Bezpečnostní jednotky
Flexi Soft

Bezpečnostní jednotka programovatelná pomocí softwaru

Vaše výhody

 • Modulární přizpůsobení podle aktuálního požadavku znamená optimální variabilitu, a tím i úsporu nákladů
 • Intuitivní konfigurační software s rozmanitými funkcemi pro jednoduché projektování
 • Rychlá verifikace bezpečnostní aplikace: konfigurační software poskytuje dokumentaci a plán zapojení
 • Diagnostická rozhraní hlavního modulu a konfigurační paměť v systémové zástrčce umožňují rychlé uvedení do provozu, výměnu komponentů, odstranění poruch, a tím i minimalizaci prostojů

Přehled

Bezpečnostní jednotka programovatelná pomocí softwaru

Bezpečnostní jednotka Flexi Soft je programovatelná prostřednictvím softwaru. Díky modulární hardwarové platformě Flexi Soft individuálně a účinně řeší četné bezpečnostní aplikace v souladu s potřebou. K dispozici je široká nabídka modulů: hlavní moduly, komunikační brány, digitální a analogové vstupní/výstupní moduly, moduly ovládání pohybu a reléové moduly. Bezlicenční konfigurační software Flexi Soft Designer umožňuje intuitivní programování, rychlé uvedení do provozu a průběžnou kontrolu až do úrovně automatizace. Funkce pro bezpečné síťové propojení řídicích jednotek, bezpečné sériové zapojení nebo bezpečné monitorování pohonu snižují náklady a zvyšují produktivitu. Díky mnoha dalším funkcím představuje Flexi Soft překlenovací most pro systémová řešení od společnosti SICK.

Stručný přehled
 • Bezpečnostní jednotka s modulární hardwarovou platformou
 • Ukládání konfigurace v systémové zástrčce
 • Bezpečné propojení řídicích jednotek prostřednictvím Flexi Line
 • Bezpečná senzorová kaskáda s Flexi Loop
 • Bezpečné monitorování pohonu
 • Bezpečné monitorování analogových hodnot
 • Bezlicenční konfigurační software Flexi Soft Designer

Výhody

Modulární, flexibilní a výkonné

Bezpečnostní jednotka Flexi Soft řeší jednoduché i složité úlohy. Flexi Soft nabízí hlavní moduly, rozšiřující moduly a komunikační brány, které můžete mezi sebou flexibilně kombinovat podle svých požadavků. Spolu s dalšími bezpečnostními komponenty SICK lze dokonce výrazně rozšířit rozsah funkcí pro individuální konstrukci stroje, například Safe Motion Monitoring and Control nebo Safe EFI-pro.
Flexibilní sériové zapojení s Flexi Loop

Flexi Loop zajišťuje bezpečné sériové zapojení až 32 senzorů. Flexi Loop se snadno nainstaluje, nakonfiguruje a nepřetržitě poskytuje diagnostické údaje o stavu senzorů. Výsledné informace o stavu můžete zobrazit na stroji nebo v konfiguračním softwaru.

Doporučený produkt Flexi Loop

Gateways Integrace do nadřazených řídicích systémů se provádí pomocí komunikačních bran. Flexi Soft podporuje všechny běžné průmyslové sběrnice, jako je PROFINET nebo EtherNet/IP™. Software Flexi Soft Designer umožňuje snadnou konfiguraci. Tak lze realizovat bezpečný a nepřetržitý přenos dat, který splňuje požadavky Industry 4.0.
Analogový modul S analogovým vstupním modulem můžete integrovat senzory s analogovým výstupním signálem prostřednictvím standardizovaného rozhraní. Takové senzory jsou vhodné například pro použití na AGV pro ochranu proti pádu a monitorování rychlosti jízdy nebo pro sledování teploty.

Od jednoduchého až po složité: přizpůsobte bezpečnostní jednotku přesně svému zařízení

Intuitivní do sebemenšího detailu

Bezpečnostní jednotka musí nabízet více než jen bezpečnost: Flexi Soft představuje bezpečnostní jednotku, kterou lze snadno konfigurovat pomocí softwaru a intuitivně používat. Pomocí konfiguračního softwaru Flexi Soft Designer nebo Safety Designer lze také snadno implementovat a dokumentovat bezpečnostní konfigurace. Stav stanic Flexi Soft lze kontinuálně sledovat a je zobrazen transparentně. Tím se výrazně snižují náklady na konstrukci stroje a jeho uvedení do provozu.
Jednoduchá montáž do rozvaděče Flexi Soft nabízí nejen modulární konstrukci, ve které lze všechny jednotlivé moduly snadno propojit, ale také snadnou montáž do rozvaděče. Všechny vstupy a výstupy lze rychle připojit pomocí pružinových svorek.
Intuitivní konfigurace prostřednictvím softwaru

Pomocí konfiguračního softwaru Flexi Soft Designer lze aplikace v bezpečnostní jednotce Flexi Soft snadno konfigurovat, dokumentovat a vyhodnocovat. Výsledek: efektivní projektování bez dodatečných nákladů.

Přejít na konfigurační software Flexi Soft Designer

Jednoduché a efektivní: rychlé zprovoznění zařízení pomocí konfiguračního softwaru

Chytře kombinované funkce

Díky široké škále funkcí je bezpečnostní jednotka Flexi Soft vhodná pro použití v různých aplikacích. Integrovaná logika modulárního řídicího systému pomáhá řešit i složité úlohy a poskytovat informace o stavu. Chytře zkombinovaná jednotka Flexi Soft umožňuje využívat důležitá data ze senzorů pro vysokou produktivitu prostřednictvím vlastních rozhraní od společnosti SICK.
Síťové propojení bezpečnostních funkcí prostřednictvím Flexi Line Bezpečnostní síť Flexi Line je flexibilní, škálovatelná a snadno konfigurovatelná pomocí softwaru Flexi Soft Designer. Flexi Line umožňuje modulární koncepce strojů až s 32 bezpečně propojenými stanicemi Flexi Soft. Zcela jednoduše naprogramovaná modularita: odstraňte nebo integrujte moduly stroje podle potřeby.
Bezpečné monitorování pohonu prostřednictvím Safe Motion Monitoring and Control

Safe Motion Monitoring and Control kombinuje funkce měření, monitorování a řízení. Safe Motion Monitoring and Control nepřetržitě monitoruje rychlost a pozici motorů. Nedochází tak k nebezpečným pohybům – pro vyšší využitelnost vašeho stroje a menší zmetkovitost.

Doporučený produkt Flexi Soft Drive Monitor

Bezpečné monitorování prostřednictvím Safe EFI-pro

Safe EFI-pro System je vhodný pro použití v náročných robotických aplikacích a autonomních vozidlech (AGV). Jednoduše propojte bezpečnostní laserové skenery a bezpečnostní enkodéry s bezpečnostní jednotkou Flexi Soft. Systém zajišťuje bezpečnou výměnu dat ze senzorů a diagnostických informací.

Doporučený produkt Safe EFI-pro System

Univerzální a propojené: využijte výhod vyšší efektivity za chodu stroje

Aplikace

Technický přehled

 
 • Přehled technických dat

  Přehled technických dat

  Bezpečnostní úroveňPL e, SIL3
  Způsob komunikaceProstřednictvím softwaru
  Struktura systému

  Modulární

  1 systémová zástrčka

  1 hlavní modul

  0 ... 2 komunikační brány

  0 ... 12 rozšiřujících modulů

  0 ... 8 reléových modulů

  Průmyslová sběrnice, průmyslová síťCANopen, CC-Link, DeviceNet™, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, EFI-pro, SSI, Inkrementální, Sériový
  Bezpečná komunikace mezi přístroji SICK

  EFI

  EFI-pro

  Zabezpečené propojení sítí

  Flexi Link

  Flexi Line

  Bezpečné monitorování pohonuAno
  Bezpečná senzorová kaskáda s Flexi LoopFlexi Loop
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení