Produktové portfolio

Automatická identifikace

Základem zpětné dohledatelnosti výrobků a ochrany před padělky ve vztahu k výrobkům je spolehlivá automatická identifikace. Společnost SICK nabízí pro tři nejběžnější identifikační technologie průmyslové čtecí produkty: laserové skenery pro 1D kódy, čtečky na bázi kamery pro 1D a 2D kódy a čtecí přístroje RFID. Vestavěná rozhraní umožňují integraci do všech relevantních průmyslových sítí, chytré komfortní funkce usnadňují uvedení do provozu a obsluhu.

Automatizační optické mříže

Základní úlohou v automatizaci je dvojrozměrné monitorování nebo počítání. Světelné mříže pro automatizační techniku SICK se používají v celé řadě řešení: detekce objektů, osob a vozidel, kontrola přítomnosti a přesahu. Úlohy jsou tak rozmanité, že žádnou světelnou mříž nelze použít univerzálně pro všechny aplikace. Společnost SICK nabízí rozsáhlý výběr světelných mříží pro automatizační techniku s různými monitorovacími výškami, velikostmi pouzdra, snímacími dosahy a rozlišením, a zjednodušuje tak jejich integraci.

Zobrazit vše Skrýt vše

Bezkontaktní snímače pohybu

Bezkontaktní snímače pohybu snímají pohyby přímo z povrchů objektů. Pro snímání není nutný žádný měřicí prvek nebo stupnice. Povrchy tak zůstanou čisté a nepoškozené a objekty se neopotřebují.

Pohyb může probíhat v jakémkoli libovolném směru a může být lineární nebo rotační. Snímání je přitom nezávislé na tom, zda se objekt nebo senzor pohybuje.

Zobrazit vše Skrýt vše

Bezpečnostní systémy a řešení

Pro zabezpečení strojů a zařízení nabízí společnost SICK vedle spolehlivých bezpečnostních komponent také služby zaměřené na řešení a certifikované bezpečnostní systémy připravené k montáži. Při realizaci svých projektů se mohou provozovatelé zařízení spolehnout na zkušené bezpečnostní odborníky z firmy SICK a objednat si komplexní, ekonomicky výhodná bezpečnostní řešení od jednoho dodavatele.

Blokovací zařízení

Tam, kde je požadována bezpečnost osob i strojů, jsou nepostradatelným komponentem bezpečnostní spínače. Používají se pro zajištění pohyblivých ochranných krytů, snímání polohy nebezpečných pohybů a pro funkci bezpečného zastavení. Portfolio se dělí na elektromechanická a bezdotyková blokovací zařízení (bezpečnostní spínače), blokovací zařízení s jištěním (bezpečnostní zámky) a bezpečnostní ovladače.

Ve spojení s bezpečným řešením řízení nabízí společnost SICK ideální kompletní řešení z jednoho zdroje.

Dopravní senzory

Větší bezpečnost – méně dopravních zácp: to jsou hlavní požadavky na poskytovatele dopravních služeb. Inteligentní dopravní senzory jsou přitom předpokladem pro moderní techniku řízení dopravy. Špičkové přístroje firmy SICK pro měření viditelnosti, snížené viditelnosti, rychlosti větru a nadměrné výšky přispívají k řešení těchto úloh.

Zobrazit vše Skrýt vše

Encodéry

Dráha, poloha, úhel – v případě potřeby přesného určení polohy v průmyslové automatizaci je vhodným řešením enkodér. To platí také pro měření otáček a počtu otáček, rychlosti a zrychlení. Optické systémy s vysokým rozlišením a velmi robustní magnetické enkodéry se ideálně doplňují a umožňují přesné měření v nejrůznějších aplikacích. Rotační enkodéry se dělí na inkrementální a absolutní enkodéry. V lineární měřicí technice jsou k dispozici lankové a lineární enkodéry.

Indukční snímače

Indukční senzory se hojně používají téměř ve všech průmyslových oblastech. Bezdotykově detekují kovové objekty a vyznačují se dlouhou životností a maximální odolností. Senzory od firmy SICK používající nejmodernější technologii ASIC zaručují maximální přesnost a spolehlivost. Ať už se jedná o senzory tvaru válce nebo kvádru s jednoduchou, dvojnásobnou nebo trojnásobnou spínací vzdáleností nebo o speciální senzory pro oblast ohroženou explozí a pro použití v náročném prostředí s nepříznivými podmínkami, firma SICK nabízí vždy vhodné řešení pro vaše požadavky. Dokáže tak inteligentně a spolehlivě vyřešit specifické a individuální úlohy automatizace.

Inerciální senzory

Pro automatizaci procesů jsou nepostradatelné údaje o poloze objektů, především v náročných a mobilních aplikacích. Společnost SICK k tomu nabízí široké spektrum inerciálních senzorů – pro jednoduché statické i pro vysoce dynamické aplikace.

Zobrazit vše Skrýt vše

Integrační produkty

Integrační produkty od firmy SICK umožňují jednoduché připojení a síťové propojení (kabelové nebo optické) nejrůznějších senzorů na provozní úrovni a přenos dat senzoru do cloudu. Data jsou přitom poskytována ve smyslu Industry 4.0 přímo nebo již předběžně zpracovaná pro jejich využití v nadřazených procesech, jako je například prediktivní údržba, track-and-trace nebo kontrola kvality.

Zobrazit vše Skrýt vše

Kapacitní a magnetické detekční snímače

Tyto senzory bezdotykově detekují nejrůznější objekty a média. Senzory od společnosti SICK jsou dokonale přizpůsobené pro průmyslové aplikace a požadavky. Výsledkem je dlouhá životnost, maximální odolnost, velmi vysoká přesnost a spolehlivost. Pokud jde o technologii, jsou k dispozici kapacitní a magnetické přibližovací senzory. Společnost SICK nabízí inteligentní a spolehlivé řešení pro specifické a individuální úlohy automatizace.

Kontrastní snímače

Kontrastní senzory se používají převážně v balicích/tiskařských strojích pro detekci značek. Senzory KT značky SICK detekují i nepatrné kontrasty při velmi vysokých rychlostech, např. kontrastní značky na fóliích nebo obalech. Rozpoznají jemné rozdíly odstínu šedé mezi značkou a pozadím na matném, lesklém nebo transparentním povrchu. Pro rozmanité požadavky je k dispozici velký výběr typů přístrojů s různými metodami pro rozlišení kontrastu a různými variantami funkce teach-in.

Zobrazit vše Skrýt vše

Liniové snímače

Liniové snímače fungují na principu snímání. Detekují i velmi malé hrany podle rozdílů odstínů šedé ve svém světelném poli. Jednou z mnoha možností použití je stanovení pozice např. pásu papíru podle hrany pásu nebo podle kontrastní linie. Rovněž lze detekovat šířky, průměry a mezery. Při provozu s odrazkou detekují liniové snímače i transparentní materiály.

Zobrazit vše Skrýt vše

Luminiscenční snímače

Luminiscenční senzory detekují viditelné a neviditelné značky, které svítí pod UV světlem. Fluorescenční materiály a značky jsou spolehlivě detekovány nezávisle na vzoru, barvě nebo vlastnostech povrchu na jakémkoli libovolném podkladovém materiálu. Luminiscenční senzory vysílají UV světlo o vlnové délce cca 375 nm. Fluorescenční látky přeměňují UV světlo na dlouhovlnné viditelné světlo. Luminiscenční senzor přijímá a vyhodnocuje takto zpětně vyzařované světlo.

Magnetické senzory polohy válců

Inovativní senzory polohy válců od firmy SICK Výhody jako jednoduchá manipulace, analogový výstup, nejlepší spínací vlastnosti, použitelnost v potravinářském a nápojovém průmyslu, podpora nejmodernější technologie IO-Link nebo univerzální možnosti montáže díky rozsáhlé nabídce adaptérů zajišťují, že jsou magnetické senzory polohy válců od společnosti SICK vhodné pro veškeré oblasti a podmínky použití.

Motor feedback systémy

Dříve bylo nutné pro komutaci a měření polohy a otáček použít tři senzory, dnes nabízejí motor feedback systémy od firmy SICK tyto funkce v jednom zařízení. Jednotné mechanické rozhraní umožňuje vysokou flexibilitu. Tyto systémy rovněž stanovují standardy u elektrických rozhraní, jako je HIPERFACE® a HIPERFACE DSL®, a splňují důležité požadavky jako je teplotní odolnost, vysoké rozlišení a víceotáčkové dimenzování. Motor feedback systémy SICK splňuji mezinárodni normu SIL až do úrovně 3.

Měření TZL (prachových částic)

Společnost SICK určuje nová měřítka v technice pro měření prachu: robustní a bezúdržbové měřicí přístroje pro měření a kontrolu koncentrace prachu. Všechny prachoměry lze snadno integrovat do stávajících aplikací – při jednoduché instalaci a uvedení do provozu a komfortní obsluze.

Zobrazit vše Skrýt vše

Optoelektronická ochranná zařízení

Optoelektronická ochranná zařízení představují první volbu pro dosažení maximální produktivity strojů a zařízení. Na rozdíl od plotů a dveří neomezují manipulaci nebo transport materiálu a umožňují lepší výhled do prostoru stroje. Široké portfolio produktů pokrývá požadavky na zabezpečení nebezpečných míst, přístupů do nebezpečného prostoru i kontrolu nebezpečného prostoru. Prostřednictvím specifického rozhraní SICK lze sestavit vzájemně sladěné kompletní systémy.

Optoelektronické snímače

Sensor Intelligence – za využití nejmodernějších technologií SIRIC® a LED nabízí tyto senzory nejvyšší funkční spolehlivost bez ohledu na všechny myslitelné rušivé vlivy. Ke zjednodušení moderních výrobních procesů lze využít signály od senzorů k tomu určených.

Rozsáhlé portfolio optických senzorů řeší mnoho automatizačních aplikací na celém světě efektivně a účinně.

Zobrazit vše Skrýt vše

Pattern senzory

Pattern senzor je snímací optoelektronický senzor. Markantní vzory obrazu slouží jako reference pro následnou přesnou detekci a polohování objektů. Nezávisle na referenčních značkách se pomocí inteligentního algoritmu pro zpracování signálu generuje při vysoké rychlosti stabilní spínací signál. Typickým použitím jsou aplikace v obalovém průmyslu.

Průmyslové zpracování obrazu

Řešení Vision jsou ideální pro automatizované úkoly kontroly a měření. 2D a 3D kamery Vision od společnosti SICK se hodí pro širokou škálu aplikací, v nichž se provádí proměřování, lokalizace, kontrola a identifikace. Naše výrobky Vision jsou dimenzovány pro průmyslová prostředí a jsou svědomitě vyvinuty se zkušeností více než 60 let v oblasti průmyslových senzorů.

Zobrazit vše Skrýt vše

Příslušenství

Ať už se jedná o elektrickou připojovací techniku, reflektory nebo mechanická upevňovací řešení: společnost SICK nabízí rozsáhlé příslušenství, jež zaručuje dostupnost aplikačních řešení. Je perfektně přizpůsobeno senzorům, umožňuje jejich cenově výhodnou integraci do zařízení a je dodáváno rychle. I vývoj a přizpůsobení na přání zákazníka uskutečňuje společnost SICK neodkladně.

Zobrazit vše Skrýt vše

sens Control - bezpečnostní řídící systémy

Inteligentní konstrukce stroje se zaměřuje na zvýšení produktivity, poskytuje však také maximální kvalitu a bezpečnost. sens:Control – bezpečná řešení řídicí techniky od společnosti SICK tyto požadavky splňují. Produktové portfolio zahrnuje bezpečné sériové zapojení, bezpečnostní jednotky a bezpečnostní relé. Produkty zaujmou především jednoduchým uvedením do provozu, modularitou a optimální integrací do automatizačních procesů – pro optimální interakci osoby se strojem.

Zobrazit vše Skrýt vše

Senzory lesku

Senzor lesku Glare detekuje a rozlišuje lesk na rovném povrchu. Nabízí přitom skvělý poměr mezi spolehlivostí a úsporou nákladů. Lesk na povrchu objektu byl dosud považován za rušivý faktor a inženýrům z něj pravidelně vyrážel pot na čele. Nyní se lesk stává rozlišovacím kritériem pro řízení procesů – nezávisle na barvě, transparentnosti nebo vzorování. Inženýrům se tak místo lesklého čela mohou nyní lesknout oči, a to nadšením. Senzor Glare, vybavený inteligentní technologií Delta-S, je dalším milníkem ve vývoji senzorů zaměřených na potřeby zákazníků. Společnost SICK tak znovu upevnila svoji vedoucí pozici v oboru optoelektronických senzorů pro detekci nejrůznějších objektů.

Senzory s optickými vlákny a optická vlákna

Ve stísněných prostorových podmínkách pro montáž nebo při detekci miniaturních předmětů jsou ideálním řešením ke snímání objektů senzory s optickými vlákny. Jsou-li zároveň kladeny zvýšené požadavky např. na snímací dosah, odolnost vůči vysokým teplotám, odolnost materiálu nebo na flexibilní montáž, vytváří ideální řešení teprve inteligentní kombinace senzoru a optických vláken. Široká nabídka optických vláken s optickými hlavami přizpůsobenými pro danou aplikaci dokáže splnit jakékoliv požadavky.

SICK AppSpace

Ekosystém SICK AppSpace nabízí vysokou flexibilitu při realizaci specifických požadavků zákazníka pomocí individuálně přizpůsobených senzorových aplikací. Umožňuje zcela nová a adaptivní řešení v průmyslové automatizaci. Hardware tvoří programovatelné přístroje. Softwarové nástroje SICK AppStudio a SICK AppManager slouží k vývoji a správě senzorových aplikací. SICK AppSpace Developers Club poskytuje technickou podporu a zajišťuje síťové propojení vývojářů.

SICK IntegrationSpace

SICK IntegrationSpace® je ochranná známka pro Digital Solution od společnosti SICK a poskytuje digitální služby (SaaS) i software. S vaší obchodní kompetencí a naším průmyslovým a digitálním know-how. Společně zvýšíme vaši efektivitu.

Zkombinujte modulární produkty a vytvořte si vlastní individuální kompletní řešení (Digital Solution).

Zobrazit vše Skrýt vše

Snímače barev

Snímače barev snímají barvu povrchu. Senzory vysílají světlo (červené, zelené, modré) na kontrolované objekty, vypočítají z odraženého záření podíly barevných hodnot a porovnají je s předem uloženými referenčními barevnými hodnotami. Pokud se barevné hodnoty nacházejí v nastaveném tolerančním pásmu, aktivuje se výstupní spínací prvek.

Snímače měření vzdálenosti

Jedním z nejdůležitějších úkolů v průmyslové výrobě je měření vzdáleností. Zde jsou však aplikace tak rozmanité, že žádný ze senzorů není pro všechny úkoly použitelný univerzálně. Společnost SICK nabízí k měření vzdáleností široký program výrobků pro širokou škálu úkolů měření. Princip měření vzdáleností je založen na optoelektronice a ultrazvukové senzorice.

Zobrazit vše Skrýt vše

Systémová řešení

K realizaci našich systémových řešení pro výrobní, logistickou a procesní automatizaci používáme technologicky nejvyspělejší produkty. Rozsah naší servisní činnosti sahá od návrhu a poradenství přes realizaci až po poprodejní servis.

Vysoká kvalita našich komponent a nadšení a odbornost našich pracovníků garantují to, co název společnosti SICK symbolizuje: vynikající řešení pro náročné úlohy.

Zobrazit vše Skrýt vše

Technika pro měření průtoku

Technika pro měření průtoku se používá téměř v každém odvětví. Společnost SICK čelí této rozmanité výzvě a nabízí rozsáhlé produktové portfolio inovativní senzoriky. Jako povinně cejchovaný čítač nebo jako měřicí přístroj pro monitorování a řízení: technika měření průtoku od společnosti SICK funguje na bázi nejmodernějších technologií vždy spolehlivě a bezpečně – také v komplikovaných procesních a okolních podmínkách.

Zobrazit vše Skrýt vše

Vidlicové snímače

Vidlicové snímače od firmy SICK sdružují vysílač a přijímač v jednom pouzdru, proto je seřízení velmi rychlé. Díky přesnému fokusovanému světelnému paprsku a vysoké přesnosti detekce rozpoznají senzory i nepatrné rozdíly v zeslabení světla. Mnoho různých velikostí vidlice, snadná montáž a obzvláště vysoká odolnost vůči okolnímu světlu – to je jen malý výčet některých výhod těchto vidlicových snímačů.

Zobrazit vše Skrýt vše

Řešení měřících a detekčních aplikací

Laserová měřicí technika LiDAR (Light Detection and Ranging) nabízí řešení pro velké spektrum aplikací. Zaznamenaná dvourozměrná nebo vícerozměrná data obrysu lze zpracovat jak externě, tak i interně. Technika se perfektně hodí pro vnitřní a venkovní aplikace jako např. k ochraně proti kolizi v přístavech, pro klasifikaci v dopravě, k detekci v oblasti automatizace budov nebo určování polohy v oblasti navigace.