Nové způsoby práce vyžadují nové učení

Neue Arbeitsweisen erfordern neues Lernen
Neue Arbeitsweisen erfordern neues Lernen

Náš pracovní svět podléhá neustálým změnám. Každý den se setkáváme s novými výzvami v oblasti digitalizace a Industry 4.0. Na tento vývoj reagujeme i v našich metodách a formátech školení. 

Kromě klasických formátů prezenční výuky v kampusu nabízí společnost SICK také školení jako kompletní kurzy pro samouky ve formě webového školení. Kromě toho existují hybridní formy školení, kdy někteří účastníci jsou přímo v místě a jiní v dalších pobočkách. Tyto hybridní formy školení jsou možné díky vybavení kampusu a vzdělávání našich školitelů. Formáty školení přizpůsobujeme potřebám účastníků a příslušným tématům. K tomu máme v našem akademickém týmu ty správné odbornice a odborníky.

Kooperation mithilfe von Co-Creation
Kooperation mithilfe von Co-Creation

Spolupráce pomocí Co-Creation

Pro Co-Creation jsme ideálně vybaveni. Samostatné prostory se speciálním vybavením poskytuje možnosti pro společný rozvoj nápadů i jejich zdokonalování a rychlou realizaci. To vše se odehrává v inspirativním prostředí kampusu. Zde se setkávají týmy odborníků z různých oborů s různými úhly pohledu, aby společně řešily výzvy budoucnosti.


Kvalita jako nejvyšší priorita

Technologické školení je tak dobré, jak dobrý je přenos jeho obsahu do každodenní práce. Za tímto účelem nabízíme možnost pracovat v kampusu na senzorech, přístrojích a zařízeních. V kombinaci s nezbytnou teorií tak lze potřebné znalosti předat v krátkém čase. Naši školitelé mohou přijet i k vám a školit vás přímo u vašeho zařízení.

Společnost SICK investuje do dalšího vzdělávání vlastních zaměstnanců, aby měli vždy aktuální vědomosti v širokém spektru oborů a mohli vám jako zákazníkům kvalifikovaně poradit. Rádi bychom se o tyto znalosti podělili i s vámi. Objednejte si některý z našich kurzů v kampusu nebo využijte tyto prostory a vybavení pro vaše vlastní akce. Pro více informací nám prosím zašlete zprávu.

Haben Sie noch Fragen?
Haben Sie noch Fragen?

Máte další otázky?


Kontaktujte naše odborníky 

Die Lernangebote auf einen Blick
Die Lernangebote auf einen Blick

Přehled nabídek vzdělávání

Přejít na portfolio školení 

Co-Creation
Co-Creation

Co-Creation

Přejít na článek