Kontakt
Komentář

Upgrade na vyšší úroveň: automatizace v elektronickém průmyslu

Elektronický průmysl je hnací silou průmyslového pokroku, a proto vždy včas a velice citlivě reaguje na změny trhu. Životní cykly produktů jsou stále kratší a požadavky na kvalitu stále vyšší, což toto odvětví v současnosti staví před velké výzvy. Dalšími důležitými tématy jsou elektromobilita a energetická účinnost, ale také rostoucí poptávka po virtuálním síťovém propojení. Stroje a výrobní závody musí být vybaveny nejmodernějšími senzory. Současně je elektronický průmysl v podstatě hlavním odvětvím při digitální transformaci a poskytuje inovativní koncepty a řešení pro inteligentní výrobu.

 

„Sensor Intelligence.“ pro každý stupeň automatizace

Senzorika od firmy SICK zajišťuje bezpečnost investic bez ohledu na stupeň automatizace, ať už se jedná o modernizaci nebo přestavbu, neboť je kompatibilní s nižšími verzemi: naši senzoriku kompatibilní s Industry 4.0 lze použít ve stávajících architekturách automatizace a dokáže komunikovat s veškerými úrovněmi až po cloudy.

Naši odborníci na aplikace jsou opravdoví znalci odvětví a přesně znají procesy a požadavky elektronického průmyslu. V našich aplikačních centrech v Evropě, Asii a Severní Americe testujeme a optimalizujeme systémová řešení individuálně pro daného zákazníka. V těsné spolupráci s našimi zákazníky tak vznikají individuální řešení, která nabízejí skutečnou přidanou hodnotu.


 

Progresivní řešení pro vyšší kvalitu a účinnost

S námi máte vždy na výběr – a vždy získáte vhodné řešení. Díky našemu portfoliu kamerových systémů: mnoho dimenzí, dokonale vzájemně sladěných. Díky naší inteligentní měřicí technice: pro vyšší kvalitu a účinnost v každém procesním kroku.

Naše portfolio kamerových systémů

Naše inteligentní měřicí technika

 

Vybrané články:

 

Detekce za všech okolností

Finální výrobky vstupují do nových dimenzí své výkonnosti – tím, že jsou menší, plošší a lehčí. Řešení automatizace zeštíhlují. Se složitostí průmyslu roste požadavek na detekci. SICK přináší odpověď: s vhodnou technologií pro jakoukoli výzvu – a to ve velmi malém pouzdru.

Více informací na SICKinsight

 

Elektromobilita jako hnací motor inovací

Stále rostoucí počet vozidel s elektromotorem namísto spalovacího motoru, stále vyšší „inteligence“ ve vozidlech – vývoj v oblasti elektromobility má masivní vliv na průmysl. Jsou žádány nové výrobní koncepty a výrobní procesy.

Inteligentní senzory přispívají k elektromobilitě

 

Přesná inspekce pinů optimalizuje zalisování při finální montáži elektronických konstrukčních skupin

Zalisovaná zástrčková připojení zvyšují rozhodujícím způsobem účinnost finální montáže elektronických konstrukčních skupin. Kvalitu každého jednotlivého připojení kontroluje systém kontroly kvality Pinspector od firmy SICK, který se již úspěšně používá v automobilovém elektronickém průmyslu.

Více informací na SICKinsight

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete individuální poradenství?

Kontaktujte nás

Funkce PSDI v lisech:

Jednoduše a bezpečně k vyšší produktivitě

Více...

SICK  AppSpace Image

SICK AppSpace

Inteligentní softwarové nástroje, výkonné, programovatelné přístroje a dynamická komunita vývojářů tvoří základ pro individuální řešení senzorů.

Volný prostor pro vaše nápady

Nahoru