Kontakt
Komentář

Stručný profil společnosti SICK

Charakteristické ukazatele koncernu SICK podle IFRS

Charakteristické ukazatele koncernu podle IFRS
  2012 2013 2014 2015 2016

Tržby (v mil. eur)

971,3 1 009,5 1 099,8 1 267,6 1 361,2
EBIT (v mil. eur) 84,1 88,3 103,2 129,1 147,9
Roční výsledek (v mil. eur) 58,9 59,2 69,8 90,8 104,0
Cashflow (v mil. eur) 76,6 81,9 83,8 112,1 122,8
Počet zaměstnanců ke dni 31. prosince 6 302 6 597 6 957 7 417 8 044
Výdaje na výzkum a vývoj (v mil. eur) 93,5 102,3 116,2 129,0 143,4
Výnosy na akcii (v euro) 2,25 2,26 2,66 3,47 3,97

 

Kontakt

Regina Elzenbeck
SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
NĚMECKO
+49 7681 202-5747

+49 7681 202-3926

Regina.Elzenbeck@sick.de
 

Nahoru