Produktové portfolio

Automatizační optické mříže

Základní úlohou v automatizaci je dvojrozměrné monitorování nebo počítání. Světelné mříže pro automatizační techniku SICK se používají v celé řadě řešení: detekce objektů, osob a vozidel, kontrola přítomnosti a přesahu. Úlohy jsou tak rozmanité, že žádnou světelnou mříž nelze použít univerzálně pro všechny aplikace. Společnost SICK nabízí rozsáhlý výběr světelných mříží pro automatizační techniku s různými monitorovacími výškami, velikostmi pouzdra, snímacími dosahy a rozlišením, a zjednodušuje tak jejich integraci.

Zobrazit vše Skrýt vše

Bezkontaktní snímače pohybu

Bezkontaktní snímače pohybu snímají pohyby přímo z povrchů objektů. Pro snímání není nutný žádný měřicí prvek nebo stupnice. Povrchy tak zůstanou čisté a nepoškozené a objekty se neopotřebují.

Pohyb může probíhat v jakémkoli libovolném směru a může být lineární nebo rotační. Snímání je přitom nezávislé na tom, zda se objekt nebo senzor pohybuje.

Bezpečnostní jednotky

Bezpečnostní jednotky od společnosti SICK zajišťují bezpečnou produktivitu stacionárních a mobilních strojů. Kromě modulárního hardwaru nabízejí bezpečnostní jednotky jednoduché zapojení a uvedení do provozu. Rychlé projektování probíhá díky intuitivnímu konfiguračnímu softwaru. Díky kompaktnímu provedení a mnoha funkcím jsou tyto přístroje vhodné pro četné aplikace – jednoduché nebo složité.

Bezpečnostní kamerové systémy

Bezpečnostní kamerové systémy jsou elektrická snímací ochranná zařízení, která pracují na principu zpracování obrazu.

Kamerový systém safeVisionary2 s technologií 3D-Time-of-flight poskytuje spolehlivé trojrozměrné snímání okolí a přesná měřená data. Otevírá tak nové možnosti, jak dále zvýšit účinnost vaší bezpečnostní aplikace.

Kamery V200 a V300 nabízí jednoduchou a prostorově úspornou alternativu zajištění nebezpečných míst s bezpečnostními světelnými závěsy.

Bezpečnostní laserové skenery

Bezpečnostní laserové skenery společnosti SICK kombinují know-how a zkušenosti s maximálním výkonem. Ať už se jedná o mobilní nebo stacionární aplikaci, zabezpečení prostoru nebo kontrolu vstupu, použití v interiéru nebo v exteriéru – rozsáhlé portfolio nabízí pro každý požadavek ekonomické řešení. Kompaktní přístroje snímají své okolí a měří vzdálenosti na principu měření doby letu paprsku. Pomocí integrovaného otočného zrcadla dochází k dvojrozměrnému monitorování volně definovatelných ochranných polí.

Bezpečnostní radarové senzory

Bezpečné radarové senzory od společnosti SICK ručí za spolehlivou detekci osob a objektů při velmi vysoké využitelnosti strojů – také v náročných výrobních podmínkách. I při výskytu poletujících jisker, dřevěných pilin, prachu, vysokých teplot, chladu nebo jiných rušivých vlivů zajišťuje robustní radarová technologie od společnosti SICK vysokou produktivitu strojů a zařízení.

Bezpečnostní relé

S bezpečnostními relé a rozsáhlým portfoliem bezpečnostních senzorů od společnosti SICK můžete realizovat bezpečnostní funkce až do PL e. Ušetříte náklady a čas díky jednoduché integraci do rozvaděče, snadné parametrizaci a krátkým dobám odezvy. Najděte vhodné bezpečnostní relé pro své aplikace.

Bezpečnostní světelné závory

Bezpečnostní světelné závory spolehlivě monitorují přístupy na velkou vzdálenost. Jejich standardizované a kompaktní pouzdro umožňuje rychlé uvedení do provozu. Rovněž diagnostika je snadná. Bezpečné odlišení člověka od materiálu podporuje tok materiálu, což zajišťuje kratší prostoje a bezproblémové procesy, a to i v náročných okolních podmínkách.

Bezpečnostní světelné závěsy

Bezpečnostní světelné závěsy se používají všude tam, kde je nutné spolehlivě a ekonomicky výhodně zabezpečit nebezpečná místa a nebezpečné prostory. V závislosti na variantě jsou integrované různé funkce stroje nebo je lze zvolit prostřednictvím bezpečných řešení řízení. Spektrum zahrnuje malé a kompaktní konstrukční tvary nebo extrémně robustní a odolné varianty pro zvláštní podmínky okolního prostředí.

Bezpečnostní systémy

Bezpečnostní systémy od společnosti SICK kombinují bezpečnost osob a produktivitu. Sestávají ze softwaru a hardwaru speciálně přizpůsobeného pro různé aplikace a mohou být snadno integrovány do zařízení pomocí příslušné dokumentace. Bezpečnostní systémy lze navrhnout například pro řešení následujících aplikací: roboty, automatizované toky materiálu, AGV nebo AMR.

Bezpečné sériové zapojení

Bezpečná senzorová kaskáda umožňuje propojení až 32 bezpečnostních senzorů do úrovně vlastností PL e. Nezávisle na výrobci můžete přitom kombinovat blokovací zařízení a bezpečnostní senzory s výstupy OSSD. Pro každý senzor nebo spínač máte přitom k dispozici vybrané, podrobné diagnostické funkce.

Bezpečné vícepaprskové skenery

Bezpečné vícepaprskové skenery od společnosti SICK kombinují výhody bezpečnostního světelného závěsu s výhodami bezpečnostního laserového skeneru. Díky bezpečné technologii Solid State LiDAR senzorů jsou vysílací a přijímací jednotky bez pohyblivých dílů kompaktně integrované v přístroji. Výsledek: inovace v nové dimenzi.

Blokovací zařízení

Tam, kde je požadována bezpečnost osob i strojů, jsou nepostradatelným komponentem bezpečnostní spínače. Používají se pro zajištění pohyblivých ochranných krytů, snímání polohy nebezpečných pohybů a pro funkci bezpečného zastavení. Portfolio se dělí na elektromechanická a bezdotyková blokovací zařízení (bezpečnostní spínače), blokovací zařízení s jištěním (bezpečnostní zámky) a bezpečnostní ovladače.

Ve spojení s bezpečným řešením řízení nabízí společnost SICK ideální kompletní řešení z jednoho zdroje.

Dopravní senzory

Větší bezpečnost – méně dopravních zácp: to jsou hlavní požadavky na poskytovatele dopravních služeb. Inteligentní dopravní senzory jsou přitom předpokladem pro moderní techniku řízení dopravy. Špičkové přístroje firmy SICK pro měření viditelnosti, snížené viditelnosti, rychlosti větru a nadměrné výšky přispívají k řešení těchto úloh.

Zobrazit vše Skrýt vše

Encodéry

Dráha, poloha, úhel – v případě potřeby přesného určení polohy v průmyslové automatizaci je vhodným řešením enkodér. To platí také pro měření otáček a počtu otáček, rychlosti a zrychlení. Optické systémy s vysokým rozlišením a velmi robustní magnetické enkodéry se ideálně doplňují a umožňují přesné měření v nejrůznějších aplikacích. Rotační enkodéry se dělí na inkrementální a absolutní enkodéry. V lineární měřicí technice jsou k dispozici lankové a lineární enkodéry.

Zobrazit vše Skrýt vše

Fluidní senzorika

Optimální kontrola relevantních procesních parametrů má zásadní význam pro zvýšení efektivity a úspory zdrojů. Ať se jedná o tlak, teplotu, výšku hladiny nebo průtok – společnost SICK nabízí širokou paletu řešení pro kontrolu kapalin, plynů a sypkého materiálu, proti přeplnění a chodu naprázdno. Společnost SICK zde klade důraz na robustní senzoriku, která zaznamená danou veličinu co nejuniverzálněji a nezávisle na okolních podmínkách.

Hladinoměry

Ať už jde o kontinuální měření stavu hladiny, měření mezních stavů nebo kombinaci obojího – společnost SICK nabízí širokou paletu řešení pro řízení procesu, předzásobení nebo zajištění. V závislosti na instalaci, vlastnostech média a okolních podmínkách nabízí společnost SICK optimální senzoriku, která sleduje jen jeden cíl: efektivní procesy. Společnost SICK nabízí komplexní produktové portfolio a zároveň vysokou úroveň know-how.

Indukční snímače

Indukční senzory se hojně používají téměř ve všech průmyslových oblastech. Bezdotykově detekují kovové objekty a vyznačují se dlouhou životností a maximální odolností. Senzory od firmy SICK používající nejmodernější technologii ASIC zaručují maximální přesnost a spolehlivost. Ať už se jedná o senzory tvaru válce nebo kvádru s jednoduchou, dvojnásobnou nebo trojnásobnou spínací vzdáleností nebo o speciální senzory pro oblast ohroženou explozí a pro použití v náročném prostředí s nepříznivými podmínkami, firma SICK nabízí vždy vhodné řešení pro vaše požadavky. Dokáže tak inteligentně a spolehlivě vyřešit specifické a individuální úlohy automatizace.

Inerciální senzory

Pro automatizaci procesů jsou nepostradatelné údaje o poloze objektů, především v náročných a mobilních aplikacích. Společnost SICK k tomu nabízí široké spektrum inerciálních senzorů – pro jednoduché statické i pro vysoce dynamické aplikace.

Zobrazit vše Skrýt vše

Integrační produkty

Integrační produkty od firmy SICK umožňují jednoduché připojení a síťové propojení (kabelové nebo optické) nejrůznějších senzorů na provozní úrovni a přenos dat senzoru do cloudu. Data jsou přitom poskytována ve smyslu Industry 4.0 přímo nebo již předběžně zpracovaná pro jejich využití v nadřazených procesech, jako je například prediktivní údržba, track-and-trace nebo kontrola kvality.

Kamerové čtečky kódů

Kamerové čtečky kódů kombinují výkon a flexibilitu. V náročných aplikacích čtou četné typy kódů, jako jsou 1D nebo 2D kódy, kódy DPM a miniaturní kódy. Kamery také identifikují barevné a poškozené kódy – bez ohledu na způsob značení a povrch. To zajišťuje velmi dobré rychlosti čtení i při vysokém tempu a měnící se poloze otáčení kódů.

Zobrazit vše Skrýt vše

Kapacitní a magnetické detekční snímače

Tyto senzory bezdotykově detekují nejrůznější objekty a média. Senzory od společnosti SICK jsou dokonale přizpůsobené pro průmyslové aplikace a požadavky. Výsledkem je dlouhá životnost, maximální odolnost, velmi vysoká přesnost a spolehlivost. Pokud jde o technologii, jsou k dispozici kapacitní a magnetické přibližovací senzory. Společnost SICK nabízí inteligentní a spolehlivé řešení pro specifické a individuální úlohy automatizace.

Kontrastní snímače

Kontrastní senzory se používají převážně v balicích/tiskařských strojích pro detekci značek. Senzory KT značky SICK detekují i nepatrné kontrasty při velmi vysokých rychlostech, např. kontrastní značky na fóliích nebo obalech. Rozpoznají jemné rozdíly odstínu šedé mezi značkou a pozadím na matném, lesklém nebo transparentním povrchu. Pro rozmanité požadavky je k dispozici velký výběr typů přístrojů s různými metodami pro rozlišení kontrastu a různými variantami funkce teach-in.

LiDAR senzory

Společnost SICK nabízí celou řadu senzorů, které detekují, lokalizují a sledují objekty pomocí měření doby letu paprsku. 2D a 3D LiDAR senzory od společnosti SICK se používají pro různé vnitřní i venkovní aplikace – a to i v extrémních povětrnostních podmínkách. Používají se pro automatickou navigaci vozidel, přesnou lokalizaci a spolehlivé zamezení kolizím, např. v přístavech, logistických centrech a továrnách. Jako přesné laserové skenery automatizují procesy, jako je kompletace, paletizace a depaletizace, a pomáhají navigovat vysokozdvižné vozíky, jeřáby nebo těžké zemědělské, lesnické a důlní stroje. Používají se také v bezpečnostních aplikacích v budovách a na letištích k detekci neoprávněného přístupu nebo také k počítání osob, které vstupují do prostoru nebo jej opouštějí. Díky LiDAR senzorům od společnosti SICK mohou stroje a vozidla detekovat překážky a podle toho reagovat.

Lineární enkodér

Lineární enkodéry bezkontaktně snímají lineární pohyby jako absolutní hodnotu pozice. Pro neopotřebitelné a bezúdržbové enkodéry není zapotřebí referenční chod. Různé konstrukční tvary s vysokým rozlišením a robustní konstrukcí umožňují použití v rozmanitých aplikacích a branžích.

Zobrazit vše Skrýt vše

Liniové snímače

Liniové snímače fungují na principu snímání. Detekují i velmi malé hrany podle rozdílů odstínů šedé ve svém světelném poli. Jednou z mnoha možností použití je stanovení pozice např. pásu papíru podle hrany pásu nebo podle kontrastní linie. Rovněž lze detekovat šířky, průměry a mezery. Při provozu s odrazkou detekují liniové snímače i transparentní materiály.

Zobrazit vše Skrýt vše

Luminiscenční snímače

Luminiscenční senzory detekují viditelné a neviditelné značky, které svítí pod UV světlem. Fluorescenční materiály a značky jsou spolehlivě detekovány nezávisle na vzoru, barvě nebo vlastnostech povrchu na jakémkoli libovolném podkladovém materiálu. Luminiscenční senzory vysílají UV světlo o vlnové délce cca 375 nm. Fluorescenční látky přeměňují UV světlo na dlouhovlnné viditelné světlo. Luminiscenční senzor přijímá a vyhodnocuje takto zpětně vyzařované světlo.

Mobilní ruční skenery

Mobilní ruční skenery od společnosti SICK nabízejí rychlé a flexibilní snímání dat bez zdlouhavého čtení nebo ruční registrace. S mobilními ručními skenery jako samostatným řešením nebo integrovanými do sofistikovaných řešení pro identifikaci trvá snímání dat několik sekund – chyby při čtení jsou téměř vyloučeny. Pracovníkům se usnadní práce, procesy se zrychlí a zdroje chyb se eliminují.

Motor feedback systémy

Dříve bylo nutné pro komutaci a měření polohy a otáček použít tři senzory, dnes nabízejí motor feedback systémy od firmy SICK tyto funkce v jednom zařízení. Jednotné mechanické rozhraní umožňuje vysokou flexibilitu. Tyto systémy rovněž stanovují standardy u elektrických rozhraní, jako je HIPERFACE® a HIPERFACE DSL®, a splňují důležité požadavky jako je teplotní odolnost, vysoké rozlišení a víceotáčkové dimenzování. Motor feedback systémy SICK splňuji mezinárodni normu SIL až do úrovně 3.

Měření TZL (prachových částic)

Společnost SICK určuje nová měřítka v technice pro měření prachu: robustní a bezúdržbové měřicí přístroje pro měření a kontrolu koncentrace prachu. Všechny prachoměry lze snadno integrovat do stávajících aplikací – při jednoduché instalaci a uvedení do provozu a komfortní obsluze.

Optoelektronické snímače

Sensor Intelligence – za využití nejmodernějších technologií SIRIC® a LED nabízí tyto senzory nejvyšší funkční spolehlivost bez ohledu na všechny myslitelné rušivé vlivy. Ke zjednodušení moderních výrobních procesů lze využít signály od senzorů k tomu určených.

Rozsáhlé portfolio optických senzorů řeší mnoho automatizačních aplikací na celém světě efektivně a účinně.

Průmyslové zpracování obrazu

Řešení Vision jsou ideální pro automatizované úkoly kontroly a měření. 2D a 3D kamery Vision od společnosti SICK se hodí pro širokou škálu aplikací, v nichž se provádí proměřování, lokalizace, kontrola a identifikace. Naše výrobky Vision jsou dimenzovány pro průmyslová prostředí a jsou svědomitě vyvinuty se zkušeností více než 60 let v oblasti průmyslových senzorů.

Zobrazit vše Skrýt vše

Příslušenství

Ať už se jedná o elektrickou připojovací techniku, reflektory nebo mechanická upevňovací řešení: společnost SICK nabízí rozsáhlé příslušenství, jež zaručuje dostupnost aplikačních řešení. Je perfektně přizpůsobeno senzorům, umožňuje jejich cenově výhodnou integraci do zařízení a je dodáváno rychle. I vývoj a přizpůsobení na přání zákazníka uskutečňuje společnost SICK neodkladně.

Radarové senzory

Jaké výhody nabízí radar ve srovnání s jinými senzorovými technologiemi? Rozhodující je robustnost: radarové senzory jsou schopny detekovat jakýkoli objekt v detekční oblasti i v extrémních okolních podmínkách a vyhodnotit nebo oznámit jeho rychlost. Proto se radarové senzory z portfolia společnosti SICK používají především v přístavech a v báňském průmyslu, kde pomáhají zamezit kolizím tím, že detekují objekty i za špatného počasí a při silném znečištění. Používají se k zamezení kolizím a měření vzdálenosti ve velkých a mobilních systémech, jako jsou portálové jeřáby a mostové jeřáby v přístavech, a také ve výložnících rypadel pro povrchovou těžbu a v korbových sklápěčích.

RFID

Technologie RFID umožňuje spolehlivou rádiovou identifikaci bez vizuálního kontaktu. I v náročných podmínkách prostředí lze číst a provádět zápis u tuctů transpondérů současně – pomocí UHF přístrojů až ze vzdálenosti 10 m. Díky tomu jsou RFID čtecí/zapisovací jednotky ideálním řešením všude tam, kde je třeba kontinuálně a pohodlně shromažďovat data důležitá pro proces.

Safe Motion Monitoring and Control

Safe Motion Monitoring and Control je bezpečné monitorování pohybů strojů. Mnoho certifikovaných bezpečnostních funkcí pohonu optimalizuje interakci mezi člověkem a strojem. U mobilních a stacionárních strojů jsou bezpečně monitorovány směr, rychlost a pozice. To vám umožní zavést kontinuální procesy a zkrátit prostoje strojů.

Senzory Condition Monitoring

Senzory Condition Monitoring od společnosti SICK umožňují inteligentní monitorování stavu. Určují relevantní fyzikální veličiny pro procesy a aplikace kritické z hlediska výpadku. Data ze senzorů jsou základem pro analýzy, které umožňují údržbu v závislosti na stavu. Vedle redukování neplánovaných prostojů tak lze také prodloužit životnost součástí a snížit náklady.

Zobrazit vše Skrýt vše

Senzory lesku

Senzor lesku Glare detekuje a rozlišuje lesk na rovném povrchu. Nabízí přitom skvělý poměr mezi spolehlivostí a úsporou nákladů. Lesk na povrchu objektu byl dosud považován za rušivý faktor a inženýrům z něj pravidelně vyrážel pot na čele. Nyní se lesk stává rozlišovacím kritériem pro řízení procesů – nezávisle na barvě, transparentnosti nebo vzorování. Inženýrům se tak místo lesklého čela mohou nyní lesknout oči, a to nadšením. Senzor Glare, vybavený inteligentní technologií Delta-S, je dalším milníkem ve vývoji senzorů zaměřených na potřeby zákazníků. Společnost SICK tak znovu upevnila svoji vedoucí pozici v oboru optoelektronických senzorů pro detekci nejrůznějších objektů.

Senzory s optickými vlákny a optická vlákna

Ve stísněných prostorových podmínkách pro montáž nebo při detekci miniaturních předmětů jsou ideálním řešením ke snímání objektů senzory s optickými vlákny. Jsou-li zároveň kladeny zvýšené požadavky např. na snímací dosah, odolnost vůči vysokým teplotám, odolnost materiálu nebo na flexibilní montáž, vytváří ideální řešení teprve inteligentní kombinace senzoru a optických vláken. Široká nabídka optických vláken s optickými hlavami přizpůsobenými pro danou aplikaci dokáže splnit jakékoliv požadavky.

SICK AppSpace

Ekosystém SICK AppSpace nabízí vysokou flexibilitu při realizaci specifických požadavků zákazníka pomocí individuálně přizpůsobených senzorových aplikací. Umožňuje zcela nová a adaptivní řešení v průmyslové automatizaci. Hardware tvoří programovatelné přístroje. Softwarové nástroje SICK AppStudio a SICK AppManager slouží k vývoji a správě senzorových aplikací. SICK AppSpace Developers Club poskytuje technickou podporu a zajišťuje síťové propojení vývojářů.

SICK IntegrationSpace

SICK IntegrationSpace® je ochranná známka pro Digital Solution od společnosti SICK a poskytuje digitální služby (SaaS) i software. S vaší obchodní kompetencí a naším průmyslovým a digitálním know-how. Společně zvýšíme vaši efektivitu.

Zkombinujte modulární produkty a vytvořte si vlastní individuální kompletní řešení (Digital Solution).

Snímače barev

Snímače barev snímají barvy objektů. Za tímto účelem senzory vyzařují světlo v celém viditelném rozsahu na kontrolované objekty, vypočítají z odraženého světla barevné složky a porovnají je s předem uloženými referenčními hodnotami barev.

Snímače měření vzdálenosti

Jedním z nejdůležitějších úkolů v průmyslové výrobě je měření vzdáleností. Zde jsou však aplikace tak rozmanité, že žádný ze senzorů není pro všechny úkoly použitelný univerzálně. Společnost SICK nabízí k měření vzdáleností široký program výrobků pro širokou škálu úkolů měření. Princip měření vzdáleností je založen na optoelektronice a ultrazvukové senzorice.

Snímače pro válce

Inovativní snímače pro válce od firmy SICK. Výhody jako jednoduchá manipulace, využitelnost analogového výstupu, nejlepší spínací vlastnosti, použitelnost v potravinářském a nápojovém průmyslu, podpora nejmodernější technologie IO-Link nebo univerzální možnosti montáže díky rozsáhlé nabídce adaptérů zajišťují, že jsou snímače pro válce od společnosti SICK vhodné pro veškeré oblasti a podmínky použití.

Spolehlivé snímače pro měření vzdálenosti

Spolehlivé měření vzdálenosti je v oblasti průmyslové výroby pro ochranu osob a majetku zásadní. Spolehlivé snímače pro měření vzdálenosti od společnosti SICK umožňují vysokou produktivitu. To je dáno velkým snímacím dosahem, progresivní technologií a kompaktním pouzdrem s nízkými prostorovými nároky.

Stacionární čtečky čárových kódů

Stacionární čtečky čárových kódů jsou volbou číslo jedna v případech, kdy je nutné identifikovat 1D kódy s vysokou rychlostí, na variabilní vzdálenost a za obtížných světelných nebo okolních podmínek. Laserová technologie přečte cenově výhodně a spolehlivě i málo kontrastní a znečištěné kódy. Kompaktní skener pro četné aplikace, který lze navíc snadno a flexibilně integrovat.

Zobrazit vše Skrýt vše

Systémová řešení

K realizaci našich systémových řešení pro výrobní, logistickou a procesní automatizaci používáme technologicky nejvyspělejší produkty. Rozsah naší servisní činnosti sahá od návrhu a poradenství přes realizaci až po poprodejní servis.

Vysoká kvalita našich komponent a nadšení a odbornost našich pracovníků garantují to, co název společnosti SICK symbolizuje: vynikající řešení pro náročné úlohy.

Zobrazit vše Skrýt vše

Technika pro měření průtoku

Technika pro měření průtoku se používá téměř v každém odvětví. Společnost SICK čelí této rozmanité výzvě a nabízí rozsáhlé produktové portfolio inovativní senzoriky. Jako povinně cejchovaný čítač nebo jako měřicí přístroj pro monitorování a řízení: technika měření průtoku od společnosti SICK funguje na bázi nejmodernějších technologií vždy spolehlivě a bezpečně – také v komplikovaných procesních a okolních podmínkách.

Teploměry

Široké spektrum šroubovacích nebo zásuvných teploměrů a teplotních spínačů firmy SICK nabízí vysoce kvalitní řešení pro kontaktní měření teploty v kapalinách a plynech. Díky rozmanitým montážním délkám a možnostem variabilního mechanického uspořádání lze zařízení optimálně přizpůsobit individuálním požadavkům.

Vidlicové snímače

Vidlicové snímače od firmy SICK sdružují vysílač a přijímač v jednom pouzdru, proto je seřízení velmi rychlé. Díky přesnému fokusovanému světelnému paprsku a vysoké přesnosti detekce rozpoznají senzory i nepatrné rozdíly v zeslabení světla. Mnoho různých velikostí vidlice, snadná montáž a obzvláště vysoká odolnost vůči okolnímu světlu – to je jen malý výčet některých výhod těchto vidlicových snímačů.