO-Link Master

Vaše výhody

 • Technologie IO-Link Master umožňuje bezproblémovou integraci a transparentnost dat od senzoru až po systém PLC
 • Cenově výhodný přechod na technologii IO-Link
 • Intuitivní parametrizace a instalace s přístupem ke všem parametrům přístrojů s IO-Link díky snadnému načtení souborů IODD
 • Data se předběžně zpracovávají přímo tam, kde vznikají
 • INDUSTRY 4.0 READY – přístup k datům senzoru z úrovně podniku

Přehled

Více než jen IO-Link Master

Jednotka Sensor Integration Gateway SIG200 je IO-Link Master pro integraci přístrojů s IO-Link do běžných prostředí PLC a podnikových úrovňových systémů. S přístrojem SIG200 lze snímat, kombinovat, vyhodnocovat a přenášet digitální vstupy, digitální výstupy nebo signály IO-Link z více přístrojů prostřednictvím různých protokolů průmyslové sběrnice. Díky REST-API je navíc k dispozici druhý datový kanál pro nadřazené zpracování. Parametrizace se provádí prostřednictvím webového serveru nebo prostřednictvím konfiguračního softwaru SOPAS ET od firmy SICK. SOPAS ET obsahuje mimo jiné výkonný editor logiky. Ten vytváří pro příslušné aplikace jedinečné logické kombinace – nezávisle na programovatelném logickém automatu.

Stručný přehled
 • 4 konfigurovatelné Master porty IO-Link (standardní I/O nebo IO-Link)
 • Jednoduchá parametrizace prostřednictvím USB nebo Ethernetu díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní SOPAS ET
 • „Dual Talk“: přístup k datům senzorů z podnikové úrovně a paralelně prostřednictvím průmyslového Ethernetu
 • Řešení složitějších uživatelských úloh pomocí editoru logiky

Výhody

Logika drag-and-drop

Prostřednictvím výkonného editoru logiky integrovaného v SOPAS ET lze vytvářet jedinečné senzorové systémy. Vizualizujte všechny propojené signály a vyřešte rychle a snadno svoje uživatelské úlohy pomocí předem definovaných logických obvodů (např. obvod AND, obvod OR), modulu negace, časových zpoždění nebo počítadla. Vytvořte si svůj systém tak, že budete jednoduše posouvat logické moduly a spojovací uzly pomocí funkce drag-and-drop. Přístup probíhá přes přípojku USB nebo Ethernet na přístroji SIG200 v součinnosti se softwarem SOPAS ET. Alternativně lze použít integrovaný webový server.
Vyřešte jednoduché uživatelské úlohy binárními spínacími signály nebo měřenými hodnotami, které poskytují senzory nebo aktuátory, bez další řídicí jednotky.
Editor logiky: Grafické konfigurační prostředí pro snadnou kombinaci vstupů (levá strana) s výstupy (pravá strana) prostřednictvím logické funkce (horní lišta).

SIG200 umožňuje efektivní kombinaci a slučování připojených signálů senzorů nebo aktuátorů a měřených hodnot pomocí funkce drag-and-drop editoru logiky. To je bez problémů možné bez speciálních znalostí softwaru, což výrazně snižuje náklady na programování, a šetří tak čas.

Využití výhod a rozšířených funkcí – pomocí Smart Sensor a IO-Link

Sensor Integration Gateway SIG200 je IO-Link Master. Lze je připojit k různým druhům řídicích jednotek pro umožnění přístupu k informacím z připojených přístrojů s IO-Link a ke sdíleným systémovým informacím, které se vytvářejí v editoru logiky. IO-Link nabízí četné výhody, např. automatizované ukládání parametrů přístroje a jednoznačnou identifikaci přístroje. Přístroj s IO-Link lze automaticky identifikovat pomocí specifické značky přístroje a výrobce. Tato identifikace zajistí, že bude při výměně přístroje použit správný přístroj. Pro rychlé a bezchybné uvedení do provozu lze parametry přístroje určitého senzoru automaticky přenést do náhradního přístroje, takže je po výměně k dispozici správná parametrizace.

Jako spolutvůrce IO-Link nabízí společnost SICK jedno z nejrozsáhlejších portfolií IO-Link na trhu pro četné typy senzorů s nejrůznějšími detekčními technologiemi. Komunikační brána SIG200 umožňuje rychlé a snadné připojení signálů IO-Link, binárních senzorů a sestavení kompaktních systémů senzorů a aktuátorů. Využijte rozsáhlé zkušenosti společnosti SICK s nejrůznějšími principy senzorů a technologií IO-Link.

Jednoduchá výměna přístrojů díky automatizované identifikaci přístroje: Při použití přístrojů s IO-Link ve spojení s IO-Link Master SIG200 nepotřebujete pro spolehlivou výměnu senzorů ani speciálně školený personál, ani další pomůcky nebo instrukce.

Vizualizace a parametrizace senzorů a jednotek Sensor Integration Gateway prostřednictvím softwaru SOPAS ET. SIG200 nabízí vedle USB konfiguračního kanálu také integrovaný webový server pro snadný přístup k uživatelskému rozhraní prostřednictvím Ethernetu.
Jako spolutvůrce IO-Link nabízí společnost SICK jedno z nejrozsáhlejších portfolií IO-Link na trhu. Smart Sensor s IO-Link generují a přijímají data a informace, které přesahují klasické spínací signály nebo měřené procesní parametry. Umožňují tak značné zvýšení účinnosti, vyšší flexibilitu a lepší bezpečnost plánování pro prediktivní údržbu strojů a zařízení. Využijte rozsáhlé zkušenosti společnosti SICK s nejrůznějšími principy senzorů a s jednotkami Sensor Integration Gateway SIG100 a SIG200.

IO-Link je komunikační protokol z bodu do bodu k propojení inteligentních senzorů a aktuátorů prostřednictvím IO-Link Master, jako např. SIG200, s automatizační sítí. Umožňuje centrální přístup k informacím, které dosud byly k dispozici jen v rámci připojených přístrojů. Vizualizaci a parametrizaci přístrojů s IO-Link výrazně zjednodušuje SIG200 a SOPAS ET – konfigurační software od společnosti SICK.

Industry 4.0 – „Dual Talk“

SIG200 umožňuje dva paralelní komunikační kanály – jeden do PLC a jeden do cloudu. To nazýváme „Dual Talk“.

Kanál edge computing se používá pro komunikaci s PLC prostřednictvím průmyslové sběrnice (např. PROFINET). Kanál cloud computing se používá pro datový přenos prostřednictvím REST-API (JSON) do cloudu nebo do jiné libovolné aplikace Industry 4.0.

Komunikace s PLC v reálném čase tak může probíhat paralelně s komunikací s cloudem, např. pro monitorování podmínek nebo prediktivní údržbu. Industry 4.0 je nyní realitou.

SIG200 umožňuje dva paralelní komunikační kanály – jeden kanál pro edge computing do PLC a jeden pro cloud computing do aplikací Industry 4.0. To nazýváme „Dual Talk“.
Technologie IO-Link a Sensor Integration Gateway od společnosti SICK umožňují koncept snadného a efektivního zapojení pro aplikace Industry 4.0 s plnou transparentností dat až po poslední signál I/O.

„Dual Talk“ umožňuje dva paralelní komunikační kanály – komunikace s řídicí jednotkou (prostřednictvím průmyslové sběrnice) a s cloudovými aplikacemi (prostřednictvím REST-API).

Aplikace

Technický přehled

 
 • Přehled technických dat

  Přehled technických dat

  Podporované výrobky

  Přístroje s IO-Link

  Binárně spínající aktuátory

  Binárně spínající senzory

  IO-Link
  USB
  Ethernet
  EtherNet/IP™
  REST API
  PROFINET
  Vstupy/výstupy
  S1-S44 konfigurovatelné porty.
  Pin4 lze používat v jednom z využitelných režimů portu: IO-Link, digitální vstup nebo digitální výstup.
  Přes Pin2 lze ke každému portu připojit další digitální vstupní signál.
  LINK/ACT 1 & 2Pro síťové připojení jsou k dispozici dva porty Ethernet.
  CONFIGPort pro konfiguraci prostřednictvím USB pomocí SOPAS ET (SOPAS ET je k dispozici k bezplatnému stažení na www.sick.com)
  KrytíIP67
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení