Procesní řešení

Perspektivní řešení pro procesní měřicí techniku

Průmyslové procesy a zařízení, a tím i úlohy měření a požadavky na procesy se od sebe vzájemně značně liší vždy podle toho, o jaký výrobní proces se jedná. Společnost SICK poskytuje řešení a kompletní systémy, které se zakládají na rozsáhlých zkušenostech s procesní měřicí technikou.

1 shod:

Simultánní procesní monitorování až 6 měřených složek
  • Simultánní měření až 6 složek plus O2
  • Monitorování toku měřeného plynu a snímání tlaku měřeného plynu
  • Teplota systémových komponent až 200 °C
  • Automatické přepínání míst měření max. pro 3 místa měření (volitelně)
  • Automatické seřízení nulového a referenčního bodu
  • Integrované seřizovací zařízení bez testovacího plynu (volitelné vybavení)
  • Rozšířené ovládání prostřednictvím PC a softwaru SOPAS ET
  • Flexibilní I/O modulární systém