Snímače pro měření vzdálenosti a LiDAR senzory

From micron to mile. In all dimensions.

  

Mobilita, infrastruktura, logistika nebo výroba. Automatizace nezadržitelně postupuje kupředu ve všech oblastech. Zcela vpředu jsou přitom snímače pro měření vzdálenosti a řešení pro měření a detekci od firmy SICK. Jako inteligentní zdroje dat poskytují přesné informace téměř pro jakékoli použití. Pro všechny vzdálenosti, v jakémkoli prostředí. Vybavené špičkovými technologiemi a rozmanitými rozhraními. Objevte celosvětově unikátní portfolio výkonů, které sdružuje rozsáhlé oborové znalosti a vynikající inovační sílu ve všech dimenzích. Vysoká výkonnost a neomezená flexibilita – recept pro váš úspěch.

Snímací dosah pro všechny dimenze, přesné výsledky v jakémkoli prostředí

Vhodné řešení pro vaši aplikaci

Firma SICK nabízí pro vnitřní i venkovní aplikace s různými rozsahy měření individuální řešení s nejrůznějšími snímacími dosahy na bázi ultrazvuku, světla nebo radaru. Integrační technologie je přitom flexibilní: analogová nebo sériová, prostřednictvím průmyslové sběrnice, IO-Link nebo Ethernetu, rozhodující jsou přání zákazníka a okolní podmínky.

Objevte naše aplikační know-how

Inovace od firmy SICK – přínos u všech vzdáleností, ve všech dimenzích

3D-LiDAR senzory s vysokou hustotou bodů, individuální řešení senzorů pomocí SICK AppSpace nebo naší vlastní metody měření vzdálenosti HDDM+ – každý den přinášíme nové nápady a objevy.

Objevte naše inovace

Snímací dosah v akci – vybrané výrobky

Hochmoselbrücke – senzační použití senzorů pro měření dlouhých vzdáleností

Při stavbě největšího mostu v Evropě, Hochmoselbrücke, kontroluje tým Vysoké školy v Trevíru (Hochschule Trier) pomocí senzorů pro měření dlouhých vzdáleností DML40 a DL1000 deformace až 150 metrů vysokých železobetonových pilířů při posouvání mostního svršku.

Více na blogu SICK

Více vrstev otevírá větší perspektivy

Asistenční systémy na bázi 3D-LiDAR senzorů nebo 3D kamerové systémy od firmy SICK spolehlivě detekují slepé zóny okolo mobilních pracovních strojů a operátora včas varují před zdroji nebezpečí a nehod.

Více na blogu SICK

Zamezení nehodám a kolizím pomocí asistenčního systému APS

Společnost Lufthansa LEOS GmbH se při odtahování letadel spoléhá na zkušenosti s laserovými skenery od firmy SICK a testuje pro svoji flotilu tahačů asistenční systém APS.

Více na blogu SICK

LD-MRS UAV detekuje i tučňáka v černém fraku

Snímání tučňáků v Antarktidě pomocí dronů a integrovaného 3D-LiDAR senzoru LD-MRS.

Více na blogu SICK

Port of Tallinn – automatický management dopravy v přístavu

Pro kontrolu stále intenzivnější dopravy ve starém městském přístavu v Tallinnu a pro zvýšení komfortu pasažérů nechal provozovatel přístavu Port of Tallinn vyvinout automatický systém managementu dopravy.

Více na blogu SICK

Široké portfolio senzorů od předního dodavatele technologií na trhu – vždy to nejlepší řešení

Naše snímače pro měření vzdálenosti

Naše řešení pro měření a detekci