Automatický vozík v plné senzorové výbavě od SICK

17.12.2021

V mnoha oblastech průmyslu pozorujeme výrazný trend ve využití automatických vozíků, které plní nejrůznější logistické operace a v některých provozech začínají nahrazovat konvenční výrobní linky. To přináší vyšší úroveň flexibility a efektivity do výrobního procesu a posunuje nás na další stupeň průmyslové automatizace a autonomní výroby. SICK je na tuto etapu připraven a krom nejširšího portfoila produktů i komplexních řešení pro AGV/AMR na světě nabízí spolupráci při budování konceptu bezpečné architektury, návrh lokalizačního i antikolizního řešení, tak aby celý koncept dával smysl a využíval maximum možností použité senzoriky.

Moderní řešení v moderních provozech
Moderní řešení v moderních provozech

Bezpečnost

S tím, jak se mění způsob průmyslové výroby, vznikají nové nároky i na intralogistiku a autonomní vozítka. Nastupuje trend, kdy je část pásové výroby nahrazována ostrovními pracovištěmi, která jsou propojená právě pomocí autonomních vozítek. V továrnách, kde se pohybují lidé, to znamená i vysoké nároky na bezpečnost a prevenci kolizí. Při nasazení vozíků do komplexních výrobních technologií je tedy nutné posoudit a eliminovat rizika spojená s jejich zapojením do celkového výrobního procesu a na základě toho zvolit vhodné senzorické řešení v souladu s normou EN ISO 3691-4. Nejrozšířenější technologií s potřebnou bezpečnostní certifikací jsou v současné době 2D LiDAR skenery, které existují v mnoha různých provedeních podle dosahu, rozsahu, komunikačního rozhraní a dalších parametrů.

V zájmu nejvyšší možné efektivity a bezpečnosti AGV/AMR je nezbytné monitorovat rychlost, směr či brždění automatického vozíku, aby byl schopen kontinuálně optimalizovat velikost i tvar zón bezpečnostních skenerů i dalších antikolizních systémů a zůstával přitom bezpečný. K tomu napomáhají bezpečnostní inkrementální i absolutní enkodéry, případně systémy zpětné vazby v motorech, připojené přímo do bezpečnostních PLC nebo skrz tzv. drive monitory do programovatelného logického automatu Flexi Soft. Digitální technologie HIPERFACE DSL® navíc umožňuje využít inteligentní servomotory s jedním motorovým konektorem. Portfolio bezpečnostních prvků dále doplňují vyhodnocovací moduly a relé, blokovací a ovládací zařízení, software a další produkty.

Bezpečnostní koncept SICK
Bezpečnostní koncept SICK

Kromě osvědčených automatizačních a bezpečnostních komponent pro použití uvnitř budov se SICK rovněž zaměřuje na automatizaci a bezpečnost ve venkovním prostředí. Příkladem je bezpečnostní skener outdoorScan3, který je jako jediný na světě certifikovaný pro bezpečnost osob mimo budovy. V kombinaci s inovativním systémem AGV Dynamic Weather Assist se navíc přizpůsobuje rychlost automaticky řízeného vozíku v závislosti na počasí a je tak zajištěna maximální produktivita.

Bezpečnostní laserové skenery

Bezpečnostní enkodéry

Safe productivity - bezpečnostní řešení na klíč

Bezpečnostní systémy

Antikolize

V případě, že je třeba zamezit s kolizím s objekty, které neprotínají rovinu bezpečnostního skeneru, jako např. nosné vidlice, objekty na podstavcích nebo umístěné v prostoru, existují doplňková antikolizní řešení založená na různých technologiích. Podle konkrétní aplikace lze volit optimální řešení založené na technoligii 2D i 3D LiDARů, radarů, ultrazvuků nebo 3D snapshot kamer.

Detekce okolí a bezpečnost

Lokalizace

Možností lokalizace automatického vozíku v prostoru je mnoho. Navigace na magnetické nebo fluorescenční pásce doplněné o RFID tagy umožňuje velmi přesné vedení vozíku za cenu omezené flexibility, jelikož při změně dráhy je nutné dráhu mechanicky upravit. Lokalizace 360° LiDAR skenerem na odrazky v definované výšce výrobní haly nabízí flexibilitu vyšší, ne vždy však výrobní hala takovou možnost nabízí. V posledních letech populární konturová lokalizace využívá data bezpečnostních skenerů, která porovnává s virtuální mapou výrobní haly, tím výrazně redukuje náklady na použitý hardware. Slabinou této technologie jsou samozřejmě prostory s omezeným množstvím statických kontur nebo výrobní hala s vysokou četností osob nebo ostatních automatických i řízených vozidel. Optimální může být i kombinace několika technologií, například konturová navigace mezi stanovišti a precizní dojezd na pásku u nabíjecí stanice apod. Důležitá je rovněž zpětná vazba od enkodérů, motor feedback systémů nebo indukčních snímačů, která slouží jako odometrický vstup pro lokalizaci.

Navigace a polohování

Lokalizace automatického vozíku v prostoru
Lokalizace automatického vozíku v prostoru

Možnosti využití autonomních vozítek se neustále rozšiřují. To úzce souvisí s vývojem v oblasti senzoriky, kterou lze na automatické vozíky instalovat. Krom výše uvedeného lze uvažovat o optických nebo ultrazvukových snímačích pro detekci nákladu, RFID technolgii nebo čteček kódů pro pro identifikaci materiálu, snímače náklonu, EventCam pro monitoring mimořádných událostí, softwarové aplikace pro lokalizaci palety a dalších objektů, zařízeních pro bezdrátový přenos informace a dalších technologiích.

Nezávisle na tom, zda se jedná o robustní tahače nebo platformová AGV, firma SICK nabízí nejširší portfolio produktů pro automaticé vozíky na světě společně s bohatým know-how v této oblasti. Už nyní se s automatickými vozíky setkáváme v celé řadě aplikací a vzhledem k rostoucí ceně lidské práce lze předpokládat, že jejich využitelnost dál poroste. Firma SICK již nyní připravuje produkty, které v příštích letech umožní přechod na plně autonomní provoz automatických vozítek.

Více