Laserové povrchové snímače pohybu

Sdružený výkon laseru pro přesné snímání pohybu

Pomocí snímacího systému na bázi laseru registrují laserové povrchové snímače pohybu pohyby povrchů objektů. Senzory využívají Dopplerův efekt ke snímání rychlosti, délky, směru, zrychlení a pozice objektu na povrchu. Díky inteligentnímu algoritmu vyhodnocuje senzor Dopplerův posuv, který je způsoben pohybem povrchu.

1 shod:

Detekuje pohyb. Bez kontaktu.
  • Bezdotykové měření rychlosti, délky a pozice bez měřicí stupnice
  • Kompatibilní s mnoha materiály, barvami a povrchy
  • Velmi vysoká přesnost měření a reprodukovatelnost
  • Laserová třída 1
  • Robustní design, kompaktní rozměry, nízká hmotnost
  • Rozhraní TTL nebo HTL
  • Funkce diagnostiky a parametrizace