Detekce výřezů palet pro uchycení pomocí kamery pro 3D snímky

25.1.2021

Vysoko díky 3D plug and play řešením pro průmyslové zpracování obrazu: AGV od výrobce Transolt se pohybují skladovými halami jeho zákazníků, jako by je řídila neviditelná ruka. Samozřejmě se v závodě neděje nic nadpřirozeného, a přesto mají autonomní transportní systémy určitý nádech technické magie. Magie, kde jsou ve hře řešení od firmy SICK. Automaticky řízené vozíky musejí mít schopnost vidět, aby mohly spolehlivě vykonávat svoji práci. Zejména, když se přemisťují velká břemena, je nutné zohlednit také bezpečnostní aspekty. Proto má společnost SICK v programu četné osvědčené laserové skenery pro mobilní platformy. U autonomních vysokozdvižných vozíků však jde vedle pouhé dopravy ještě o něco víc: zde musí zrak detekovat, kde se nacházejí výřezy palet pro uchycení také ve velké výšce, a přesně řídit naskladnění a vyskladnění. Perfektní úkol pro kameru pro 3D snímky Visionary-T AP a Key App vyvinutou pro tuto aplikaci firmou SICK.

Na to firma Transolt dlouho čekala: řešení, kde automaticky řízené vozíky umějí nejen jezdit, ale také flexibilně uchopit a složit náklad. Jednatel společnosti Transolt, Mahmut Özkan, popisuje zjednodušeně požadavek: „Autonomní vysokozdvižné vozíky mohou v současnosti plnit svoje úkoly ve skladech jen za podmínky, že se přepravované palety vždy nacházejí ve stejném úhlu a s max. 20 mm přesností v předem určených pozicích. Reálné podmínky v dynamických skladech však vypadají jinak. Palety se zde neustále nedopatřením posouvají ze svých původních míst, skladují se na sobě nebo jsou poškozené, což brání bezproblémovým procesům přepravy automatizovanými vysokozdvižnými vozíky.“

Nyní konečně může díky SensorApp Pallet Pocket Detection, která funguje ve Visionary-T AP, nabídnout svým zákazníkům v oboru skladování a logistiky také autonomní vysokozdvižné vozíky s funkcí kontroly palet. Výhoda: tato Key App funguje bez dalšího hardwaru přímo v kameře pro 3D snímky. Vedle úspory nákladů tak odpadá také další pracné programování a integrace.

This Key App enhances the ability to see gaps. The autonomous forklift truck needs to precisely detect pallet pockets, displaced pallets, and damage.
This Key App enhances the ability to see gaps. The autonomous forklift truck needs to precisely detect pallet pockets, displaced pallets, and damage.

SensorApp Pallet Pocket Detection – zaostřený pohled

Tato Key App zaostřuje pohled na mezeru. Autonomní vysokozdvižný vozík musí přesně detekovat výřezy palet pro uchycení, jejich posunutí a poškození. Teprve přesné snímání skladového prostoru a různých typů palety umožňuje dokonalé naskladnění a vyskladnění nákladu ˜– také ve velké výšce regálu. SensorApp Pallet Pocket Detection poskytuje za tímto účelem potřebná data. Aplikace funguje přímo v kameře pro 3D snímky Visionary-T AP. Měřené hodnoty potřebné pro uchycení palety se v senzoru předběžně zpracují, vyhodnotí a následně se předají řídicímu systému automatizovaného vysokozdvižného vozíku. 3D kamera a vozidlo se tak díky SensorApp stanou neoddělitelnou jednotkou. To oceňuje také Mahmut Özkan: „Visionary-T AP a jeho Key App snímají paletu a stanoví přesnou pozici, která našemu autonomnímu vysokozdvižnému vozíku umožní zasunout vidlici do otvorů palety vždy ze správného úhlu a zvednout paletu se stejnou správnou hloubkou zasunutí.“

3D Machine Vision
3D Snapshot – pro nejrůznější použití uvnitř budov
Visionary-T
SICK AppSpace SensorApps
SensorApp pro určení vidlicových kapes a středu palety a úhlu přiblížení
Pallet Pocket Detection
With the help of this algorithm, the autonomous forklift truck can pick up pallets that are not located at their predefined position by recalculating the pick-up angle and maneuvering the forks again into the correct orientation.
With the help of this algorithm, the autonomous forklift truck can pick up pallets that are not located at their predefined position by recalculating the pick-up angle and maneuvering the forks again into the correct orientation.

Jednatele nadchla také další funkce: „Kromě toho tvoří přesná geometrická data Visionary-T základ pro náš nově vyvinutý algoritmus manévrování. S jejich pomocí může autonomní vysokozdvižný vozík uchopit také palety, které se nenacházejí ve své předem určené pozici, tím, že znovu vypočítá úhel uchycení a správně vyrovná vidlici díky opětovnému manévrování.“

 

SICK AppSpace – místo pro budoucnost

K popisování budoucích technologií se neustále používá heslo Industry 4.0. Jde to také konkrétněji: řešení pro průmyslové zpracování obrazu na bázi ekosystému SICK AppSpace činí velmi reálný krok do budoucnosti a směrem k Industry 4.0. Pallet Pocket Detection je zdařilý důkaz zcela nového a adaptivního řešení pro automatizační aplikaci.

 

Pallet Pocket Detection is successful proof of a completely new and adaptive solution to an automation application.
Pallet Pocket Detection is successful proof of a completely new and adaptive solution to an automation application.

To ostatně funguje stejně dobře při umístění pojízdných podstavců. Příslušná data poskytuje SensorApp Dolly Positioning. Tato aplikace funguje přímo v 3D kamerovém senzoru Visionary-T AP. Měřené hodnoty potřebné pro automatizované uchycení pojízdného podstavce se v senzoru předběžně zpracují, vyhodnotí a následně se předají řídicímu systému automaticky řízeného vozíku. Pod záštitou dynamické komunity vývojářů a na bázi inteligentních softwarových nástrojů a algoritmů tak vznikají ještě četné další individuální SensorApp. Aktuálně se však žádná jiná aplikace nepoužívá konkrétně tak vysoko jako Pallet Pocket Detection.

 

 

Další články

Modulární a mobilní – s AGV na cestě k maximální flexibilitě

 Přečtěte si více informací

Volný výhled na kovací a dopravní manipulátory s 3D Machine Vision

 Přečtěte si více informací

Inovativní intralogistika: AutoBox s navigačními a bezpečnostními laserovými skenery SICK v pilotním projektu automobilky BMW

 Přečtěte si více informací

Máte nějaké dotazy?

Obraťte se na naše odborníky

Průmyslové zpracování obrazu přístupné díky společnosti SICK
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Průmyslové zpracování obrazu přístupné díky společnosti SICK
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Průmyslové zpracování obrazu přístupné díky společnosti SICK

Individuálně a snadno konfigurovatelné 2D a 3D zpracování obrazu – díky SICK AppSpace

Více informací