75 let Pioneering Superpowers

10.11.2021

Dr. Sick by se dnes dožil 112 let a stále by držel krok s dobou – se svou snahou prospět světu technickým pokrokem. Letos slavíme 75. výročí. Naše působivá historie je i nadále hnacím motorem našeho odhodlání utvářet budoucnost.

Svět prochází změnami. Ať už jde o digitalizaci, omezenost zdrojů, změny ve světě práce nebo rostoucí globální propojení, šíří se revoluční nálada. Lidé hledají nové cesty, vydávají se objevovat nové věci a měnit svět.

Mnoho z těchto lidí pracuje ve společnosti SICK: společně utváříme svět. To je naším heslem od doby, kdy Dr. Sick chtěl každým svým vynálezem udělat svět o kousek lepším a založil v roce 1946 tuto společnost.

Od zakladatele naší společnosti jsme se naučili vizi, odvaze a vynalézavosti. V současnosti ručí přibližně 10 500 zaměstnankyň a zaměstnanců za celosvětovou síť inovací a pokroku, kvality a spolehlivosti. Náš badatelský duch a naše zvědavost nám umožňují neustále se vydávat k novým břehům.

Dr. Sick sám sebe popsal jako „vynálezce z vášně“, který chtěl vyvíjet „chytré přístroje“, jež „dokážou více než ostatní“. Dr. Sick ve svém projevu v roce 1971 řekl: „Nepochybně již nepotřebujeme rozšiřovat počet technologií, ale zdokonalovat je, aby byly lepší a smysluplnější.“

Naše inovační síla je rozhodující pro náš hospodářský úspěch. Inovace jsou ekonomicky udržitelné pouze tehdy, „pokud zlepšují skutečný stav a předvídají budoucí vývoj“. Nejde nám o technologii kvůli samotné technologii. Jde o to, abychom změnili svět tím, že ho zlepšíme všude tam, kde to dokážeme pomocí našich senzorových řešení.

Pokrok pro dobro lidí

Dr. Sick založil svou společnost pod vlivem druhé světové války. Jeho podnikatelským záměrem, který vždy podporovala paní Gisela Sicková, byla ochrana lidí a životního prostředí pomocí senzoriky. Vedle automatizace pomocí optických technologií se Dr. Sick věnoval především bezpečnosti strojů. S prvním světelným závěsem vyvinul nejen inovativní senzorové řešení, ale zasadil se také o vytvoření bezpečnostních norem a zásad. Na „2. mezinárodní výstavě obráběcích strojů“ v Hannoveru v roce 1952 koneckonců představil první světelný závěs pro ochranu před úrazy připravený pro sériovou výrobu.

Dalším z prvních pilířů bylo měření emisí. Při návštěvě Porúří a tamních kouřících komínů si Dr. Sick uvědomil, jak důležité je sladit průmyslový a technický pokrok s odpovědným přístupem k životnímu prostředí.

Když Dr. Sick 3. prosince 1988 ve věku 79 let zemřel, byla to paní Gisela Sicková, která ihned avizovala, že chce pokračovat v životním díle svého manžela. Ve svém dopise zaměstnancům uvedla: „Pod osvědčeným a odborně fundovaným vedením našich jednatelů a s vaší činorodou spoluprací se nám společně podaří úspěšně vést společnost Dr. Sick GmbH i do budoucna.“ A to platí dodnes, protože rodina Sick se hlásí k tomuto odkazu.

drawing of Dr. Erwin Sick
drawing of Dr. Erwin Sick

Společnost SICK roste: průkopníci v mnoha zemích a specializovaných oblastech

Společnými silami se to podařilo. Základní kámen mezinárodní expanze společnosti byl položen založením první dceřiné společnosti ve Francii v roce 1972. Již v roce 1975 následovalo založení obchodní společnosti v USA. Při 60. výročí založení společnosti v roce 2006 pracovalo v koncernu SICK po celém světě více než 4 000 zaměstnanců. V průběhu let společnost SICK neustále budí pozornost technickými inovacemi, jako jsou 2D a 3D kamerové senzory a rádiové technologie RFID. Portfolio rozšiřují také nové přírůstky do koncernu, například společnost SICK STEGMANN přináší do společnosti odborné znalosti v oblasti enkodérů.

Čtvrtá průmyslová revoluce v roce 2010 otevírá společnosti SICK celou řadu nových příležitostí. Digitalizaci umožňují především senzory jako dodavatelé dat. Tým SICK se opět rozrůstá: v kurzu jsou odborníci v oblasti softwaru. Interní start-upy nabízí nový prostor pro myšlení a vybíí k výměně informací. Umělá inteligence, Deep Learning, propojení senzorů s cloudem – rýsují se nové cesty, které doplňují naši činnost v oblasti senzorů a systémů.

Nejen ve virtuálním světě, ale i v „realitě“ se pouštíme do objevování nových obzorů: s přístrojem outdoorScan3 opouštíme tovární haly a vydáváme se ven. S prvním bezpečnostním laserovým skenerem na světě umožňujeme autonomním transportním systémům bezpečnou navigaci – díky nové technologii skenování SafeHDDM® pro venkovní použití nás nezastaví ani počasí.

Ale to není z nových světů vše – odvážně se pouštíme do kvantového skoku. S naším kooperačním partnerem, firmou TRUMPF, vyvíjíme průmyslové kvantové senzory, které umí detekovat i ty nejjemnější prachové částice.

SICK production in Reute
SICK production in Reute

V rozmanitosti se skrývá velká síla

Již Dr. Sick považoval technologickou rozmanitost za naši velkou přednost a neustále ji rozšiřoval. Toho se držíme dodnes: různé oblasti použití na různých trzích z nás učinily také kulturně rozmanitou firmu. V současné době tvoří naši komunitu kolegové z více než 50 dceřiných a partnerských společností po celém světě a naše výrobky vyrábíme na třech kontinentech. To, co chtěl Dr. Sick vybudovat jako „zdravou středně velkou společnost s 80 až 100 vybranými zaměstnanci“, je nyní globálním koncernem.

Naše rozmanitost je součtem našich rozdílů. Jsme svým způsobem odborníci na své úkoly, ať už odborné, technologické nebo kulturní. Pro náš úspěch je však rozhodující, abychom tuto rozmanitost spojili a společně přesvědčili o našich kvalitách naše zákazníky a partnery.

Naše senzorová řešení posouvají svět kupředu – dnes stejně jako před 75 lety. Je to možné díky odvaze, kreativitě a inovativní síle všech našich zaměstnanců. Za našimi „Pioneering Superpowers“ stojíme my všichni.