Bezpečnostní jednotky
Safety Designer

Intuitivní konfigurační software pro bezpečnostní produkty od společnosti SICK

Vaše výhody

  • Pomocí jediného nástroje můžete intuitivně konfigurovat kompletní bezpečnostní řešení, od jednoduchých až po síťové systémy
  • Individuální aplikace realizujete v souladu s normami
  • Využijte výhody spolehlivé a podrobné dokumentace
  • Snižte neplánované prostoje díky sofistikovaným diagnostickým funkcím
  • Globálně platné bezpečnostní normy dodržíte díky snadné implementaci bezpečnostních funkcí

Přehled

Intuitivní konfigurační software pro bezpečnostní produkty od společnosti SICK

Intuitivní projektování bezpečnostních senzorů a bezpečnostních jednotek SICK se provádí pomocí bezplatného konfiguračního softwaru Safety Designer. Pomocí něj jednoduše vyberete hardwarové komponenty a propojíte logické funkce. To znamená, že můžete rychle konfigurovat bezpečnostní jednotky, blokovací zařízení a další bezpečnostní komponenty. Dokumentační funkce, koncepce diagnostiky a funkce síťového dialogu softwaru významně podporují úspory nákladů na projektování. To umožňuje rychle uvést do provozu také složité mobilní aplikace a síťová zařízení s mnoha jednotlivými komponenty.

Stručný přehled
  • Procesně orientovaná, intuitivní konfigurace krok za krokem pro celou řadu bezpečnostních produktů od společnosti SICK
  • Verifikace a podávání zpráv – pro každý přístroj zvlášť nebo pro celý projekt
  • Komplexní diagnostika včetně záznamníku dat
  • Dodržování celosvětově uznávaných bezpečnostních norem

Výhody

Jeden software pro vaše bezpečnostní aplikace

Pomocí konfiguračního softwaru Safety Designer můžete vzájemně propojit řadu bezpečnostních produktů a nakonfigurovat je v souladu s normami. Můžete například projektovat jeden senzor a připojit jej k dalším senzorům v zařízení. Pomocí softwaru můžete navrhnout kompletní projekt sestávající z bezpečnostní jednotky a certifikovaných funkčních bloků.
Obsáhlý katalog přístrojů V hlavním okně softwaru Safety Designer najdete téměř všechny konfigurovatelné bezpečnostní produkty od společnosti SICK. Stačí tyto produkty jednoduše přetáhnout do projektu a nakonfigurovat jednotlivý produkt v jednotném uživatelském rozhraní okna přístroje.
Snadné síťové propojení bezpečnostních komponent V dialogovém okně „Síťové propojení“ vzájemně propojíte bezpečnostní komponenty. Můžete tak konfigurovat rozsáhlé projekty s certifikovanými funkčními bloky pouze v jednom softwaru.

Navrhněte své bezpečnostní řešení pomocí jediného intuitivního konfiguračního softwaru

Promyšlená odborná kompetence

Jednoduchost a přehlednost: Safety Designer je komplexní konfigurační software pro bezpečnostní produkty od společnosti SICK s přehledným uživatelským rozhraním. Software je působivý zejména díky jednoduché navigaci uživatele. Software usnadňuje správu konfiguračních parametrů a údajů ze senzorů.
Intuitivní díky funkci drag-and-drop Pomocí softwaru Safety Designer jednoduše přetáhnete konfigurovatelné bezpečnostní produkty od společnosti SICK z katalogu přístrojů do hardwarové konfigurace. Potřebné funkční bloky a logická propojení lze pak intuitivně umístit v grafickém editoru logiky.
Verifikováno podle právních předpisů Po úspěšné konfiguraci můžete řešení simulovat pomocí softwaru Safety Designer. Úpravy, např. v logice, jsou tak velmi snadné. Verifikace vašich bezpečnostních funkcí je v souladu s normami a je dobře promyšlená.
Podrobně monitorováno Kromě kompletní zprávy o projektu se seznamem dílů a schématem zapojení nabízí Safety Designer také záznamník dat. To vám umožní sledovat a zaznamenávat všechna data z bezpečnostních produktů ve vaší aplikaci v reálném čase.

Vyzkoušejte si rychlou konfiguraci, verifikaci v souladu s normami a účinnou diagnostiku

Přehledné monitorování konfigurací

Hledáte jednoduché řešení pro konfiguraci a kombinaci bezpečnostních funkcí na vašem stroji? Pomocí konfiguračního softwaru Safety Designer můžete projektovat, konfigurovat a diagnostikovat všechny typy bezpečnostních aplikací. Rozšířené funkce ve skupině přístrojů jsou k dispozici prostřednictvím editoru logiky.
Bezpečné řízení aplikací

Bezpečnostní jednotky dohlížejí na bezpečnost vašeho stroje. V softwaru Safety Designer najdete řadu bezpečnostních senzorů pro projektování koncepcí strojů, které později zajistí spolehlivé monitorování stroje. Pomocí softwaru lze senzory konfigurovat jednotlivě nebo společně.

Doporučený produkt Flexi Compact

Přehled bezpečných pohybů

Safety Designer snadno řeší i náročné aplikace. Díky předdefinovaným a předem nakonfigurovaným funkčním blokům lze realizovat i bezpečnostní funkce pohonu. Pomocí softwaru Safety Designer lze konfigurovat také bezpečnostní enkodéry.

Více informací o Safe Motion Monitoring and Control

Sledování všech dat

Safety Designer vizualizuje všechna data dostupná v systému. Pomocí jediného nástroje můžete například zkontrolovat komplexní chování systému několika bezpečnostních laserových skenerů a bezpečnostní jednotky, které jsou připojeny prostřednictvím Safe EFI-pro.

Doporučený produkt Safe EFI-pro System

Využijte přidanou hodnotu v bezpečnostním řešení pro vyšší produktivitu

Podporované výrobky

Produktové řady

Aplikace

Ke stažení