Ekologická udržitelnost

Náš příspěvek ke kladné změně klimatu

SICK Green Sustainability Key Areas
SICK Green Sustainability Key Areas

Podnikatelská angažovanost společnosti SICK pro životní prostředí je tradicí Dr. Erwina Sika, zakladatele firmy. Již v roce 1956 vynalezl první přístroj pro měření hustoty kouřových plynů, protože mu záleželo na ochraně životního prostředí a lidí před průmyslovými spalinami. S naší strategií udržitelnosti a dodržováním ekologické udržitelnosti v této tradici pokračujeme.

Společnost SICK k tomu přispívá nejen pomocí inteligentní senzorové technologie, ale také prostřednictvím rozsáhlých opatření ve veškerých ovladatelných podnikových procesech. Již téměř 20 let provozuje společnost SICK certifikovaný systém managementu životního prostředí dle ISO 14001, podle něhož jsou certifikovány všechny výrobní závody po celém světě. Relevantní pobočky přitom byly rozšířeny o evropský předpis pro ochranu životního prostředí EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) a systém managementu energie dle ISO 50001. Cílem systému managementu životního prostředí je v rámci možností optimalizovat nebo eliminovat negativní dopady na životní prostředí. V roce 2013 byla formulována třístupňová strategie ochrany klimatu a životního prostředí.

Konkrétní environmentální cíle ve 14 oblastech činností

Se strategií přepracovanou v roce 2019 a zaměřenou na ekologickou udržitelnost rozšiřuje společnost SICK svoje aktivity pro ochranu životního prostředí globálně na všechny důležité oblasti činností. Ochrana životního prostředí je integrována do výrobků a procesů v celém životním cyklu výrobku, aby bylo životní prostředí co nejlépe chráněno před negativními vlivy. Každý úsek podniku byl prověřen z hlediska svého potenciálu ekologické optimalizace a byly mu stanoveny konkrétní cíle. Ty jsou v souladu s cíli udržitelnosti OSN, které jsou relevantní pro společnost SICK. Dalšími předpisy, podle nichž se měří strategie udržitelnosti společnosti SICK, jsou Německý kodex udržitelnosti (DNK) a Global Reporting Initiative (GRI).

 

Přečtěte si více informací o tom, jak se společnost SICK konkrétně zasazuje o ekologickou udržitelnost:

Zde přejdete do naší sekce Ke stažení.