Bezpečnostní systémy pro roboty
Safe Robotics Area Protection

Otevřený přístup pro bezpečnou produktivitu

Vaše výhody

 • Volný, bezpečný přístup ke kooperativním robotickým aplikacím pro krátké prostoje, optimální pracovní procesy a vysokou produktivitu
 • Vysoká flexibilita a progresivita díky snadnému přizpůsobení systému příslušné robotické aplikaci a výrobnímu prostředí
 • Rychlá konfigurace systémů, částečně přímo prostřednictvím hardwaru robotu
 • Podrobná dokumentace v souladu s příslušnými normami
 • Nízké náklady z důvodu snadné integrace do řídicích jednotek průmyslových robotů díky generickým nebo specifickým bezpečnostním variantám pro Universal Robots, FANUC, KUKA a Yaskawa

Přehled

Otevřený přístup pro bezpečnou produktivitu

Bezpečnostní systémy Safe Robotics Area Protection od společnosti SICK jsou výchozím bodem pro bezpečnou interakci člověka a robota a umožňují kooperativní a volně přístupné robotické aplikace. Systémy se skládají z hardwaru a softwaru nebo řídicí logiky s osvědčenými bezpečnostními funkcemi. Vedle generických variant jsou k dispozici specifické varianty, např. pro Universal Robots, FANUC, KUKA a Yaskawa. Díky podrobné dokumentaci a nastavením pro příslušné roboty lze tyto varianty snadno integrovat do řídicích jednotek robotů a konfigurovat částečně přímo prostřednictvím hardwaru robotu. Safe Robotics Area Protection zajišťuje krátké prostoje, optimalizované pracovní procesy, a tím i zvýšení produktivity.

Stručný přehled
 • Sestávající z hardwaru a softwaru nebo řídicí logiky s osvědčenými bezpečnostními funkcemi
 • Generické a specifické varianty (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
 • Dokumentace s plánem zapojení, souborem SISTEMA a provozním návodem
 • Možnost automatického opětovného rozběhu robotu
 • Úroveň vlastností (PL) d

 

Robotics image
Robotics image

Rovnocenná spolupráce

Ať už se jedná o Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling nebo Position Feedback – senzory od společnosti SICK umožňují robotům přesnější smyslové vnímání.
Více informací...

Výhody

Bezpečná produktivita se Safe Robotics Area Protection

Bezpečnostní systémy Safe Robotics Area Protection od společnosti SICK slouží jako základ pro rychlé a snadné zabezpečení volně přístupných robotických aplikací. Vedle plné bezpečnosti je tak na nejvyšší úrovni také produktivita. Pozornost se přitom soustředí na úzkou a současně bezpečnou spolupráci mezi člověkem a robotem. Safe Robotics Area Protection má vhodný systém pro každou aplikaci: systémy sBot Speed a sBot Speed CIP sníží rychlost robota při odpovídajícím přiblížení, zatímco systém sBot Stop iniciuje bezpečné zastavení.

Zvyšte produktivitu

Díky volně přístupným robotickým aplikacím se sníženou rychlostí, zamezení zbytečným zastavením stroje a možnosti automatického opětovného rozběhu.

Zůstaňte flexibilní

Díky možnosti individuálního přizpůsobení bezpečnostních systémů, jejich modulárního rozšíření a přípravě na měnící se požadavky a budoucí výzvy.

Ušetříte tak čas i náklady

Díky vybraným bezpečnostním hardwarovým komponentům, bezpečné, připravené a otestované řídicí logice a podrobné dokumentaci. Integrace do řídicího systému vašeho robota je tak rychlá a jednoduchá.

Zvyšte svoji produktivitu u robotických aplikací

Méně prostojů díky snížení rychlosti

Systémové varianty sBot Speed přizpůsobí provoz robota podle příslušné pozice pracovníka – tím lze redukovat prostoje, optimalizovat pracovní procesy a zvýšit produktivitu. Tyto systémy se na straně hardwaru skládají z bezpečnostního laserového skeneru, bezpečnostní jednotky Flexi Soft nebo řídicího systému robota, a zajišťují tak bezpečnost i flexibilitu. Systém sBot Speed lze díky individuálním nastavením pro příslušného robota a podrobné dokumentaci snadno integrovat do nejběžnějších řídicích systémů robota a díky sBot Speed – URCap konfigurovat přímo prostřednictvím hardwaru robota (UR Teach Pendant).


sBot Speed je k dispozici v různých variantách:

sBot Speed (nezávisle na výrobci)

sBot Speed – YA (YASKAWA)

sBot Speed – UR (Universal Robots)

Snížení rychlosti robota díky přepínání sestav polí s možností automatického opětovného rozběhu.

sBot Speed – URe (Universal Robots)

Simultánní monitorování ochranných polí s automatickým nebo manuálním opětovným rozběhem.

sBot Speed – URCap (Universal Robots)

Simultánní monitorování ochranných polí s automatickým opětovným rozběhem a snadná a rychlá konfigurace bezpečnostního laserového skeneru nanoScan3 prostřednictvím Teach Pendant robota eSeries od společnosti Universal Robots.

Vysoká využitelnost stroje

Díky snížení rychlosti a možnosti automatického opětovného rozběhu můžete zredukovat prostoje.

Flexibilní bezpečnostní systém

Pole bezpečnostního laserového skeneru můžete optimálně přizpůsobit podle prostředí aplikace a do bezpečnostní jednotky můžete kdykoliv implementovat další bezpečnostní funkce.

Zvyšte využitelnost svých strojů pomocí systému sBot Speed

Více možností pro náročné robotické aplikace

Systémové varianty sBot Speed CIP jsou k dispozici pro roboty FANUC (sBot Speed CIP – FA) i pro roboty KUKA (sBot Speed CIP – KU) a umožňují bezpečné simultánní monitorování více ochranných polí. Tento bezpečnostní systém se tak hodí pro volně přístupné robotické aplikace, u nichž mohou osoby vstupovat za zabezpečený prostor, např. u paletizačního zařízení. Systémové varianty kombinují bezpečnostní laserový skener microScan3 Core – EFI-pro s bezpečnostní jednotkou Flexi Soft a komunikační bránou EFI-pro. Díky EtherNet/IP™ CIP Safety™ a individuálním nastavením systému sBot Speed CIP pro příslušného robota lze systémové varianty rychle a bezpečně integrovat do řídicího systému robota. Navíc lze díky předkonfigurovaným parametrům snadno nastavit komunikaci mezi bezpečnostním systémem a řídicím systémem robota.

EtherNet/IP™ CIP Safety™

Profitujte z optimální, bezpečné integrace robota, možnosti nastavení dalších funkcí a snížených nákladů na zapojení.

Absolutní zabezpečení Simultánní monitorování polí umožňuje zabezpečení aplikací s volným přístupem zezadu.

Snadná integrace a zabezpečení aplikací s přístupem zezadu díky CIP Safety

Jednoduché řešení pro okamžitý automatický opětovný rozběh

Generická varianta sBot Stop umožňuje kompaktní konstrukci stroje s minimální bezpečnou vzdáleností od nebezpečného prostoru díky kombinaci bezpečnostního laserového skeneru s bezpečnostním světelným závěsem nebo vícepaprskovou bezpečnostní světelnou mříží a bezpečnostní jednotkou Flexi Classic. Bezpečnostní funkce jsou k dispozici jako připravená a otestovaná řídicí logika pro neprogramovatelnou bezpečnostní jednotku Flexi Classic a lze je snadno a rychle zvolit otočným spínačem.

Systémová varianta sBot Stop – URCap umožňuje rychlou a snadnou konfiguraci a manipulaci s bezpečnostním systémem přímo prostřednictvím hardwaru robotu (Universal Robots Teach Pendant) tím, že nabízí kombinaci výhod bezpečnostního laserového skeneru pro zabezpečení s výhodami intuitivního softwaru sBot – URCap.


Systém sBot Stop je k dispozici v různých variantách:

sBot Stop

11 různých variant zaručuje, že budete mít vždy to správné řešení pro rychlé a bezpečné zastavení stroje.

sBot Stop – URCap

Konfigurujte bezpečnostní systém rychle a snadno přímo prostřednictvím Teach Pendant robota eSeries od společnosti Universal Robots.

Ušetřete čas

Díky možnosti rychlé a snadné konfigurace prostřednictvím otočného spínače nebo intuitivního softwaru.

Snadno a intuitivně

Díky možnosti rychlé a snadné konfigurace prostřednictvím otočného spínače nebo intuitivního softwaru.

Profitujte z jednoduché manipulace

Aplikace

Technický přehled

 
 • Přehled technických dat

  Přehled technických dat

  Bezpečnostní úkolZabezpečení nebezpečného prostoru
  Oblast použitíRobot
  Bezpečnostní úroveňPL d
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení