Společnost SICK poskytuje další školení: školení o funkční bezpečnosti strojů

Entwicklungs- und Konstruktionsphase
Entwicklungs- und Konstruktionsphase

Již ve fázi vývoje a konstrukce stroje je třeba zvážit, jak zajistit jeho bezpečnost. Nehody jsou totiž často důsledkem nedostatečného předběžného posouzení rizika. Během implementace a uvádění do provozu lze zbytková rizika snížit montáží dodatečné bezpečnostní techniky. Bezpečnost stroje závisí především na správném fungování bezpečnostního systému a dalších opatření ke snížení rizik. V provozu však musí být vždy zajištěna také bezpečnost práce. Funkční bezpečnost hraje důležitou roli v každé z těchto fází a vyžaduje odpovídající znalosti ze strany technicky odpovědných osob. 

 

Společnost SICK nabízí další školení pro získání kvalifikace Certified Functional Safety Expert – SGS-TÜV Saar (CFSAE) a Certified Functional Safety Technician – SGS-TÜV Saar (CFSAT). Vývojáři, konstruktéři, integrátoři, technici a provozovatelé se zde mohou dále vzdělávat v oblasti funkční bezpečnosti a dozvědět se, jak je zajištěna bezpečnost strojů.  

Společnost SICK je uznávaným kooperačním partnerem společnosti SGS-TÜV Saar pro program školení funkční bezpečnosti. Kvalifikovaní školitelé společnosti SICK, uvedení na seznamu SGS-TÜV Saar, jsou odborníci, kteří mají komplexní teoretické i praktické znalosti. Dlouholeté zkušenosti s projekty, neustálé další vzdělávání v oblasti funkční bezpečnosti a didaktické dovednosti jsou charakteristickými znaky odborných kompetencí školitelů ze společnosti SICK. Inženýři, konstruktéři, technici a další zájemci z příslušných oborů se mohou díky školením dále vzdělávat a stát se mezinárodně uznávanými odborníky nebo techniky pro funkční bezpečnost a prohloubit své odborné znalosti. Školení probíhají na pobočce společnosti SICK, přímo u zákazníka nebo také virtuálně a v současné době jsou k dispozici v angličtině, španělštině, turečtině a čínštině. Společnosti v jiných regionech světa si mohou rovněž osvojit znalosti o bezpečnostních požadavcích a směrnicích Evropské unie a zjednodušit vývoz svého zboží a komodit. 

SICK-Expertentraining CFSAE
SICK-Expertentraining CFSAE

Vše, co je na pořadu dne

Odborné školení CFSAE společnosti SICK se zabývá tématy posuzování a snižování rizik, bezpečnosti strojů a funkční bezpečnosti strojů. Představena jsou různá ochranná zařízení, jako jsou ochranné mříže a ochranná zařízení citlivá na elektrický proud, ale také bezpečnostní software, který lze použít ke zmírnění rizik. Další komplex témat se zabývá možnými montážními pozicemi ochranných zařízení. Požadavky na vývoj bezpečnostních řídicích systémů včetně základů pro ověřování a validaci bezpečnostních funkcí jsou zprostředkovány na základě následujících norem: EN ISO 12100 (Bezpečnost strojních zařízení – Obecné zásady pro navrhování – Posouzení a snížení rizika), EN ISO 13849 (Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části řídicích systémů) a EN/IEC 62061 (Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických / elektronických / programovatelných elektronických řídicích systémů). Školitelé ze společnosti SICK pracují s podrobnými praktickými příklady a poskytují osvědčené odborné tipy, včetně rad ohledně dokumentace a tématu řízení funkční bezpečnosti. Podporují také provádění směrnice o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci pro výrobce. Další obsahy školení se týkají normy EN/IEC 61508 (funkční bezpečnost elektrických / elektronických / programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností) a směrnice o strojních zařízeních.

Školení od společnosti SICK pro techniky (CFSAT) zprostředkuje význam základních norem a předpisů pro bezpečnost strojů (např. ISO 12100, ISO 13849, směrnice EU o strojních zařízeních, směrnice EU o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci). Školitelé ze společnosti SICK vysvětlují, proč je nutné provádět posouzení rizika a identifikaci nebezpečí a jaké postupy se používají. Na konkrétních příkladech ukazují, jaká ochranná zařízení jsou k dispozici a k čemu se používají, co je obecně nutné zohlednit při instalaci vybraného ochranného vybavení a jeho spolehlivém používání a proč je správná instalace ochranných zařízení tak důležitá. Dalšími obsahy školení jsou detekce bezpečnostně relevantních negativních zásahů u obsluhy strojů a nedostatků v bezpečnosti strojů, jakož i zachování bezpečnosti práce v každodenním provozu. V učebním plánu je také technické posouzení bezpečnosti a důsledky přestaveb strojů.

Ideální kvalifikace s certifikáty CFSAE a CFSAT (SGS-TÜV Saar)

Účastnice a účastníci obdrží podrobné školicí materiály a v případě zájmu mohou složit závěrečnou zkoušku. Při úspěšném složení zkoušky vydá společnost SGS-TÜV Saar celosvětově uznávaný certifikát Certified Functional Safety Expert – SGS-TÜV Saar (CFSAE) nebo Certified Functional Safety Technician – SGS-TÜV Saar (CFSAT).

 

Haben Sie noch Fragen?
Haben Sie noch Fragen?

Máte další otázky?


Kontaktujte naše odborníky 

Die Lernangebote auf einen Blick
Die Lernangebote auf einen Blick

Přehled nabídek vzdělávání

Přejít na portfolio školení 

Certified Functional Safety Application Expert
Certified Functional Safety Application Expert

Certified Functional Safety Application Expert

Přejít na školení

Certified Functional Safety Application Technician
Certified Functional Safety Application Technician

Certified Functional Safety Application Technician

Přejít na školení